En introduktion till alternativa investeringar

Alternativa investeringar

Aktier och fonder i all ära, men för en sparintresserad privatperson finns det idag en mängd alternativa investeringar att utforska. 

Då pratar jag inte om spekulation i högriskprodukter som binära optioner eller kryptovalutor, utan investeringar i kontrollerade verksamheter och tjänster. 

I den här artikeln får du bekanta dig med de alternativa investeringar som jag personligen är intresserad av. 

  • Lästid: ca 15 min

Vad menar jag med alternativa investeringar?

Fonder och aktier är beprövade och – om du vet vad du ger dig in på – relativt säkra investeringar. 

Men under de senaste åren har det vuxit fram en rad alternativ till börsen, där dagens teknik gjort det möjligt för oss småsparare att ta del av investeringsmöjligheter som annars framförallt varit förunnat banker. 

Att investera i andra produkter diversifierar ditt innehav och kan dessutom ge högre kassaflöde i form av räntor, än aktier och fonder som bara “förvandlas” till pengar när de säljs av eller ge utdelning någon gång per år. 

De alternativa investeringar jag intresserar mig av är: 

  1. Crowdfunding – lån till företag
  2. Peer 2 peer-lån
  3. Onoterade bolag
  4. Bonustips: Dig själv

I transparensens tecken ska tilläggas att jag ännu inte har provat på crowdfunding eller P2P-lån, då jag – som småbarnsförälder med ambition att köpa hus om några år – inte är redo att investera pengar i produkter där jag inte har möjlighet att ta mig ur relativt snabbt. 

Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding – gräsrotsfinansiering – är ett sätt för företag att med hjälp av lån från privatpersoner förfinanisera ett projekt när det fortfarande är i konceptstadiet. 

Själva begreppet är relativt nytt, men fenomenet som sådant är gammalt. Däremot har det traditionellt varit banker eller investmentbolag som haft möjlighet att låna ut pengar i den volym som ofta krävs. 

Men med sociala medier och de plattformar som vuxit fram de senaste decenniet finns det nu möjlighet för oss småsparare att “ge ut” företagslån och få ränta tillbaka. 

Exempel på plattformar där du som privatperson kan investera i företagslån är: 

Peer 2 peer-lån (person till person-lån)

Peer-2-peer-lån är precis vad det låter som: lån till privatpersoner

Det handlar alltså om att privatpersoner lånar pengar av andra privatpersoner via digitala marknadsplatser, istället för gå via en traditionell bank. 

För dig som lånar ut pengarna får du ränta på ditt insatta belopp, en ränta som är betydligt högre än den som bankerna erbjuder när du låter pengarna ligga på ett sparkonto. 

Hos de flesta P2P-tjänsterna kan du som lånar ut dessutom välja att återinvestera den ränta du får utbetalt, vilket innebär en ränta på ränta-effekt som på sikt blir väldigt påtaglig. 

Exempel på svenska P2P-tjänster är: 

Investera i onoterade bolag

Att investera i bolag utanför börsen kan vara lukrativt och många av de större investmentbolagen har en rad onoterade innehav i sina portföljer

För oss som privatpersoner som vill investera och handla med onoterade aktier finns det framförallt en stor aktör: Pepins

Men med det sagt finns alltid möjlighet att identifiera bolag du är intresserad av och kontakta ägarna direkt. 

Genom att lära dig göra fundamentala aktieanalyser kan du via Alla bolag hitta tillväxtbolag, som du helt enkelt kan kontakta direkt för att höra dig för om de är intresserade av att ta in externa investerare. 

Ytterligare ett alternativ – som många inte tänker på – är att helt enkelt gå till sin chef och fråga om möjlighet att investera i den egna arbetsgivaren. 

Många små och medelstora företag har en eller ett fåtal ägare, som kan tänka sig att sälja av delar av sitt ägande. 

Det ska påpekas att det generellt är förenat med större risk att investera i onoterade bolag än i noterade, då det inte finns samma krav på insyn och rapportering som ett börsnoterat bolag. 

Investera i dig själv

Den här punkten kanske låter högtravande och sticker ut jämfört med de övriga alternativa investeringarna i det att det inte finns en direkt koppling till pengar. 

Det jag menar med att investera i dig själv är helt enkelt utbildning.

Att du anstränger dig för att fortsätta lära dig nya saker, att du förbättrar dig antingen inom det arbete du redan har eller att du lägger tid på att utbilda dig till något nytt. 

Det kan vara så enkelt som att du läser på mer om ditt yrke vid sidan av arbetstiden, att du går en kvällskurs eller följer ett antal YouTube-kanaler där du lär dig ny teori inom ditt område. 

Det är inte bara jag som säger det här. En av världens mest framgångsrika investerare Warren Buffet har sagt: 

“Generally speaking, investing in yourself is the best thing you can do. Anything that improves your own talents; nobody can tax it or take it away from you.

They can run up huge deficits and the dollar can become worth far less. You can have all kinds of things happen.

But if you’ve got talent yourself, and you’ve maximized your talent, you’ve got a tremendous asset that can return ten-fold.”

På sikt leder helt enkelt din ökade kunskap att andra människor är villiga att betala med för dina tjänster. 

En säker investering som dessutom inte kommer påverkas negativt i lågkonjuktur!

Detta inlägg uppdaterades senast november 2, 2021.