Aktier för nybörjare – så börjar du med aktier

Att investera i aktier är roligt, spännande och allmänbildande.

Men framför allt är det ett sätt att tjäna ganska mycket extra pengar om du vet vad du ger dig in på.

Mina egna investeringar i aktier och fonder har bland annat lett till att jag haft råd med både lägenhet och bil, trots att jag bara är en vanlig småsparare som du.

I den här artikeln delar jag med mig av allt jag önskar att jag visste när jag själv var nybörjare på aktier: 

 • Vad är egentligen aktier? 
 • Hur tjänar man pengar på aktier?
 • Och hur kommer man igång med sin aktiehandel?
Nu sätter vi igång!

Innehållsförteckning

Del 1. Vad är en aktie och varför finns aktier?​

Den tidigaste formen av aktiehandel som vi känner idag uppstod runt 1600-talet i Nederländerna, då man började ge ut aktier för att finansiera företag.

Men vi tar det från början.

Vad är aktier och varför finns det aktiehandel?

Det går vi till botten med i detta inledande avsnitt.

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel av ett företag. Den som äger aktier i ett företag är kort och gott delägare i företaget.

Ju fler aktier du äger i företaget desto större andel av företaget är ditt.

Varför vill man äga aktier?

Det enkla svaret på den frågan: för att tjäna pengar.

Investeringar i aktier har över tid visat sig vara det absolut bästa sättet att få sina sparpengar att växa.

I grafen nedan ser du hur den svenska aktiemarknaden har stigit under de senaste 35 åren.

Som du ser har börsen både toppar och dalar, men över tid rör den sig successivt uppåt. Sedan 1986 har den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen legat mellan 7-8%.

Det innebär i praktiken att 10 000 kronor investerade på börsen 1986 hade idag varit värt drygt 100 000 kronor.

Detta kan man jämföra med vad pengar på ett sparkonto ger, där ingen av storbankerna i skrivande stund inte ger någon ränta alls.

Är man därför långsiktig och påläst kan man tjäna betydligt bättre på att investera pengarna i aktier än att låta de ligga på ett sparkonto.

Fördelar med att vara delägare

Om du är delägare – det vill säga äger aktier – i ett företag har du rätt till att ta del av företagets framgångar.

Att vara delägare innebär framförallt tre delar.

1. Du har rätt att ta del av eventuell vinst

Om bolaget går med vinst kan det beslutas att en del av vinsten ska delas ut till ägarna. Äger du aktier i ett sådan bolag har du alltså rätt till eventuell aktieutdelning, det vill säga en del av vinsten.

På så vis får du pengar bara genom att vara med och äga företaget utan att behöva sälja dina aktier.

2. Du har rösträtt

Det innebär också att du har rätt att gå på bolagsstämmor, det vill säga det årliga möte där bolagets framsteg och rapporter presenteras.

Som delägare har du också rätt att rösta i bolagsfrågor och på så vis vara med och påverka bolagets framtid. Hur tung din röst är står i relation till hur många aktier du äger i bolaget.

I praktiken är det som du förstår svårt att påverka ett bolag som privatsparare, då majoriteten av aktierna och därmed rösterna i ett bolag ofta ägs av ett fåtal storägare.

3. Rätt till eventuella aktieägarrabatter

Vissa bolag erbjuder extra förmåner till aktieägarna. Ett exempel är SkiStar, ett företag som driver skidanläggningar i Sverige.

SkiStar erbjuder aktieägarrabatt till personer som äger minst 200 aktier i företaget. Gör du det får 15% rabatt i alla SkiStars anläggningar.

Varför finns aktier?

Att driva ett företag kostar pengar och ofta är ambitionen bakom affärsidéen större än högen med pengar som finns till förfogande.

Därför behöver en del företag ta in extra pengar för att driva verksamheten framåt.

Om ett bolag behöver få in extra pengar finns det i princip två alternativ:

 • Låna pengar
 • Sälja delar av bolaget

Att ta ett lån är förknippat med återbetalningar och räntor.

Dessutom är det inte säkert att man faktiskt hittar en långivare som är villig att låna ut de summor man behöver.

Om man istället säljer delar av bolaget genom en börsintroduktion får man in pengar i utbyte mot att man delar företagets framtida framgångar.

Det är detta som är grunden i aktiehandel.

Ägare säljer delar av företaget för att kunna ta fart framåt, samtidigt som andra delägare får vara med på resan utan att nödvändigtvis vara med i det operativa arbetet.

Del 2. Så tjänar du pengar på aktier

Det finns stora möjligheter att tjäna pengar på aktier.

Det går till och med att bli riktigt rik om du är långsiktig, påläst och har bra timing i dina investeringar.

I grund och botten är det två sätt dina investeringar ger dig avkastning:

 • Du tar del av företagets vinst, i form av utdelning eller extrautdelning
 • Du säljer dina aktier till ett högre pris än vad du inskaffade dem för

I det här avsnittet lär du dig mer om utdelning och försäljning.

Tjänar pengar på aktier

Aktieutdelning och extrautdelning

Många företag, framförallt de som funnits ett antal år, delar ut en del av företagets vinst till sina ägare – det vill säga dig och andra aktieägare som som deläger bolaget. 

I Sverige är det vanligast att aktieutdelning betalas ut en eller två gånger per år. En gång på vårkanten och eventuellt ytterligare en framåt hösten.

Hur stor summa du får ut beror dels på hur många aktier du har i företaget, dels på hur stor vinsten är som företaget betalar ut.

Exempel
Du har köpt 10 aktier i ett bolag för 100 kr styck.

Bolaget har beslutat att vinstutdelningen för året ska vara 2 kr, dvs. 2% av det pris du gav. Eftersom du äger 10 aktier blir din utdelning för året 20 kronor, dvs. 2 kr per aktie x 10 aktier.

I vissa fall har bolag ett överskott i sin kassa – kanske efter att ha sålt delar av verksamheten och på så vis fått en stor summa pengar – och väljer att göra en extrautdelning.

Det innebär att man betalar ut ytterligare en summa utöver den årliga vinstutdelningen.

Genom att äga många aktier i bolag som betalar ut årliga vinstandelar kan du som privatsparare få ett välkommet löpande tillskott i kassan.

De flesta investerare rekommenderar du tar din vinstutdelning och köper mer aktier.

På så vis kommer din utdelning nästa år sannolikt bli ännu högre i och med att du äger fler aktier i bolaget än föregående år.

Sälja aktier som ökar i värde

Det andra sättet du kan tjäna pengar på är helt enkelt att du köper aktier som stiger i värde och säljer dem när de är värda mer än de var när du köpte dem.

Anledningen till att priset på en aktie ökar är att bolaget antingen går väldigt bra just nu eller förväntas gå bra i framtiden. När förväntningarna på bolaget ökar, ökar även viljan att betala in sig för att äga delar av det.

Det är då du som redan äger aktier har möjlighet att sälja dem för ett högre pris än du köpte in dig för.

För att vara framgångsrik behöver du ha bra kunskap om de bolag och marknader du handlar i.

Mogna bolag med många år på nacken och en fungerande verksamhet tenderar att röra sig mindre i pris än unga bolag där förhoppningarna är större. Riskerna att investera i yngre bolag är naturligtvis också större och fallet ner kan gå lika snabbt som vägen upp.

Priset på en aktie stiger och sjunker vanligtvis vid rapporttillfällen eller när nyheter om verksamheten presenteras.

Var därför noga med att följa och läsa nyheter och rapporter från bolagen du äger aktier i.

Exempel
Du har köpt 10 aktier i ett bolag för 100 kr styck. Bolaget har beslutat att vinstutdelningen för året ska vara 2 kr, dvs. 2% av det pris du gav.

Eftersom du äger 10 aktier blir din utdelning för året 20 kronor, dvs. 2 kr per aktie x 10 aktier.

Sälja aktier som ökar i värde

Det andra sättet du kan tjäna pengar på är helt enkelt att du köper aktier som stiger i värde och säljer dem när de är värda mer än de var när du köpte dem. 

Anledningen till att priset på en aktie ökar är att bolaget antingen går väldigt bra just nu eller förväntas gå bra i framtiden. När förväntningarna på bolaget ökar, ökar även viljan att betala in sig för att äga delar av det.

Det är då du som redan äger aktier har möjlighet att sälja dem för ett högre pris än du köpte in dig för.

För att vara framgångsrik behöver du ha bra kunskap om de bolag och marknader du handlar i.

Mogna bolag med många år på nacken och en fungerande verksamhet tenderar att röra sig mindre i pris än unga bolag där förhoppningarna är större. Riskerna att investera i yngre bolag är naturligtvis också större och fallet ner kan gå lika snabbt som vägen upp.

Priset på en aktie stiger och sjunker vanligtvis vid rapporttillfällen eller när nyheter om verksamheten presenteras.

Var därför noga med att följa och läsa nyheter och rapporter från bolagen du äger aktier i.

Del 3. Så börjar du investera i aktier som nybörjare

Att köpa aktier är faktiskt väldigt enkelt.

Du gör det över internet och transaktionen går på bara någon sekund.

Men först behöver du sätta upp ett aktiekonto – en plånbok – att ha dina aktier i.

I detta avsnitt lär du dig hur du gör rent praktiskt för att komma igång att köpa aktier.

I nästa avsnitt går vi in på hur du väljer vilka aktier du ska köpa.

Var köper man aktier?

För att köpa aktier på börsen behöver du göra det via en aktiemäklare – som i sin tur köper aktierna för din räkning.

Därför behöver du först öppna ett aktiekonto hos din befintliga bank eller öppna ett nytt konto hos någon av de populära nätmäklarna (mer om nätmäklare här nedan).

Personligen köper jag alla mina aktier via Avanza (annonslänk). 

För att skapa ditt aktiekonto hos den bank eller den nätmäklare du valt klickar du dig in på den sektion som brukar heta något i stil med “Spara och placera“.

Där väljer du “Öppna nytt konto“.

Bland de olika konton som finns att öppna väljer du ett av följande:

 • ISK (investeringssparkonto) om du vill köpa aktier i svenska bolag
 • KF (kapitalförsäkring) om vi vill köpa aktier i utländska bolag

Fyll i de uppgifter som efterfrågas och signera med BankID.

Hos vissa banker kan du köpa din första aktie mer eller mindre omgående, medan det hos andra kan ta ett par bankdagar innan du kommer igång.

Därför ska du välja ISK eller KF

När du öppnar ett aktiekonto hos din bank kommer du få frågan om du vill sköta dina investeringar via ett av tre alternativ:

 1. Investeringssparkonto (ISK)
 2. Kapitalförsäkring (KF)
 3. Aktiedepå

Dessa olika former av sparkonto ger lite olika förutsättningar för dig som sparar.

Utan att gå allt för djup in i vad var och en innebär kan man sammanfatta det med:

ISK är för dina svenska aktier

Ska du investera i svenska aktier är ISK det enklaste och vanligtvis billigaste alternativet.

Med ett ISK betalar du en schablonkostnad för ditt innehav istället för att skatta på all vinst.

Kostnaden räknas ut av Skatteverket i din deklaration, vilket gör det väldigt enkelt för dig som privatsparare.

KF är för dina utländska aktier

Planerar du att bara investera i utländska aktier är en KF valet du bör göra.

Skattemässigt beskattas du på samma vis som i en ISK, med den stora skillnaden att utländsk skatt automatiskt kvittas mot schablonbeskattningen.

Du bör veta att du inte själv står på pappret om du äger dina aktier via en KF, vilket innebär att du inte har någon rösträtt vid stämmor för de bolag du innehåll.

Välj aldrig Aktiedepå

En aktiedepå är sällan värd att äga för en privatsparare då all vinst och utdelning beskattas med 30%.

Naturligtvis finns ett existensberättigande även för aktiedepåer, men fördelarna som det innebär kan sällan utnyttjas av småsparare.

Du kan öppna flera olika konton

Det är hos alla banker möjligt att öppna fler än ett konto. Kanske vill du köpa både svenska och utländska aktier?

Då kan du öppna ett ISK där du lägger dina svenska aktier och ett KF där du lägger dina utländska.

Läs mer om val av aktiekonto i den här artikeln.

Köpa aktier hos nätmäklare

Storbankerna – det vill säga HandelsbankenNordeaSEB och Swedbank – har specialiserat sig på att hantera den del av din ekonomi som innefattar lån, räkningar och betalningar.

Det innebär att de inte fokuserat lika stort på aktiehandel för privatpersoner, vilket resulterat i att de i skrivande inte på långa vägar har lika enkla och utvecklade appar och hemsidor för aktiehandel som de specialiserade nätmäklarna.

Hos både Avanza (annonslänk) och Nordnet kan du som nybörjare handla aktier helt utan att betala så kallat “courtage”, det vill säga avgiften banken tar ut för att du köper eller säljer aktier.

Avanza och Nordnet har nämligen fullt ut fokuserat på privatsparande och är därför ett betydligt smidigare och billigare alternativ för dig som aktieinvesterare.

Att öppna ett konto hos Avanza eller Nordnet är gratis, deras mobilappar är föredömligt enkla att använda och deras priser för köp- och sälj är ofta betydligt lägre än storbankernas.

Nu är det dags att köpa din första aktie

Okej – nu har du ett ISK eller en KF och du har öppnat ett konto hos en nätmäklare.

Nu är det dags att köpa dina första aktier!

I nästa avsnitt lär du dig hur du hittar vilka aktier som kan passa dig, där jag primärt utgår från aktier för nybörjare – dvs. relativt stabila aktier som passar bra i en portfölj för dig som ännu inte har hunnit bli en börshaj.

Personligen är det denna typ av aktier jag själv till största delen investerar i.

Avanza

Köp aktier via Avanza
 • Perfekt för nybörjare
 • Sveriges nöjdaste kunder 
 • Avgiftsfritt till du når 50 000 SEK
Mitt val

Del 4. Så väljer du i aktier som passar en nybörjare

Att köpa aktier rent praktiskt är som sagt ganska enkelt.

Kanske till och med för enkelt.

För det svåra är nämligen att hitta rätt aktier att investera i – och ett misstag många nybörjare gör är att gå på magkänsla och helt enkelt ta stora risker utan att veta vad det innebär.

I det här avsnittet går vi igenom hur du som nybörjare kan hitta aktier med lägre risk som är värda att behålla länge.

Vilka aktier är värda att köpa?

Det här är den stora knäckfrågan inom aktiesparande. 

Om det fanns ett entydigt svar på den skulle alla sparare vara aktiemiljardärer.

Men riktigt så enkelt är det tyvärr inte.

För att spara framgångsrikt i aktier krävs det att du är påläst och intresserad. Vilken investeringsstrategi och vilka bolag du väljer att investera i är sedan upp till dig.

Men som nybörjare finns det ett antal grundråd som du bör utgå ifrån.

1. Behandla aktier som en investering, inte ett lotteri

Att bli framgångsrik på aktier handlar inte om att ha tur.

Det handlar om att vara påläst och långsiktig.

Börja därför inte investera i aktier innan du har förstått vad du ger dig in på.

För precis som när du köper en bostad, en bil eller en ny TV behöver du göra research. Kanske finns det andra områden att flytta till, kanske finns bilmodellen du tittar på att hitta bättre begagnad och kanske finns TV:n du letar efter på rea?

När du köper aktier så köper du ju faktiskt andelar av ett företag. En faktiskt fysisk verksamhet.

Då behöver du självklart veta vad det är för typ av verksamhet du betalar för.

Hoppa därför inte på första bästa tips du hör om “aktieraketer”. Dessa raketer tenderar ofta att kraschlanda.

Läs istället på om bolagen du är intresserad av:

 • Förstå hur de tjänar pengar
 • Lär dig vilka konkurrenter som finns
 • Sätt dig in i hur framtidsutsikterna ser ut för branschen som helhet

Då har du kommit en bra bit i att sålla bort alternativ som inte passar dig.

2. Köp för mindre summor till en början

Är du nybörjare på aktier ska du aldrig köpa för några större summor.

Det är nämligen inte ovanligt att det tar ett år eller två innan en nybörjare känner sig bekväm med aktiemarknadens svängningar och säsongsvariationer.

Som nybörjare är det enkelt att få panik när börsen sjunker eller trycka på säljknappen när börsen stiger.

Genom att köpa för mindre summor till en början kommer du successivt bli bekväm med upp- och nedgångar och du kommer snart inse vilken typ av investerare du är: en som gillar risk eller en som hellre sover gott om natten.

3. Börja med 10 – 15 starka bolag från de stora listorna

Ett av de vanligaste nybörjarmisstagen är att lägga en stor summa i ett bolag där aktien stigit i raketfart.

Sedan tappar det lika snabbt igen.

Många vänder då i dörren och investerar aldrig mer i aktier. Om du kan undvika denna fälla har du kommit långt i din väg att bli framgångsrik aktiesparare.

För att undvika detta bör du som nybörjare titta främst på bolag noterade på de stora börslistorna.

När det kommer till Svenska bolag är det OMX Stockholm – eller Stockholmsbörsen – som gäller, med indelningarna Large, Mid och Small Cap.

För att sprida risken i din aktieportfölj behöver du dessutom äga fler än ett bolag och bolag från fler än en bransch.

Ett riktmärke på hur många bolag du bör äga som ofta återkommer i investeringshandböcker är 10 – 15.

För nybörjare kan det som sagt vara ett gott råd att börja med att investera i bolag listade på Stockholmsbörsens stora listor: Small, Mid och Large cap.

Låter du sedan varje innehav vara ungefär lika stora har du tagit ett stort steg till att sänka risken i din portfölj.

Ett enkelt sätt att minska risken sin portfölj redan från början är att investera i ett eller ett par investmentbolag. Det är bra nybörjaraktier som generellt sett är värda att behålla länge.

4. Lär dig analysera aktier och bolag

För att veta vilka aktier du ska köpa behöver du skapa dig en förståelse för vilka bolag som har potential att växa och vilka du bör hålla dig undan.

Banker och analytiker gör bolagsanalyser löpande som du kan ta del av. Men det är naturligtvis alltid bra att själv kunna göra delar av analysarbetet.

I grova drag finns det två sätt att analysera en aktie eller ett bolags värde. De kallas för fundamental analys och teknisk analys.

I den fundamentala analysen studerar man på bolagens nyckeltal och försöker göra en bedömning av bolagets framtidsutsikter.

I den tekniska analysen tittar man istället på trender för aktiepriser. Grundtanken är att marknaden följer mönster som går att förutspå genom att analysera historiska rörelser. Med hjälp av teknisk analys vill man förutspå trendbrott för att kunna köpa in sig i strax innan priset börjar stiga.

Båda metoderna har sina för- och nackdelar professionella analytiker använder vanligtvis en mix av de båda.

Det ska dock tilläggas att sunt förnuft inte ska underskattas när det kommer till aktiehandel.

Det är lätt att som nybörjare gå vilse i begrepp och nyckeltal, när det i själva verket kan vara ganska enkelt att hitta bra aktier som passar en nybörjare:

 • Bolag vars vinst stiger år efter år
 • Bolag som delar ut den del av vinsten och höjer utdelningen med jämna mellanrum är ofta stabila över tid
 • Bolag med en styrelse och VD som går att lita på
 • Bolag som har ett känt varumärke och en marknadsfördel gentemot konkurrenterna

5. Sälj aktier som går dåligt, behåll aktier som går bra

När du kommit igång med dina första aktieköp kommer du snart se att vissa aktier ökar i värde, medan andra minskar.

Det är naturligt, då vissa bolag helt enkelt går bättre än andra och därför ökar priset på de som går bra, medan andra har en sämre period och då sjunker priset.

Det kan då vara lockande att sälja av de aktierna som går bra för att hämta hem vinsten, samtidigt som man behåller de som går sämre i hopp om att det vänder.

Detta är ett grundmisstag som man lätt kan undvika genom att tänka ett steg till.

Inte sällan kan det nämligen löna sig att behålla de som går bra, för positiv utveckling håller ofta i sig och möjligheten finns att de kommer stiga ännu mer i värde.

Det samma gäller för aktier där priset pekar neråt. En negativ trend håller även den ofta i sig.

Då är det helt enkelt bättre att sälja de som pekar neråt innan de tappat allt för mycket i värde. Pengarna använder du till att köpa andra aktier som har en positiv utveckling.

6. Förstå skillnaden på “pris” och “värde”

Har du någon gång tittat på en produkt – en telefon, en dator eller en bil – och tyckt att priset inte passat din plånbok? Har du då tänkt att tänkt att produkten är “för dyr”?

Då har du gjort misstaget att använda “dyr” i bemärkelsen “mycket pengar”.

Dyr betyder nämligen inte “mycket pengar”. Dyr betyder “överprisad i förhållande till värdet du får”.

Med andra ord är en ny telefon bara dyr om det finns en liknande produkt till ett lägre pris.

Detsamma gäller aktier.

Det finns aktier som bara kostar någon enstaka krona per aktie – och det finns aktier som kostar flera tusen kronor per aktie. Att då köpa den som kostar mindre i tron att det är billigare är ett fundamentalt misstag som man lätt kan göra som nybörjare.

Priset per aktie är en kombination av hur många aktier som är utgivna och hur marknaden värderar bolaget.

Stirra dig därför inte blind på priset per aktie när du väljer vilket bolag du investerar i. Försök istället skapa dig en uppfattning värdet på aktien. För det kan mycket väl vara så att en aktie som bara kostar några kronor är dyrare än en aktie som kostar femhundra kronor, sett till vilket värde aktien har i form av potentiell framtida utveckling.

7. Låt det ta tid och sluta aldrig att lära dig mer

Läs på, fortsätt lära dig om aktier och förstå vilka möjligheter som finns.

Inte ens de allra rikaste aktiehajarna i världen har kommit dit de är idag genom att vara kortsiktiga och göra snabba kap.

Förhoppningsvis ska du spara hela livet och du har all tid i världen att lära dig mer.

Att du läser den här artikeln är en bra början, men mängden nyttig information både på nätet och i bokform är enorm.

Gå till biblioteket, lyssna på podcats eller bli medlem i en aktieklubb för att förkovra dig.

Lyssna på de som faktiskt är proffs och vet vad de pratar om.

Undvik forumtrådar eller Facebook-grupper där det tipsas om diverse “aktieraketer” som riskerar att kraschlanda.

Del 5. Kostnaden för att investera i aktier

Utöver kostnaden för att köpa själva aktien tillkommer framförallt två typer av kostnader:

 1. Courtage
 2. Beskattning

I det här avsnittet lär du dig vad detta innebär för dig och hur du kan hålla nere kostnaderna.

Kostnad för aktier

Courtage för aktieköp

Alla ska ha en del av kakan – och banken (mäklaren) som genomför den faktiska affären vill också ha betalt.

Courtage kallas den kostnad som mäklaren tar för att genomföra din affär.

Du betalar courtage vid både försäljning och köp av aktier.

Hur mycket courtage du betalar per affär beror på två saker:

 1. Vilken mäklare du använder
 2. Storleken på affären

Båda dessa delar hänger på sätt och vis ihop, då vissa banker tar en hög engångsavgift, medan andra har rörliga priser baserat på storleken på transaktionen.

Både Avanza och Nordnet har nybörjarkonton där du helt slipper undan courtage till dess att ditt sparande överstiger en viss nivå. I skrivande stund är denna nivå omkring 50 000.

Hos Avanza och Nordnet betalar du mellan 0,069% – 0,25% per affär.

Ju större ditt sparande och ju mer affärer du gör desto billigare blir det.

Så beskattas aktier

Äger du aktier är du också skyldig att betala skatt för dessa.

För dig som privatsparare som sparar i ISK eller KF schablonbeskattas du utefter storleken på ditt aktieinnehav.

Det innebär att inte betalar någon vinstskatt på eventuell vinst när du säljer aktier, utan du betalar en årlig kostnad som baserar på hur mycket dina aktier är värda.

2021 ligger schablonbeskattningen på 0,375% av ditt innehav – vilket i praktien innebär omkring 400 kronor per 100 000.

Skatten betalas en gång per år och kommer förtryckt i din inkomstdeklaration.

Del 6. Hitta din strategi

När börsen svajar och alla andra säljer – gör du det samma, eller passar du på att handla?

När ett av dina innehav levererar en kanonrapport och stiger med 20% över en dag, hämtar du då hem vinst eller sitter du kvar?

Genom att ha en förutbestämd strategi som du inte avviker från undviker du psykologiska fallgropar som får dig att ligga vaken om nätterna.

I det här avsnittet presenteras tre breda grundstrategier som du kan utgå från när du sätter dig och funderar kring vilken investerare du är.

Hur tjänar man pengar på fonder

Det är lätt att ryckas med när man läser om hur någon aktie raketstiger. Eller att dra öronen åt sig när man ser att en hel bransch pressas och aktierna faller. 

Att vara medveten om denna psykologiska aspekt av aktiesparande kan vara skillnaden mellan att tjäna pengar och att förlora pengar.

När du är medveten om börsens svängningar kan du också sätta upp ett regelverk för hur du själv ska agera.

Kanske sitter du säkert med ditt innehav för du har en sparhorisont på många årtionden. Eller så passar du på att handla och sälja för lite snabbare vinster när andra är oroliga.

Det finns mängder med goda råd att ta rygg på om du inte vill uppfinna en helt egen strategi.

Det är helt upp till dig att välja hur du vill investera dina pengar.

Här nedan följer förklaringar av ett antal grundstrategier som är populära och länkar till merläsning kring varje strategi.

Strategi med fokus på utdelning – utdelningsstrategi

(långsiktig strategi, lägre risk)

En strategi för dig som har tålamod, inte gillar risker och tänker spara långsiktigt är att köpa aktier med fokus på utdelning.

Det innebär att du köper aktier i bolag som historiskt sett delat ut en andel av vinsten till sina ägare.

Tanken är att du ska ha en så pass stor utdelningsportfölj att vinstutdelningen blir ett ordentligt tillskott i kassan.

Utdelningen återinvesterar du sedan i bolagen för att på så vis kunna få en ännu större utdelning kommande år.

Att bygga en portfölj som kan ge hög avkastning i form av utdelning tar tid för en småsparare, men på 10 – 20 års sikt kan det vara väl mödan värt.

Risken med denna strategi är också tämligen låg, då bolag som kommit så långt i sin resa att de delar ut en del av sin vinst tenderar att vara stabila investeringar.

I Sverige betalas vanligtvis vinsten ut en eller två gånger per år, en gång på våren och en på hösten.

Några typer av bolag som ofta betalar ut höga vinstandelar är banker, byggföretag och telecombolag. I sådana bolag kan direktavkastningen ligga uppemot 4-6%.

Exempel
Du har lyckats spara ihop 100 000 kronor och investerat i ett antal stabila bolag. Den genomsnittliga direktavkastningen på din investering är 5%.

Det innebär att när vinstutdelningarna betalas ut kommer du få ut 5 000 kronor.

Mer eller mindre alla investerarcoacher som förespråkar utdelningsstrategi säger att all utdelning ska återinvesteras. 

Det är genom återinvestering du snabbar på uppbyggnaden av din portfölj.

Exempel
Varje månad köper du aktier för 3 000 kronor. Efter ett år har du köpt aktier för 36 000 kronor. Direktavkastningen på dina investeringar är 5%. Det första året är din utdelning 1 800 kronor.

Du återinvesterar din utdelning och har på så vis har du nu köpt aktier för 37 800 kronor.

Du fortsätter att månadsspara 3 000 kronor och efter två år har du köpt aktier för 73 800 (36 000 + 1 800 + 36 000). Din direktavkastning är fortfarande 5%. Det innebär att du det här året får 3 690 kronor i utdelning, dvs. mer än en hel månads sparande extra sparande.

Notera att exemplet är en förenkling där värdeförändring eller direktavkastningen på aktierna inte tagits med i beräkningen, men grundprincipen är denna.

Strategi som bygger på att hitta undervärderade bolag – värdestrategin

(medellång till långsiktig strategi, medelhög risk)

Värdesstrategin passar dig som gillar att göra ordentliga förundersökningar och tycker om att sätta dig in i hur marknader rör sig.

Grunden i denna strategi är att du lär dig prissätta bolag bättre än övriga investerare på börsen, vilket leder till att du köper aktier som är “billigare” än vad de faktiskt borde vara sett till antaganden om framtida tillväxt och utdelningar.

Sedan behåller du aktierna under en längre tid, i förhoppning om att marknaden ska vakna och inse värdet på aktien vilket leder till kursruppgång och eventuellt säljläge för dig.

Detta är en strategi som investeringsgurun Warren Buffet framgångsrikt förfinat. Hans tonsättande uttalande “pris är vad du betalar, värde är vad du får” har citerats många gånger om och är på sätt och vis hela kärnan i värdestrategin.

Exempel

Du har identifierat ett bolag där en aktie i dagsläget kostar 100 kr. Enligt dina beräkningar borde aktien snarare handlas för omkring 130 kr, baserat på bolagets tillväxttakt och framtida utdelningar.

Du ser därför till att köpa in dig i detta bolag och har sen helt enkelt is i magen till dess att marknaden vaknar och priset per aktie bättre matchar det faktiska värdet i bolaget.

 • Lästips: Jan Öberg har i sin bok “Slå börsproffsen” förklarat värdestrategin på ett enkelt och tydligt sätt. Han kallar sin metod för Reametoden.

Strategi som bygger på tillväxtmarknader – tillväxtstrategi

(kort till meddellång strategi, högre risk)

En mer aggressiv strategi som kan generera riktigt stora vinster på kort sikt är den så kallade tillväxtstrategin. Den passar dig som gillar att spekulera och har örat mot marken för att upptäcka nya trender.

Tillväxtstrategin bygger på att du investerar i bolag som växer kraftigt. Antingen genom att marknaden bolaget verkar i är på uppgång eller att  värdet på bolaget i sig ökar snabbt.

Tillväxtstrategin har en högre risk än ovan nämnda strategier. Den bygger på antaganden om bolag som verkar i en obeprövad marknad, är unga eller helt enkelt nya på börsen. Däremot är den potentiella utväxlingen betydligt större än i mogna bolag som har en mer stabil prissättning.

Att ha tillväxtstrategi som enda sätt att investera på är riskfyllt.

Risken att du förlorar mer på de bolag som aldrig lyckas än du vinner på de som lyckas är stor.

Därför rekommenderar många att du använder tillväxtstrategin som en extra krydda när du redan har en lönsam sparstrategi på plats. 

Exempel

Du har hittat ett bolag som precis börsnoterats. Bolaget har tagit fram en lösning för ögonigenkänning som är mer pålitlig än fingeravtryck.

Bolaget har inga kunder just nu, men du är övertygad om att deras lösning kommer bli väldigt användbar i framtiden. Dessutom vet du att bolaget har flera offerter ute hos ett antal stora säkerhetsbolag och ett par mobiltillverkare.

Du köper in dig i förhoppning om att bolaget ska leverera lösningen inom kort och bli ett lönsamt bolag. Följden av detta är att priset per aktie ökar och du kan sälja med god marginal.

Del 7. Lär dig mer om aktier

Det roliga med aktiehandel är att man aldrig blir fullärd. Och ju mer du lär dig desto roligare kommer du tycka det är att lära dig ännu mer. I det här avslutande stycket hittar du länkar och tips på var du hittar mer nybörjarinformation.

Böcker om aktier för nybörjare

Att läsa böcker om aktier är ett enkelt sätt att ta del av tips från proffsen. Om läsning inte passar dig finns dessutom många inlästa som ljudböcker. Här följer ett antal tips på böcker som passar för nybörjare. Du kan läsa mer recensioner och sammanfattningar om aktieböcker här.

Podcasts om aktier för nybörjare

Det finns mängder av bra podcasts om aktier och sparande – att lyssna på helt gratis. Öppna din podcast-app i telefonen och sök efter någon av följande poddar.
 • Avanzapodden – perfekt för nybörjare (veckovis)
 • Investerarens podcast (veckovis)
 • Nordnets #sparpodden (veckovis)
 • DI Analyspodden (veckovis)
 • EFN Börslunch (dagligen)

Hemsidor och bloggar

Det finns mängder med bra bloggar och infosajter om aktier för nybörjare där ute. Här följer ett utsnitt av sajter som har bra information om aktier för nybörjare.
 • Avanzas blogg – En bred och bra blogg att läsa för inspiration och spartips. Uppdateras ofta.
 • Nordnetbloggen – Nordnets egna blogg för småsparare.
 • Omni Ekonomi – En tjänst som sammanställer nyheter om aktier. Finns som app och är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad via.

Föreläsningar och utbildningar

Att gå en endagskurs eller gå på föreläsningar är både roligt och givande. Dels lär du dig förhoppningsvis nytt, men minst lika viktigt är att hitta likasinnade som också vill lära sig mer. Här hittar du ett antal företag som erbjuder utbildning inom aktiesparande.

Medlemsskap

Vill du ha löpande information i form av tidningar, nyhetsbrev och träffar kan ett medlemskap i en aktieklubb vara intressant. Aktiespararna och Unga Aktiesparare är två organisationer som erbjuder detta.

Vanliga frågor och svar om aktier

Varför priset på en aktie går upp och ner har att göra med tillgång och efterfrågan. När det är fler som vill köpa aktien än som vill sälja den går priset i regel upp. Är däremot säljsidan större än köpsidan tvingas priserna ner.

Varför någon vill sälja eller köpa en aktie har dels att göra med vilka förhoppningar som finns på bolaget, dels rent psykologiska anledningar där människor tenderar att sälja eller köpa “för att alla andra gör det”.

Är förhoppningarna höga till följd av att bolaget visar positiva siffror eller nyheter vill fler människor vara delägare av företaget. När fler människor hoppar på tåget ger det en signal till andra som inte vill riskera att missa en möjlighet. Av motsatta anledningar sjunker priset på en aktie.

Om du är nybörjare och precis ska komma igång är rådet att du öppnar ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Om du har dina aktier i någon av dessa kontoformer kommer alla uppgifter förtryckta i din deklaration och du behöver således inte göra något annat än att godkänna din deklaration.

För att hitta aktier som passar dig och din investeringsfilosofi måste du börja med att botanisera i vilka bolag som det går att investera i. Enklast gör du det hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet. 

Det kanske roligaste att hitta nya aktier att analysera är att se dig runt i din närmsta omgivning och notera vilka produkter finns omkring dig. Många av de produkter vi använder oss i vår vardag produceras nämligen av börsnoterade bolag.

Grundprincipen är behåll aktier som går bra, gör dig av med aktier som går dåligt. Men även aktier som går bra kan ju vända nedåt, likaså kan aktier som tappat mycket börja stiga igen.

Ett vanligt sätt att bedöma när dessa vändningar sker – och det således är dags att köpa eller sälja – är genom att studera aktieprisets glidande medelvärde. Läs om glidande medelvärden i den här artikeln om teknisk analys.

Vem som helst får i princip blanka aktier. Men det krävs att du skriver under avtal hos din mäklare. Kom även ihåg att det inte är alla aktier som går att blanka
Vad är aktier
Aktier
Lucas

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel En aktie är en ägarandel av ett aktiebolag. Äger du aktier i ett företag är du med andra ord delägare

Läs artikeln »

6 Comments

 1. Robert
  • Lucas
 2. David
  • Lucas
 3. Oskar Öberg
  • Lucas

Kommentera