Indexfonder

Indexfonder är en passivt förvaltad aktiefond som strävar efter att följa ett visst index.

I den här artikeln lär du dig mer varför indexfonder ofta rekommenderas för småsparare. 

  • Lästid: ca 10 min

Indexfonder är bra för dig som:

  • Söker ett billigt sparande
  • Sparar långsiktigt, så långt som hela livet
  • Är riksmedveten och inte vill ta för stora risker med dina sparpengar

Varför är indexfonder ett bra sparande?

Indexfonder lyfts ofta fram som ett bra grundsparande i en långsiktig portfölj.

De fördelar som lyfts fram är primärt att indexfonder är billiga, har låg risk och studier har visat att på sikt är värdeökningen i indexfonder ofta högre än aktivt förvaltade fonder.

Därför är förvaltningsavgiften i indexfonder låg

I och med att syftet med en indexfond är att hela tiden följa ett förutbestämt index kan också mycket av handeln inom fonden automatiseras.

Det innebär att fondförvaltaren inte behöver ha analytiker och mäklare som arbetar med fonden, vilket naturligtvis leder till att de heller inte behöver betala ut löner till dessa.

För dig betyder det på så vis att förvaltningsavgiften blir betydligt lägre än för en fond som förvaltas aktivt.

Därför är risken låg

Är du långsiktig i ditt sparande är risken i indexfonder relativt låg – men naturligtvis behöver du se över dina indexfonder och hålla ett öga på den marknad fonden placerar i.

De senaste åren har Stockholmsbörsen stigit i snitt omkring 7% årligen, men år för år är rörelserna betydligt mer instabila.

Eftersom indexfonder primärt är en långsiktig sparform behöver du inte bli allt för nervös när börsen går ner. Historien visar att sannolikheten att den ökar igen på sikt är stor och eftersom indexfonden är tänkt att följa börsens utveckling kommer även värdet på dina fonder öka på sikt i takt med att börsen stiger.

Vilka aktier ingår i en indexfond?

Vilka aktier som ingår i en indexfond beror helt på vilket marknadsindex fonden är satt att följa – men vanligtvis baseras aktierna i fonden på de största eller mest omsatta aktierna i en marknad.

Exempel: Avanzas indexfond Avanza Zero är tänkt att följa SIX30RX-index och är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det senaste året har detta inneburit att fonden bland annat byggt på Assa Abloy, Atlas Copco och H&M.

Hur sparar jag i en indexfond?

De flesta banker erbjuder sparande i en indexfond via ett fondkonto, kapitalförsäkring eller via ett investeringssparkonto.

Om du inte har något sparande sedan tidigare är rekommendationen att starta ett investeringssparkonto antingen direkt hos din bank eller hos de nätbaserade fondtorgen Avanza eller Nordnet.

Sök sedan upp en indexfond bland de olika fonderna och börja spara, antingen som en engångssumma eller månadsvis.