Den definitiva guiden om crowdfunding för nybörjare

Crowdfunding

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, är ett sätt för en organisation att förfinansiera ett projekt eller idé med hjälp av pengar från privatpersoner.

För dig som investerar innebär det vanligtvis att du upplåter en summa pengar innan projektet är färdigställt och får återbäring när projektet slutförs eller som månadsvisa ränteutbetalningar.

I den här artikeln förklaras grunderna i crowdfunding som sparform, vilka risker som finns och ett antal olika exempel lyfts fram.

 • Lästid: ca 15 min

Att spara via crowdfunding passar dig som:

 • Är långsiktig och bekväm med att mer låsa in dina investerade pengar under en längre tid – vanligtvis från sex månader och uppåt
 • Är villig att ta en lite högre risk än investeringar i fonder och stabila aktier vanligtvis innebär
 • Vill komplettera ditt traditionella med att möjliggöra spännande nya idéer
 • Har en större summa pengar som du vill investera för att få en fast löpande avkastning

Vad är crowdfunding?

De crowdfundade projekt som vanligtvis syns i media är innovationer som ligger i teknikens framkant. Det har möjligtvis lett till att själva begreppet “crowdfunding” anses vara en nymodighet.

Men faktum är att det inte alls är nytt – utan har funnits sedan urminnes tider.

Att bidra med förfinansiering i form av lån eller genom att “köpa in sig” i bolag som inte är börsnoterade har dock tidigare uteslutande varit möjligt för banker, investmentbolag eller väldigt förmögna personer.

Det som hänt senaste åren är att den tekniska utvecklingen bidragit till att många fler människor kan bidra med mindre summor vardera, för att på så vis bygga upp det kapital som krävs för att finansiera större projekt.

För dig som privatsparare som vill tjäna pengar på sin crowdfunding handlar det om att hitta sunda idéer som du bedömer har en chans att färdigställas, där du har en möjlighet att både få tillbaka dina pengar och ränta eller utdelning som tack för att du upplåtit ditt kapital.

Vilka plattformar finns?

De crowdfunding-projekt som är intressanta för dig som privatsparare är sådana som ger avkastning i form av faktiska pengar.

Det innebär att plattformar som Kickstarter där ersättningen vanligtvis är i form av extraprylar när produkten väl är färdig.

Istället ska du rikta dig mot de plattformar där du lånar ut pengar till företag eller investerar pengar och på så vis blir delägare i företag.

Crowdfunding av fastigheter

Crowdfunding av fastigheter

Att investera i fastigheter via crowdfunding har blivit populärt under de senaste fem-tio åren och vi har i Sverige en rad seriösa aktörer.

När du investerar i fastigheter gör du det i form av fastighetslån. Pengarna används för att färdigställa redan delvis finansierade projekt.

Du blir med andra ord inte delägare, utan du lånar ut kapital som du sedan får ränta på i takt med att lånet betalas tillbaka.

Plattformar för crowdfunding av fastigheter

Crowdfunding av företag (equtiy crowdfunding)

Traditionell aktiehandel sker på strikt reglerade börser och börsnoterade bolag har i regel redan existerat i ett antal år och bevisat sin affärsidé.

Men bara i Sverige startas omkring 70 000 nya företag varje år. En del av dessa bolag har större ambitioner än vad de har kapital och behöver därför ta in pengar externt.

En del av dessa företag väljer att ta in privata investerare i form av crowdfunding.

Du som småsparare har alltså möjlighet att i ett tidigt skede bli delägare i små företag, med stora ambitioner.

En spännande möjlighet, men man ska vara medveten om den höga risken då aktierna kan vara svåra att sälja om man är i behov av likvider.

Plattformar för crowdfunding av företag

 • pepins.com
 • fundedbyme.com

Crowdfunding via företagslån

Utöver att investera direkt i fastighetsprojekt eller bli delägare i onoterade företag, finns även möjlighet att ge ut lån till andra typer företag.

Företagslån är mer eller mindre detsamma som fastighetslån, men mängden olika företag som söker finansiering via crowdfundade företagslån är så många att jag vill lyfta upp dem som en separat punkt.

När du investerar i företagslån blir du alltså inte delägare, utan får ränta på ditt insatta kapital.

Plattformar för crowdfunding av företagslån

 • trine.com (annonslänk)
 • toborrow.se
 • fellowfinance.se

Varför vill företag ha crowdfunding?

Det finns flera anledningar till att ett företag väljer att finansiera projekt via crowdfunding än via exempelvis börsnotering eller traditionella finansieringsrundor.

 • Att vara ett börsnoterat bolag innebär större krav på transparens, vilket kan bland annat kan vara administrativt krävande och kosta pengar – vilket inte alla bolag vill lägga tid och pengar på
 • En crowdfunding-runda kan slutföras betydligt enklare och snabbare än en traditionell finansieringsrunda där investerare ska jagas och övertygas
 • Ett lån eller investering från privatpersoner kan vara billigare, enklare och mindre krävande än ett lån hos traditionella långivare

Vad är riskerna med crowdfunding?

Som med alla typer av investeringar finns risker med crowdfunding. Företagen kanske inte lyckas, de kanske inte kan betala tillbaka lånet eller projekten tvingas läggas ner.

För att hantera riskerna som finns är det viktigt att – som alltid – inte lägga alla ägg i samma korg.

Bind inte upp alla dina sparpengar i crowdfunding och de pengar du investerar sprider du ut på flera olika bolag för att på så vis sprida riskerna.

Ingen insättningsgaranti

Gemensamt för plattformarna där du ger ut direkta företagslån är att de gör en gedigen riskbedömning av bolagen. Sedan klassas bolagen i olika riskklasser där högre risk innebär högre ränta på lånen, men naturligtvis mer osäker återbetalningsuppfyllnad.

Du kan på så vis välja vilken risk du är villig att ta när du lånar ut pengarna.

Det du dock ska vara medveten om är företagslånen inte omfattas av insättningsgarantin.

Det lämnas alltså ingen garanti för att du får tillbaka pengarna du investerat.

Ingen återbetalningsgaranti

Det finns skyddsnät i den svenska ekonomin, där olika typer av säkerheter som borgensåtagande och pantbrev kan användas. Det är ändock ingen garanti för att dina lån betalas eller att räntan betalas i tid.

Var därför väldigt noga med att läsa på kring vilka regler som gäller.

Möjlighet att marknadsplatsen lägger ner

Crowdfunding i dess nuvarande form är trots allt en relativt ny företeelse. Det finns därmed en risk att själva plattformarna som tillhandahåller tjänsterna tvingas läggas ner. Det kan då bli väldigt omständligt att få ut de pengar du investerat.


Vanliga frågor och svar om crowdfunding

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding handlar om att privatpersoner förfinansierar ett projekt innan det färdigställts.

Det kan exempelvis göras genom ett lån som återbetalas med ränta, eller genom att du som funder får produkten när den väl är färdig.

Vad finns det för risker med crowdfunding?

Det finns primärt tre stora risker, där alla kokar ner till att du inte får tillbaka din insättning.

1. Du har ingen insättningsgaranti
2. Det finns risk att projektet du stöttar går i konkurs
3. Hela marknadsplatsen kan gå i konkurs

Detta inlägg uppdaterades senast juni 8, 2023.