Aktiefonder – för den långsiktige spararen

En aktiefond är – precis som namnet antyder – en fond som framförallt investerar i aktier. 

Att spara i aktiefonder innebär generellt sett högre risk än investeringar i andra fondtyper, men även en större möjlighet till vinst. 

I den här artikeln lär du dig vad aktiefonder är och vilka olika typer av aktiefonder du kan ta del av.

  • Lästid: ca 20 min

Investeringar i aktiefonder passar dig som:

  • har medellång till lång sparhorisont, gärna fem år och uppåt – dvs. du som har lång tid kvar till pensionen
  • är relativt aktiv i ditt sparande och kontrollerar dina investeringar åtminstone någon gång i månaden
  • är villig att ta en högre risk än vad andra typer av fondsparande innebär, för möjlighet till större värdetillväxt
Aktiefonder

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond där minst 85% av kapitalet placeras i aktiemarknaden. Det innebär att fonden till största delen investerar direkt i aktier.

Detta i sin tur innebär att för att värdet på dina aktiefonder ska öka, behöver priset för de underliggande aktierna öka.

En svensk aktiefond måste enligt lag investera i minst 16 olika bolag, men vanligtvis investerar fonden i betydligt fler än så.

Aktiefonder har olika inriktning, där pengarna placeras i olika branscher och/eller regioner. Exempelvis placerar fonden SPP Aktiefond USA i stora amerikanska bolag över ett brett branschspektra medan Öhman Sweden Micro Cap placerar i svenska småbloag

För dig som privatperson innebär sparande i aktiefonder en “genväg” till aktiemarknaden, då analys och investeringsbeslut görs åt dig av en fondförvaltare.

För dig som vill investera i aktier men inte har tid, möjlighet eller lust att sätta in dig i enskilda bolag kan sparande i aktiefonder alltså vara ett bra alternativ.

Aktiefonder är en av de vanligaste typen av fonder som svenska småsparare investerar i.

Min egna fondportfölj består i dagsläget endast av en handfull olika aktiefonder inom olika branscher.

Vilka aktiefonder finns det?

På Avanza går det i skrivande stund att investera i 752 olika aktiefonder.

Som nybliven sparare är det en omöjlig mängd fonder att sätta sig in i. Därför är det bra att skapa sig en grundläggande förståelse kring vilka val som finns att göra innan man väljer vilken eller vilka aktiefonder man börjar placera i – för att sedan hitta fonder inom de kategorier man lockas av.

När det kommer till aktiefonder brukar man dela in dem i underkategorier baserade på regioner.

Här är följer ett antal av de vanligaste underkategorierna.

Sverigefonder

Sverigefonder placerar i svenska aktier.

Svensk ekonomi är överlag stark och har gått väldigt bra de senaste åren. Investeringar i Sverigefonder är i dagsläget därför förenade med medelhög risk.

I skrivande stund har den sämst presterande Sverigefonden som går att investera i via Avanza ökat med 50% de senaste 5 åren och den bästa ökat med 198%.

Sverigefonder är en bra aktiefondtyp för dig som är aktiv i ditt sparande och har kort till medellång sparhorisont.

Globalfonder

Globalfonder investerar i aktier över hela världen inom alla olika branscher. Eftersom fonderna investerar över hela världen är riskspridningen stor.

Generellt sett är Globalfonder en lågrisk-investering.

Låg risk innebär även mindre möjlighet avkastning. Den sämst presterande Globalfonden på Avanza har under de senaste 5 åren haft en värdeutveckling på 17%. Den bäst presterande har ökat med 275%, men är ett undantag som bekräftar regeln. Steget ner till den näst bäst presterande är långt, där man ligger runt en 150% utveckling.

Globalfonder är en fondtyp som passar dig med lång sparhorisont och som inte vill vara för aktiv i ditt innehav.

Har du ett stort sparkapital kan det vara klokt att ha en andel globalfonder som kan agera “krockkudde” när andra sparformer skakar.

Globalfonder kan passa som en grund i pensionssparandet eller i ett månadssparande till barn, där du inte är så aktiv och därför vill ta en mindre risk.

Tillväxtmarknadsfond

En tillväxtmarknadsfond är en fond som placerar i regioner som befinner sig i en tillväxtfas – exempelvis delar av Asien och Afrika där teknikutveckling och modernisering är på stark framfart.

Tillväxtmarknadsfonder är generellt sett förknippat med hög risk och därmed hög förväntad avkastning.

I Avanzas lista över tillväxtmarknadsfonder ligger utvecklingen de senaste 5 åren mellan 46 – 97%. Rörelserna från månad till månad är däremot större, vilket bekräftar att risken är hög och framtiden svår att förutse.

Tillväxtmarknadsfonder kan passa som en extra krydda i en medellång fondportfölj eller i en offensiv portfölj för aktiva sparare.

Övriga regioner

Det finns fonder för i princip samtliga världsdelar och länder i världen alla med olika förutsättningar och riskprofiler. Om du är helt ny för fondsparande kan det vara en god idé att börja utforska Sverigefonder och Globalfonder.

Är du är mer äventyrslysten, rutinerad eller intresserad av en specifik marknad finns det garanterat andra aktiefonder som kan passa dig.

Hur riskfyllt är aktiefonder?

Av de olika fondtyper som finns bedöms aktiefonden vara den med högst risk – det vill säga störst sannolikhet för kraftiga svängningar i kursen. Med det sagt är inte risken i alla aktiefonder densamma – och inte heller möjligheten för en stark positiv utveckling.

Hos bankerna och nätmäklarna är alla fonder betygsatta utefter en riskskala från låg till hög risk.

Fondernas historiska avkastning är även betygsatt av analysföretaget Morningstar, där lågt betyg innebär sämre historisk avkastning än ett högt betyg.

Vanligt är att låg risk hänger samman med lägre betyg från Morningstar, dvs. sämre historisk avkastning.

Olika risk i olika fonder

Eftersom varje aktiefond är centrerad runt ett förutbestämt utsnitt av aktiemarknaden består aktiefondens risk i hur pass volatil – osäker – just den marknaden är.

Exempelvis kan en aktiefond som investerar i tillväxtregioner ha betydligt högre risk än en globalfond som investerar i flera branscher och över hela världen, där risken att alla branscher i alla länder sjunker samtidigt är ganska låg.


Lästips: Här kan du lära dig mer om andra fondtyper


Valutarisk

Det du bör tänka på när du investerar i utländska fonder är att det alltid tillkommer en valutarisk, där det finns en möjlighet att valutan fonden handlas i stärks eller försvagas i förhållande till kronan.

Köper du när valutan är stark i jämförelse med kronan kommer du betala mer för samma andel än om valutan är svagare. Det motsatta gäller om du säljer andelar, där risken finns att du får mindre ut av försäljningen på grund av en stark krona.

Hur beskattas aktiefonder?

Hur dina aktiefonder beskattas beror på i vilken typ av sparkonto dina fonder ligger i: en aktiedepå, ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF).

I en traditionell aktie- eller fonddepå beskattas all vinst med 30%. Beskattningen görs först när du säljer av ditt innehav.

För dig som är småsparare är rekommendationen dock att du har dina fonder i antingen ett ISK eller i en KF. Då betalar du årlig avgift baserat på hur stort ditt sparande är.

ISK för svenska aktiefonder och KF för utländska

Grundrekommendationen för investeringar är:

  1. Svenska investeringar gör du i ett ISK
  2. Utländska investeringar gör du i KF

Orsaken till att dina utländska investeringar ska göra i en KF istället för en ISK är skattetekniska.

Enkelt förklarat: om du gör vinst på dina utländska innehav kommer du att betala källskatt i det land investeringen ligger i.

Med en KF får du per automatik tillbaka denna –  medan du i ett ISK själv behöver ansöka om att kvitta skatten.

Detta inlägg uppdaterades senast juli 18, 2020.