Fonder för nybörjare

Fonder för nybörjare

En fond en samling värdepapper – exempelvis aktier – som ägs gemensamt av de som valt att placera pengar i fonden.

När du sparar i fonder sköts all administration av fonden av en fondförvaltare, vilket innebär att du inte behöver sätta dig in i alla detaljerna kring de värdepapper som ingår i portföljen.

I den här artikeln lär du dig grunderna i fondsparande och får lästips för dig som är nyfiken på att lära dig mer.

  • Lästid: ca 20 min

Fondsparande passar dig som:

  • vill ha en enkel sparform som är mer lönsam än att bara lägga pengar på hög
  • vill överlåta djupgående analys och placeringsstrategi till förvaltare som gör detta åt dig
  • har en längre sparhorisont och inte är ute efter att göra snabba pengar

Innehållsförteckning


Vad är en fond?

Enkelt förklarat består en fond av en samling pengar från privata sparare, företag och andra organisationer.

Denna samling med pengar används för att investera i värdepapper – så som aktier och obligationer.

All administration av fonden sköts av det bolag  som driver fonden. Vanligt är att bankerna har egna fonder, men det finns även renodlade fondbolag som enbart sysslar med fonder.

När du investerar i en fond blir dina pengar en del av den samling pengar som utgör fonden. När fondens värde ökar, ökar även värdet på din andel.

All strategi och administration sköts av en fondförvaltare. Det är fondförvaltaren som bestämmer vilka nya värdepapper som ska tas in och vilka värdepapper som ska säljas.

Du som privatsparare behöver alltså inte djupdyka i enskilda bolag, tänka på när det är dags att köpa och sälja värdepapper i eller lägga långsiktig strategi.

Det enda du behöver göra är att med jämna mellanrum se över din placering i fonden för att säkerställa att den har en utveckling som du är tillfreds med.

Fonder för nybörjare

Hur tjänar man pengar på fonder?

Du som privatsparare tjänar pengar helt enkelt genom att du säljer dina fondandelar när de är värda mer än vad de var när du köpte dem.

Vad fonden värd är avhängigt de värdepapper som ingår i fonden.

Om fonden investerar i aktier och aktierna stiger i värde till följd av att bolagen aktierna tillhör går bra kommer även fondens värde att stiga. På så vis ökar även värdet på din andel i fonden.

Klicka för att läsa ett räkneexempel
Din bank har skapat en fond som kallas “Svenska Småbolag”. Fonden placerar pengar i mindre svenska bolag.

Du väljer att köpa fondandelar för 20 000 kronor i denna fond, vilket innebär att du låter fondförvaltaren placera dina pengar i de svenska bolag som fondbolaget har valt att bygga fonden runt.

Efter några år har aktierna som ingår i fonden ökat i värde. Din investering på 20 000 kronor har ökat med 15% och nu är din andel värd 23 000 kronor.


Vad kostar det att spara i fonder?

Du som sparar i fonder betalar vanligtvis endast en förvaltningsavgift till fondförvaltaren.

I vissa fall tar även fondbolaget ut en kostnad vid köp och sälj av fondandelar. Detta hör dock till ovanligheterna.

Du behöver även betala skatt på ditt innehav.

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften ligger normalt sett mellan 0 – 2% per år på de pengar du har placerade. Det låter kanske inte särskilt mycket, men skillnaden i faktiska kronor kan komma att bli stor på sikt om du sparar länge och har en stor portfölj.

Var därför noga med att se över kostnaden för förvaltning, så att du inte betalar höga avgifter för en fond som kanske ändå inte går bättre än andra billigare fonder.

Skatt på fonder

Beroende på vilken typ av sparkonto du sparar i betalar du även skatt på vinsten fonderna ger.

Med ett vanligt fondkonto som du kan öppna hos din bank betalar du skatt om 30% på vinsten när du säljer dina fonder.

Har du ett så kallat ISK, Investeringssparkonto, eller en kapitalförsäkring (KF) betalar du istället en årlig schablonskatt som baseras på hur stort ditt sparande är.

Denna schablonbeskattning är väldigt låg och rekommendationen för privatsparare därför att alltid spara via ett ISK eller en KF (investeringar i räntefonder undantaget).


Vad finns det för olika typer av fonder?

Det finns ett antal olika typer av fonder att välja på marknaden. Nedan följer en kortare förklaring av dessa.

Aktiefonder

En aktiefond en fond som placerar minst 85% av förmögenheten i aktier. Fondens avkastning beror på hur väl aktierna i fonden utvecklas.

Aktiefonder anses vara den fondtyp som har innebär högst risk av fondtyperna och rekommenderas vanligtvis för dig som har en längre sparhorisont – gärna 3 år eller mer.


Lästips: Artikel om aktiefonder


Räntefonder

I en räntefond placeras förmögenheten i räntebärande värdepapper, såsom obligationer eller statsskuldväxlar.

Räntefonder har en låg risk i jämförelse med andra fonder och rekommenderas vanligtvis för dig som har kortare sparhorisont eller vill sänka risken i ditt sparande.


Lästips: Artikel om räntefonder


Blandfonder

En blandfond är en mix av räntefonder och aktiefonder, där delar av innehavet placerar på aktiemarknaden och delar i räntebärande värdepapper.

Blandfonder placeras sig därför mellan aktie- och räntefonder sett till riskprofil.

Lästips: Artikel om blandfonder

Indexfonder

En indexfond är en passivt förvaltad aktiefond vars mål är att utvecklas i linje med ett specifikt marknadsindex.

Indexfonder rekommenderas ofta som ett bra grundsparande då det är billigt och på sikt lönsamt.


Lästips: Artikel om indexfonder


Börshandlade fonder – ETF

Börshandlade fonder – eller ETF från engelskans Exchange Traded Fund – är en fond som köps och säljs i realtid över börsen. På så vis liknar det en aktie.

Börshandlade fonder passar dig som är van att handla med aktier.


Lästips: Artikel om börshandlade fonder


Hedgefonder

Hedgefonder är en fondtyp som har friare regler kring placering och belåning än andra fondtyper. Syftet med hedgefonder är att alltid ge positiv avkastning, även när marknaden går ner, och därför behöver förvaltaren ha något friare tyglar.

Hedgefonder har ofta högre förvaltningskostnader, högre krav på minimiinsättning och en del hedgefonder har utöver förvaltningsavgift även prestationsbaserade kostnader. Därför passar hedgefonder väldigt sällan småsparare.


Vilken fond ska jag välja?

Vilken fond som passar dig beror helt på dina kriterier som sparare.

Vad som avgör om en fond är köpvärd för just dig beror på hur länge du planerar att spara, vilken risk du är villig att ta och hur pass aktiv du planerar att vara i ditt fondsparande.

Här kommer ett antal tips som är värda att ta i beaktning när du väljer fond:

Se över fondens historiska utveckling

Även om positiv historisk utveckling inte är en garanti för framtida positiv utveckling kan det vara en indikation på att fonden är välskött och sannolikt kommer vara det i framtiden.

Analysföretaget Morningstar betygsätter fonder. Deras betyg finns i princip alltid i anslutning till fonden hos din bank eller nätmäklare.

Deras betyg utgår från en femgradig stjärnskala, där en stjärna betyder låg historisk avkastning och fem stjärnor hög historisk avkastning.

Se över fondens riskprofil

Alla banker och nätmäklare ger en fond en riskprofil.

En låg risk innebär vanligtvis en mer modest men stabil värdeutveckling, medan en hög riskprofil vanligtvis indikerar mer volatilitet men högre möjlighet till stor värdeutveckling.

Har du pengar du ska investera på kort sikt bör du välja en fond med lägre risk, så som en räntefond eller blandfond.

Planerar du att spara många år kan det ofta vara värt att ta en högre risk då fonder som sjunker ett år kan hämta igen tappet ett annat och på sikt ha en bättre värdestegring än lågriskfonder.

Se över fondens avgifter

Förvaltning av fonder sker antingen aktivt eller passivt.

Aktivt förvaltade fonder är precis vad de låter som; fonder där förvaltaren är aktiv och försöker maximera fondens kursutveckling. En passivt förvaltad fond följer istället ett förutbestämt index och fonden sköts mer eller mindre automatiskt utan inblandning av förvaltare.

Aktivt förvaltade fonder har vanligtvis högre avgift än passivt förvaltade fonder. Det i sig är inget konstigt, förväntningen på en aktivt förvaltad fond är högre än en passivt förvaltad.

Det man bör se upp med är höga förvaltningsavgifter där fonden inte överträffar billigare passivt förvaltade fonder eller där avgiften ”äter upp” vinsten i slutänden ändå inte blir större än för en billigare fond.

Spara inte i för många olika fonder

Det är naturligtvis bra att sprida ut riskerna med sitt sparande genom att spara i fler än en fond.

Men att spara i allt för många olika fonder kan i slutänden leda till att utvecklingen av ditt sparande inte är så lönsamt som det skulle kunna vara om du lade större delen av ditt sparande på ett mindre antal fonder.

Med många fonder kommer du att betala mycket avgift.

Cleas Hemberg, tidigare sparekonom på Avanza anser att de för de allra flesta räcker med tre fonder med olika riskprofil för att få en bra avkastning: en svensk aktiefond för pengar du behöver om mer än 5 år, en global aktiefond för pengar du kan behöva inom 3 år och en räntefond för pengar du behöver tidigare än så.

Tänk långsiktigt, med en horisont på minst tre år

Fondsparande är ett bra sätt att på sikt bygga upp en vinst genom att långsiktigt behålla fonderna. Fondens värde kommer alltid att stiga och sjunka, så fungerar marknaden, men på sikt vill du ha en positiv kurva.

Är du ute efter att försöka göra snabba och stora vinster är fondsparande sannolikt inget för dig.

Välj en indexfond om du är osäker

Är du fortfarande osäker på vilken fond du ska välja kan en indexfond vara en bra början.

Många kloka investerare förespråkar indexfonder för småspararen, då det är ett billigt sparande med låg avgift samtidigt som det är relativt låg risk.

Automatiska portföljer är en enkel start

Är du fortfarande osäker och vill ha mer hjälp att hitta fonder som passar dig kan portföljgeneratorer eller digitala fondrådgivare vara intressanta.

En portföljgenerator ställer ett antal frågor kring din sparhorisont och riskbenägenhet och sätter sedan ihop en portfölj av fonder som passar dig.

Efter att ha svarat på frågorna får du ett förslag på upplägg. Är du nöjd med upplägget är det bara att börja månadsspara.

Enkelt och bra för dig som inte har tid eller lust att sätta dig in i detaljerna.


Så kommer du igång med ditt fondsparande

Som påpekades i början av den här artikeln är det enkelt att komma igång med fonder.

Känner du dig någorlunda insatt är det enklast att antingen starta ett fondsparande via din internetbank eller någon av de fondtorg som vuxit fram senaste åren.

Är du fortfarande osäker hur du går tillväga kan du alltid ringa din bank för personlig rådgivning.

Men kom ihåg att det är du som i slutänden ska ta beslutet var du vill placera dina pengar så ställ dig alltid sunt kritiskt till bankens rekommendationer och se till att du är bekväm med de råd de ger dig.

Lucas

Bor i Stockholm och arbetar med webb och kommunikation. Månadssparar just nu en del i ett sparkonto med ränta, aktiefonder och i en portfölj med utdelningsaktier.

Bland aktiefavoriterna finns Investor, THQ Nordic och SCA.

Latest posts by Lucas (see all)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *