Så börjar du investera i P2P-lån

P2P-lån

P2P-lån, eller person-till-person-lån, innebär att privata investerare lånar ut pengar till andra privatpersoner via handelsplatser på nätet. 

Du som investerare får ränta på pengarna du lånar ut – på samma sätt som om du vore en bank. 

Att låna ut via P2P-sajter kan vara ett sätt att diversifiera sina investeringar, samt öka sitt kassaflöde då räntorna betalas ut månadsvis. 

I den här artikeln får du lära dig om både fördelar och nackdelar med person-till-person-lån, samt bekanta dig med några aktörer som finns här i Sverige. 

Vad är P2P-lån?

P2P står för “peer-to-peer”, eller person-till-person, och innebär att personer lånar av varandra istället för av traditionella kreditgivare (banker). 

Fördelen för låntagaren är att det ett snabbt och enkelt sätt att låna pengar, ofta till en lägre ränta än vad bankerna ger. 

För personen som lånar ut pengarna innebär det att du får högre ränta än på ett sparkonto och ett stabilt kassaflöde eftersom räntan betalas ut successivt. 

Hur fungerar P2P-lån?

De olika plattformarna har delvis olika sätt hur de hanterar utlåning, hur stora investeringar du behöver göra och vilka som har rätt att låna. 

Men på det stora hela fungerar det på liknande vis för dig som investerare:

  1. Öppna ett konto med hjälp av BankID
  2. För över pengar till ditt nyöppnade konto
  3. Välj vilken risk du är villig att ta
    • En högre risk innebär att du lånar ut pengar till personer med lägre kreditvärdighet, men till en högre ränta.
    • Lägre risk innebär högre kreditvärdighet, men även en lägre ränta.
  4. Identifiera lån eller produkter som du är intresserad av att investera i
  5. Nu är du igång och kommer få ränta månadsvis på dina investeringar

Varför vill man investera i P2P-lån?

Det finns fler anledningar till att investerare väljer person-till-person-lån. 

1. Diversifiering

Om du endast investerar i aktier eller aktiefonder är du helt exponerad mot aktiemarknaden.

Även om aktier är det tillgångsslag som historiskt sett presterat bäst över tid, är det ändå en rörlig marknad där det är svårt att förutse upp- och nedgång på kort till medellång sikt. 

Genom att investera i P2P-lån och låna ut till kreditvärdiga låntagare kan du balansera din portfölj med tillgångar som inte är direkt avhängiga den globala ekonomin. 

2. Kassaflöde

Räntan du får genom att låna ut pengar betalas löpande, månad för månad.

Det innebär att du hela tiden får ut pengar, som du antingen kan investera i nya lån eller ta ut för att investera i andra tillgångsslag som aktier eller fonder

3. Högre ränta än räntefonder och sparkonto

Räntefonder och pengar på sparkontot är visserligen trygga investeringar, så till vida att risken att förlora pengar är minimal eller obefintlig.  

Men risk går som bekant hand i hand med möjlighet till avkastning och i skrivande stund ger ingen av de stora bankerna ränta på sparkonton. 

Räntan på P2P-lån ligger närmare det tioåriga snittet för aktiemarknaden, vilket gör den attraktiv sett till risken man tar, dvs. en bra riskjusterad avkastning.  

På vilka plattformar kan man investera i P2P-lån?

Det finns ett antal aktörer på den svenska marknaden – och nya tillkommer hela tiden. 

Nedan följer en jämförelse av de några av de största.

All information kommer från plattformarnas respektive webbplatser. 

Hemsida

annonslänk
Minsta instättning

500:-

10 000:-

500:-

Ingen nedre gräns

Genomsnittlig årlig avkastning

9,1%

5%

3,94 – 5,76%

6-9%

Serviceavgift

10% av erhållen ränta

1,8 procentenheter av utlåningsränta 

Rörlig, i snitt 4% av utestående lån

Ingen avgift

vid utlåning

Rörlig eller bunden ränta

Bunden

Rörlig

Rörlig

Rörlig

Andrahands-marknad för lång

Ja

Ja

Ja

Ja

Autimatiska investeringar över flera låntagare

Ja

Ja

Ja

Nej

Autimatisk återinvestering

Ja

Ja

Ja

Nej

Erbjuds investering i företagslån

Nej

Ja

Nej

Ja

Utlåningsländer för konsumentkrediter

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige, Finland, Polen

Utlåningsländer för företagskrediter

Sverige, Finland, Polen

-

Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen

Hemsida

annonslänk
Hur skattar man som investerare i P2P-lån?

Vinsten du gör genom att låna ut pengar ska beskattas som inkomst av kapital, dvs. 30% av din vinst går till skatt

Du kan idag inte har P2P-lån på ett ISK eller i en Kapitalförsäkring, vilket innebär att vinsten ska deklareras och beskattas med 30%. 

Kan man som investerare avsluta lån i förtid?

Att återkräva ett lån i förtid är inte möjligt.

Däremot har samtliga aktörer jag listat ovan en andrahandsmarknad för lån, där du helt enkelt säljer ett lån till en annan investerare. 

Att sälja lån i andra hand är förknippat med en kostnad hos samtliga aktörer. 

Kan personer med betalningsanmärkning ta ett P2P-lån?

I regel kan personer med betalningsanmärkningar inte ta ett P2P-lån. 

Därför är risken att du lånar ut till någon som historiskt sett inte har kunnat betala sina skulder låg. 

Men med det sagt finns alltid risken att ditt lån av någon anledning ändå inte betalas ut och du står kvar med en kreditförlust.

Eftersom du själv äger lånet, och inte marknadsplatsen, blir det därför också du som får ta förlusten. 

Som med alla investeringar bör du därför vara noga med att endast investera pengar du har råd att förlora – helt eller delvis. 

Samtliga plattformar jag nämnt i detta inlägg gör kreditbedömning av låntagarna, för att i största möjliga mån förhindra att icke kreditvärdiga låntagare beviljas lån. 

Vad finns det för risker med P2P-lån?

Som med alla typer av investeringar finns en risk att du förlorar delar av din investering. 

Lägg därför inte alla dina sparpengar i en sparform, utan bygg upp ditt sparträd med hjälp av sparande i flera olika tillgångar. 

P2P-lån och andra typer av alternativa investeringar ser jag som krydda på sparandet, som strösslas på efter sparkontot är fyllt och fonderna är på plats. 

Men med det sagt finns det naturligtvis en rad risker med P2P-lån. 

Ingen insättningsgaranti eller investerarskydd

När du sparar pengar på sparkonton eller har pengar investerade på börsen, finns det mekanismer som skyddar dina pengar om banken exempelvis skulle gå i konkurs. 

Några sådana skydd finns inte hos P2P-plattformarna, utan du som privatperson står för förlusten om något av dina lån inte betalas tillbaka. 

Hos de aktörer som nämnts i denna artikeln är dock antalet obetalda lån liten, vilket innebär att om du investerar i flera lån är risken låg att du gör förlust över tid. 

Möjlighet att marknadsplatsen lägger ner

Möjligheten att marknadsplatsen lägger ner finns naturligtvis. Detta gör saker och ting krångligare, men det innebär inte att dina pengar inte ska betalas tillbaka av låntagaren. 

Lånet är nämligen ett avtal mellan dig och låntagaren, där marknadsplatsen endast är en förmedlare och mellanhand. 

Därför innebär inte en nedlagd marknadsplats per automatik en kreditförlust. 

Avslutningsvis

I skrivande stund är jag själv inte investerad hos någon av ovan nämnda plattformar.

Under året kommer jag dock göra ett antal investeringar för att jämföra de olika plattformarna. Mer information om det senare.

Detta inlägg uppdaterades senast april 23, 2021.