Så börjar du spara i fonder som nybörjare

Fonder för nybörjare

Fondsparande är den sparform som passar de absolut flesta – från dig som aldrig har sparat tidigare, till mer inbitna investerare som vill ha en trygg grund att stå på.

I den här artikeln lär du som nybörjare dig vad du ska tänka på när du sätter igång att spara i fonder och du hittar lästips var du kan lära dig mer.

 • Lästid: ca 20 min

Fondsparande passar dig som:

 • vill ha en enkel sparform som är mer lönsam än att bara lägga pengar på hög
 • vill överlåta djupgående analys och placeringsstrategi till förvaltare som gör detta åt dig
 • har en längre sparhorisont och inte är ute efter att göra snabba pengar

Innehåll

Mäklare

Beskrivning

Hemsida

√  Inga fondavgifter till dess att du investerat 50 000 SEK
√  Skapa gratis konto med BankID
√ Insättningsgaranti

(annonslänk)

√ Marknadens lägsta fondavgifter 
√  Skapa gratis konto med BankID
√ Insättningsgaranti

(annonslänk)


Del 1. Vad är en fond?

En fond, eller investeringsfond, är en samling olika värdepapper – som aktier och obligationer – som ägs av flera olika människor.

I det här avsnittet tittar vi närmre på vad en fond faktiskt är och hur det fungerar att spara i fonder.

Enkelt förklarat består en fond av en samling pengar från investerare och småsparare.

Denna samling med pengar används för att investera i exempelvis aktier eller obligationer.

När du investerar i en fond blir dina pengar en del av den samling pengar som utgör fonden.

När värdet på de aktier eller obligationer som fonden äger ökar, så ökar även värdet på din andel.

All strategi och administration sköts av en fondförvaltare. Fondförvaltaren är den som bestämmer vilka av fondens tillgångar som ska köpas och vilka som ska säljas.

Man skulle kunna likna en fond med en skål med smågodis. Fonden är själva skålen, innehaven är alla godisbitarna.

Du som investerar i fonden får smaka på alla godisbitarna, men det är fondförvaltaren som bestämmer vilka godisbitar som åker ner i skålen.

När du investerar i fonder behöver du alltså inte djupdyka i enskilda bolag, tänka på när det är dags att köpa och sälja eller lägga långsiktig strategi. Allt detta hanterar fondförvaltaren.

Det enda du behöver göra är att hitta en fond som du tycker verkar ha en intressant inriktning på investeringarna, och sedan med jämna mellanrum se över din placering i fonden för att säkerställa att den har en utveckling som du är tillfreds med.

Varför ska man spara i fonder?

Det finns två tydliga fördelar med att spara i fonder, istället för att exempelvis investera direkt i aktier.

För det första sprider du dina risker på ett enkelt sätt.

Investerar du direkt i aktier behöver du köpa omkring 10-15 olika aktier för att få en bra riskspridning. Med en fond får du detta “automatiskt” i och med att själva idéen med en fond att man låter en fondförvaltare hantera riskspridningen och bestämma vad som ska köpas för investerarnas pengar.

För det andra är det enkelt. Du behöver inte vara aktiv, utan all administration hanteras av fondförvaltaren.

Är du inte intresserad av ekonomi, börsen och aktier är därför fonder det absolut enklaste sättet att börja spara långsiktigt.

Mäklare

Beskrivning

Hemsida

√  Inga fondavgifter till dess att du investerat 50 000 SEK
√  Skapa gratis konto med BankID
√ Insättningsgaranti

(annonslänk)

√ Marknadens lägsta fondavgifter 
√  Skapa gratis konto med BankID
√ Insättningsgaranti

(annonslänk)

Hur tjänar man pengar på fonder


Del 2. Hur tjänar man pengar på fonder?

Hela syftet med att spara i fonder är att pengarna ska växa på sikt. Men hur går det till rent praktiskt?

I det här avsnittet förklarar vi hur det kan se ut och visar ett enklare räkneexempel.

Du som privatsparare tjänar pengar helt enkelt genom att du säljer dina fondandelar när de är värda mer än vad de var när du köpte dem.

Vad fonden värd är avhängigt de värdepapper som ingår i fonden.

Om fonden investerar i aktier och aktierna stiger i värde till följd av att bolagen aktierna tillhör går bra kommer även fondens värde att stiga. På så vis ökar även värdet på din andel i fonden.

Exempel
Din bank har skapat en fond som kallas “Svenska Småbolag”. Fonden placerar pengar i mindre svenska bolag.

Du väljer att köpa fondandelar för 20 000 kronor i denna fond, vilket innebär att du låter fondförvaltaren placera dina pengar i de svenska bolag som fondbolaget har valt att bygga fonden runt.

Efter några år har aktierna som ingår i fonden ökat i värde. Din investering på 20 000 kronor har ökat med 15% och nu är din andel värd 23 000 kronor.
Vad kostar det att spara i fonder


Del 3. Vad kostar det att spara i fonder?

Att spara i fonder är framförallt förenat med två kostnader: förvaltningskostnad och skatt.

I det här avsnittet tittar vi närmre på dessa begrepp.

Du som sparar i fonder betalar vanligtvis endast en förvaltningsavgift till fondförvaltaren.

I vissa fall tar även fondbolaget ut en kostnad vid köp och sälj av fondandelar. Detta hör dock till ovanligheterna.

Du behöver även betala skatt på ditt innehav.

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften ligger normalt sett mellan 0 – 2% per år på de pengar du har placerade.

Det låter kanske inte särskilt mycket, men skillnaden i faktiska kronor kan komma att bli stor på sikt om du sparar länge och har en stor portfölj.

Var därför noga med att se över kostnaden för förvaltning, så att du inte betalar höga avgifter för en fond som kanske ändå inte går bättre än andra billigare fonder.

Ett antal fondbolag har även lanserat fonder som är helt fria från förvaltningsavgifter, vilket på sikt kan påverka den totala avkastningen väldigt positivt.

Dessa fonder är vanligtvis indexfonder som i princip hanteras automatiskt, vilket är anledningen till att bolagen kan hålla nere kostnaden. Vad en indexfond är mer kommer vi in på strax.

Mäklare

Beskrivning

Hemsida

√  Inga fondavgifter till dess att du investerat 50 000 SEK
√  Skapa gratis konto med BankID
√ Insättningsgaranti

(annonslänk)

√ Marknadens lägsta fondavgifter 
√  Skapa gratis konto med BankID
√ Insättningsgaranti

(annonslänk)

Skatt på fonder

Beroende på vilken typ av sparkonto du sparar i betalar du även skatt på vinsten fonderna ger.

Med ett vanligt fondkonto som du kan öppna hos din bank betalar du skatt om 30% på vinsten när du säljer dina fonder.

Har du ett så kallat ISK, Investeringssparkonto, eller en kapitalförsäkring (KF) betalar du istället en årlig schablonskatt som baseras på hur stort ditt sparande är.

Denna schablonbeskattning är väldigt låg och rekommendationen för privatsparare därför att alltid spara via ett ISK eller en KF (investeringar i räntefonder undantaget).

Vad finns det för fonder


Del 4. Vad finns det för olika typer av fonder?

Det finns mängder med olika fondtyper som investerar i olika värdepapper, olika geografiska områden och med olika risknivåer.

I detta avsnitt lär du dig mer om de olika fondtyperna som finns att välja bland.

Aktiefonder

En aktiefond en fond som placerar minst 85% av förmögenheten i aktier. Fondens avkastning beror på hur väl aktierna i fonden utvecklas.

Aktiefonder anses vara den fondtyp som har innebär högst risk av fondtyperna och rekommenderas vanligtvis för dig som har en längre sparhorisont – gärna 3 år eller mer.

Räntefonder

I en räntefond placeras förmögenheten i räntebärande värdepapper, såsom obligationer eller statsskuldväxlar.

Räntefonder har en låg risk i jämförelse med andra fonder och rekommenderas vanligtvis för dig som har kortare sparhorisont eller vill sänka risken i ditt sparande.

Blandfonder

En blandfond är en mix av räntefonder och aktiefonder, där delar av innehavet placerar på aktiemarknaden och delar i räntebärande värdepapper.

Blandfonder placeras sig därför mellan aktie- och räntefonder sett till riskprofil.

Indexfonder

En indexfond är en passivt förvaltad aktiefond vars mål är att utvecklas i linje med ett specifikt marknadsindex.

Indexfonder rekommenderas ofta som ett bra grundsparande då det är billigt och på sikt lönsamt.

Börshandlade fonder – ETF

Börshandlade fonder – eller ETF från engelskans Exchange Traded Fund – är en fond som köps och säljs i realtid över börsen. På så vis liknar det en aktie.

Börshandlade fonder passar dig som är van att handla med aktier.

Hedgefonder

Hedgefonder är en fondtyp som har friare regler kring placering och belåning än andra fondtyper.

Syftet med hedgefonder är att alltid ge positiv avkastning, även när marknaden går ner, och därför behöver förvaltaren ha något friare tyglar.

Hedgefonder har ofta högre förvaltningskostnader, högre krav på minimiinsättning och en del hedgefonder har utöver förvaltningsavgift även prestationsbaserade kostnader. Därför passar hedgefonder väldigt sällan småsparare.

Vilka fonder ska man välja

Del 5. Vilken fond ska jag välja?

Vilka fonder som passar just dig är avhängigt flera kriterier, så som din tidshorisont och riskbenägenhet.

I det här avsnittet går vi igenom ett antal tips som hjälper dig att hitta rätt i fonddjungeln.

Vad som avgör om en fond är köpvärd för just dig beror på hur länge du planerar att spara, vilken risk du är villig att ta och hur pass aktiv du planerar att vara i ditt fondsparande.

Se över fondens historiska utveckling

Även om positiv historisk utveckling inte är en garanti för framtida positiv utveckling kan det vara en indikation på att fonden är välskött och sannolikt kommer vara det i framtiden.

Analysföretaget Morningstar betygsätter fonder. Deras betyg finns i princip alltid i anslutning till fonden hos din bank eller nätmäklare.

Deras betyg utgår från en femgradig stjärnskala, där en stjärna betyder låg historisk avkastning och fem stjärnor hög historisk avkastning.

Se över fondens riskprofil

Alla banker och nätmäklare ger en fond en riskprofil.

En låg risk innebär vanligtvis en mer modest men stabil värdeutveckling, medan en hög riskprofil vanligtvis indikerar mer volatilitet men högre möjlighet till stor värdeutveckling.

Har du pengar du ska investera på kort sikt bör du välja en fond med lägre risk, så som en räntefond eller blandfond.

Planerar du att spara många år kan det ofta vara värt att ta en högre risk då fonder som sjunker ett år kan hämta igen tappet ett annat och på sikt ha en bättre värdestegring än lågriskfonder.

Se över fondens avgifter

Förvaltning av fonder sker antingen aktivt eller passivt.

Aktivt förvaltade fonder är precis vad de låter som; fonder där förvaltaren är aktiv och försöker maximera fondens kursutveckling. En passivt förvaltad fond följer istället ett förutbestämt index och fonden sköts mer eller mindre automatiskt utan inblandning av förvaltare.

Aktivt förvaltade fonder har vanligtvis högre avgift än passivt förvaltade fonder. Det i sig är inget konstigt, förväntningen på en aktivt förvaltad fond är högre än en passivt förvaltad.

Det man bör se upp med är höga förvaltningsavgifter där fonden inte överträffar billigare passivt förvaltade fonder eller där avgiften “äter upp” vinsten i slutänden ändå inte blir större än för en billigare fond.

Tips
Genom att välja en fonder eller fondplattformar som aktivt arbetar för att hålla låga avgifter kommer du spara mycket pengar i längden.

Exempel
Avanzas egna fonder (Annonslänk)
Savr – som har lägst fondavgifter av fondplattformarna (Annonslänk)

Spara inte i för många olika fonder

Det är naturligtvis bra att sprida ut riskerna med sitt sparande genom att spara i fler än en fond.

Men att spara i allt för många olika fonder kan i slutänden leda till att utvecklingen av ditt sparande inte är så lönsamt som det skulle kunna vara om du lade större delen av ditt sparande på ett mindre antal fonder.

Med många fonder kommer du att betala mycket avgift.

Cleas Hemberg, tidigare sparekonom på Avanza anser att de för de allra flesta räcker med tre fonder med olika riskprofil för att få en bra avkastning: en svensk aktiefond för pengar du behöver om mer än 5 år, en global aktiefond för pengar du kan behöva inom 3 år och en räntefond för pengar du behöver tidigare än så.

Tänk långsiktigt, med en horisont på minst tre år

Fondsparande är ett bra sätt att på sikt bygga upp en vinst genom att långsiktigt behålla fonderna. Fondens värde kommer alltid att stiga och sjunka, så fungerar marknaden, men på sikt vill du ha en positiv kurva.

Är du ute efter att försöka göra snabba och stora vinster är fondsparande sannolikt inget för dig.

Välj en indexfond om du är osäker

Är du fortfarande osäker på vilken fond du ska välja kan en indexfond vara en bra början.

Många kloka investerare förespråkar indexfonder för småspararen, då det är ett billigt sparande med låg avgift samtidigt som det är relativt låg risk.

Automatiska portföljer är en enkel start

Annons från AdRecord

Är du fortfarande osäker och vill ha mer hjälp att hitta fonder som passar dig kan portföljgeneratorer eller fondrobotar vara intressanta.

Det är ett enkelt sätt att som nybörjare på fonder hitta bra fonder utan att behöva lägga ner allt för mycket tid att hitta fonder som passar.

En fondrobot ställer ett antal frågor kring din sparhorisont och riskbenägenhet och sätter sedan ihop en portfölj av fonder som passar dig.

Efter att ha svarat på frågorna får du ett förslag på upplägg. Är du nöjd med upplägget är det bara att börja månadsspara.

Enkelt och bra för nybörjare som inte har tid eller lust att sätta sig in i detaljerna.

Fondrobot

Total avgift

Minsta startbelopp

Hemsida

0,60 – 0,90%

200 SEK

(annonslänk)

0,35 - 0,39%

0 SEK

(annonslänk)

0,09% - 0,65%

1 000 SEK

(annonslänk)

0,27 – 0,84%

500 SEK

0,40 – 0,50%

1 SEK

(annonslänk)

0,65 – 0,73%

5 000 SEK

0,36 – 0,41%

1 000 SEK

Så kommer du igång med fonder

Del 6. Så kommer du igång med ditt fondsparande som nybörjare

En fond, eller investeringsfond, är en samling olika värdepapper – som aktier och obligationer – som ägs av flera olika människor.

I det här avsnittet tittar vi närmre på vad en fond faktiskt är och hur det fungerar att spara i fonder.

Så köper du din första fond

Som påpekades i början av den här artikeln är det enkelt att komma igång med fonder.

 1. Öppna ett fondkonto
  Öppna ett fondkonto hos någon av de nischade nätmäklarna, som har specialiserat sig på privatsparande:
  Savr (Annonslänk)
  Avanza (Annonslänk)
  – Nordnet
 2. Sätt in pengar
  Du gör överföringen med ditt Bank ID, eller Swish.
 3. Köp din första fond
  Nu kan du börja investera!

Är du fortfarande osäker hur du går tillväga kan du alltid ringa din bank för personlig rådgivning.

Men kom ihåg att det är du som i slutänden ska ta beslutet var du vill placera dina pengar så ställ dig alltid sunt kritiskt till bankens rekommendationer och se till att du är bekväm med de råd de ger dig.

Vanliga frågor och svar

Vad är fonder?

En fond är kort och gott en samling pengar som investeras i olika typer av värdepapper, så som aktier eller obligationer. Om du sparar i fonder innebär det i praktiken att du lägger dina pengar i pengahögen, som sedan investeras utefter de investeringskriterier fonden har.

Hur många fonder ska man spara i?

Hur många fonder som man ska spara är i naturligtvis svårt att ge ett rakt svar på, men en vanlig rekommendation är tre fonder: en som investerar i aktier globalt, en som investerar i svenska aktier och en räntefond för pengar du kan behöva närmsta tiden.

Kan man bli rik på att spara i fonder?

Absolut, det går på sikt att bli rik på att spara i fonder. Däremot ska man ha med sig att risken – och däremot potentialen – i fonder generellt sätt är lägre än i att investera direkt i aktier, så du kan behöva lite tålamod.

Detta inlägg uppdaterades senast juni 8, 2023.