Opti eller Lysa – ett ärligt omdöme

I slutet av februari satte jag igång två nya månadssparande, ett på Lysa och ett på Opti.

I den här artikeln uppdaterar jag löpande hur de olika portföljerna går för att så småningom avgöra vilken av de båda fondrobotarna jag föredrar.

[uppdaterat 2 juli 2021]

Efter fyra insättningar är det Opti som “leder” tävlingen, med en ökning på 8,2% mot Lysas 6,05%. I reda pengar har mitt Opti-konto ökat med 191 kronor, medan Lysa har ökat med 157 kronor.

Vad är Lysa och Opti?

Lysa och Opti är två olika företag som erbjuder automatiserat fondsparande – så kallade fondrobotar.

Syftet med en fondrobot är att automatisera och förenkla sparandet till en så låg avgift som möjligt.

När du sparar via en fondrobot behöver du endast välja vilken risknivå du är villig att ta och sedan investerar roboten automatiskt till dig.

Lysa och Opti är två av de mer populära fondrobotarna i Sverige.

Mäklare

Avgift

Beskrivning

Hemsida

I snitt ca 0,9 % av portföljens värde per år

✔ Råvaror i portföljen

✔ Mobilapp

✔ Insättningsgaranti

(annonslänk)

I snitt ca 0,4 % av portföljens värde per år

✔ Lägst avgift

✔ Enkelt och billigt

✔ Insättningsgaranti

Vad skiljer Lysa och Opti åt?

I grund och botten är Lysa och Opti snarlika produkter, men levererade av två olika företag.

Men även om produkten och tanken bakom är den samma finns det ett par skillnader mellan de båda.

Produkterna de investerar i

När du sätter upp ett sparande får du svara på en rad frågor, som i slutänden resulterar i en föreslagen fördelning av produkter att investera i.

Kort innebär det att svar som tyder på att du har möjlighet att ta högre risk – och därmed större möjlighet till hög avkastning, men också större förluster – kommer leda till att förslaget du får har stort fokus på aktier.

Om det å andra sidan visar sig att du vill sänka risken kommer fokuset främst ligga på räntebärande papper.

Så långt är Lysa och Opti ganska lika varandra i fördelningen.

Det som skiljer Opti från Lysa är att Opti även plockar in råvaror i portföljen.

Råvaror hjälper dels till att balansera risken i portföljen, då råvaror inte rör sig på samma vis som aktier och räntor, dels skapar de en dämpande effekt vid inflation.

Opti erbjuder alltså ett extra lager av “skydd” mot nedgång i ekonomin.

Min reflektion
Personligen har jag ingen kunskap om råvaruhandel (ännu). Tiden får helt enkelt utvisa om deras portfölj presterar bättre eller sämre än Lysas.

App och hemsida

Lysa har ingen app, vare sig till iOS eller Android. Vill du titta till din portfölj behöver du alltså logga in (med BankID såklart) på Lysas hemsida.

Sajten är dock mobilanpassad och är enkel att använda den på både mobil och surfplatta.

Opti erbjuder en app till både iOS och Android – men saknar inlogg på sin hemsida.

Du är alltså tvungen att göra investeringarna via mobilen.

Min reflektion
När det kommer till automatiserat fondsparande är inte en mobilapp det jag främst fokuserar på.

Eftersom sparandet är automatiskt och jag sällan har behov av att titta till det, hade jag hellre föredragit att även Opti fokuserade på en en välfungerande sajt.

Jag tycker om att kunna logga in med en större skärm för att få en bättre överblick av mina konton.

Det är antagligen en smaksak, men här vinner Lysa i mitt tycke.

Lysa är klart billigare än Opti

Beroende på vilken fördelning mellan aktier, fonder och råvaror din portfölj har så varierar den totala avgiften.

Den totala avgiften består dels av förvaltningsavgift, dels kostnaden för köp av produkterna.

Oavsett vad du väljer så är Lysa det klart billigare alternativet:

  • Totalavgift på Lysa ligger omkring 0,35-0,45% av portföljens värde
  • Totalavgift på Opti ligger omkring 0,60-0,90% av portföljens värde

Det innebär att för en portfölj på 100 000 kronor tar Lysa ca 400 kronor i avgift, medan Opti tar uppemot det dubbla.

När det kommer till långsiktigt sparande är är avgiften en viktig faktor att ta i beaktning. I det här fallet betyder det alltså att Optis portfölj behöver prestera klart bättre än Lysas över tid, för att den extra avgiften ska vara värd att betala.

Anledningen att Opti kostar mer beror på att de lyfter in råvaror i portföljen, som generellt är dyrare att handla än aktier och räntor.

Diagrammet illustrerar hur 10 000 kronor investerade i dag skulle utvecklas över tid med en ränta på 7%, där den gröna garfen illustrerar ett exempel på Lysas avgift och den röda Optis.

Hur jämförelsen går till

Det här är en pågående jämförelse där jag löpande uppdaterar innehållet med status på de båda portföljerna.

Så här har jag satt upp jämförelsen.

Löpande månadssparande

Jag öppnade båda portföljerna med 1 000 kronor i startkapital och varje månad investerar jag 1 000 kronor i vardera portfölj.

Likvärdiga portföljer

Jag försöker göra den här jämförelsen så rättvis som möjligt. Portföljerna håller en likvärdig risknivå, sett till hur de båda företagen väljer att kategorisera risken.

Lysa

  • 33% räntor
  • 67% aktier

Opti

  • 33% räntor
  • 57% aktier
  • 10% råvaror

Eftersom Opti även lyfter in råvaror blir portföljerna dock inte helt likvärdiga sett till fördelning. Lysa har en större vikt på aktie-sidan än Opti, vilket både påverkar risk och möjlighet till avkastning.

Teoretiskt sett bör detta innebära att Lysa-portföljen kommer gå starkare med en stark börs, men svagare när börsen haltar.

Nuläget – hur går portföljerna

I skrivande stund har jag precis placerat min tredje tusenlapp i de båda fondrobotarna. Fortfarande har det inte gått någon längre tid sedan testet påbörjades och rörelserna i de båda portföljerna är små.

Men efter två månaders sparande är det Opti-portföljen som leder tävlingen:

  • Opti har stigit med 6,2% – vilket innebär 111 SEK
  • Lysa har stigit med 4,04% – vilket innebär 72 SEK

Som du kan se har Opti tagit ett ordentligt försprång och jag följer med spänning utvecklingen frmöver.

Så här ser statusen ut på de båda portföljerna så här långt.

Optis portfölj har ökat med 191 kronor.
Lysas portfölj har ökat med 157 kronor.

Slutsats – ska man välja Opti eller Lysa

Som du förstår är det alldeles för tidigt att dra några slutsatser mellan de båda fondrobotarna, men Opti har månad för månad visat att deras portfölj presterat bättre.

En bidragande orsak är just det som skiljer Opti från Lysa, nämligen råvarorna. Det är ett tillgångsslag som nu när produktionen världen över startar igen går väldigt bra, och många spår att råvaror kommer fortsätta gå bra under kommande månader.

Med den bakgrunden är min gissning att Opti kommer fortsätta överträffa Lysa under 2021. Huruvida det blir så eller ej får tiden avgöra. Och givetvis håller jag er uppdaterade.

Mäklare

Avgift

Beskrivning

Hemsida

I snitt ca 0,9 % av portföljens värde per år

✔ Råvaror i portföljen

✔ Mobilapp

✔ Insättningsgaranti

(annonslänk)

I snitt ca 0,4 % av portföljens värde per år

✔ Lägst avgift

✔ Enkelt och billigt

✔ Insättningsgaranti

Detta inlägg uppdaterades senast juli 5, 2021.