Välj rätt konto för dina aktier och fonder

Välj rätt konto

Innan du börjar investera i fonder och aktier behöver du öppna upp ett konto där dina fonder och aktier kan förvaras. 

När du ska börja spara för första gången kommer du i din bank få frågan vilken typ av konto du vill välja att öppna. 

I den här artikeln lär du dig vad som skiljer olika konton åt, samt i vilka fall du ska välja det ena eller det andra. 

  • Lästid: ca 20 min

Generella förhållningsregler när du väljer konto

Eftersom fonder och aktier inte kan förvaras på ett vanligt lönekonto eller sparkonto behöver du ett av följande: 

  • Ett investeringssparkonto (ISK)
  • En kapitalförsäkring (KF)
  • En värdepappersdepå (kallas ofta aktiekonto, fondkonto eller liknande)

Vilket konto du väljer att öppna beror dels på vad det är du ska investera i, dels vem du vill ska ha rätt att ärva kontot när du går bort. 

Nedan går vi igenom vilka regler som gäller för respektive kontotyp – men generellt brukar rådet vara: 

  1. Välj ett ISK för svenska fonder och aktier
  2. Välj en KF för utländska fonder och aktier, samt om du sparar till barn
  3. Välj aldrig en värdepappersdepå om du börjar spara nu

Anledningen till dessa generella rekommendationer är framförallt skattemässiga. 

För ISK och KF betalar en schablonskatt – vilket innebär att du betalar en förutbestämd skatt baserat på ditt storleken av ditt innehav.

På traditionella fond- och aktiekonton betalar du istället 30% skatt på eventuell vinst vid försäljning. 

Mer om detta nedan. 

Vem står som ägare?

ISK

Om du har värdepapper i ett ISK står du själv som ägare.

Äger du aktier innebär det att du blir inskriven i aktieböckerna som delägare, du får rätt att gå på stämmor och vanligtvis ges du även rösträtt. 

Kapitalförsäkring

Formellt sett är en kapitalförsäkring en försäkring. Därför ägs de värdepapper som ligger i en kapitalförsäkring av försäkringsbolaget. Det innebär att du inte ges rätt till att besöka stämmor eller rösta. 

Värdepappersdepå, aktie- och fondkonto

Om du äger aktier via en värdepappersdepå står du som ägare, och har därmed rätt att besöka stämmor och rösta.

Hur skattar och deklarerar man?

ISK

ISK är ett schablonbeskattat konto. Det innebär att du beskattas enligt en standardmodell, där hur mycket du betalar i skatt står i relation till:

  1. hur stort ditt innehav på kontot är vid utgången av varje kvartal
  2. de insättningar du gjort på kontot under året

Skatten kommer förtryckt i din deklaration och dras per automatik en gång per år. För dig som sparare blir det med andra ord väldigt enkelt. 

Exakt hur mycket du betalar i skatt beror som sagt dels på ditt innehav, dels på hur hög procentsatsen för året är. 

Som referens kan man säga att du betalar på ett omkring 400 kronor i skatt om du har 100 000 på ditt konto. 

På Skatteverket kan du räkna ut exakt hur mycket du kommer betala.  

Skatt vid aktieutdelning

Eventuell aktieutdelning är skattefri på ISK, om utdelningen kommer från ett bolag med säte i Sverige. 

För utdelningar från utländska bolag betalar du 15% i skatt till landet bolaget har sitt säte – så kallad källskatt.

Källskatten kan återbetalas, med brasklappen att om du har underskott av kapital – det vill säga exempelvis bostadlån – kommer du tvingas begära ut den själv förutsatt att den övergår 500 SEK.

Det gör det hela ganska krångligt, vilket är anledningen att man vanligtvis rekommenderar investeringar att investeringar i utländska aktier görs via en kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring beskattas på samma sätt som ett investeringssparkonto. 

Även här kommer informationen förtryckt på din deklarationsblankett så du behöver vanligtvis inte göra några egna beräkningar. 

Det finns dock en skattemässig skillnad mot ISK och det är att skatten du betalar är uppdelad på fyra tillfällen per år istället för ett tillfälle. Skatten dras per automatik från ditt konto.

Detta påverkar dock inte hur mycket du betalar i skatt nämnvärt.

Skatt vid aktieutdelning

Precis som med ISK betalar du ingen skatt på svenska utdelningar, utan dessa blir underlag för din schablonbeskattning. 

Källskatten för utdelningar är, precis som för ISK, 15%.

Skillnaden är att det i det här fallet är försäkringsbolaget som äger aktierna och kräver avräkning för den utländska källskatten. Detta gör de flesta försäkringsbolag åt dig, vilket innebär att du får tillbaka källskatten så småningom.

Hur länge det kan dröja skiljer sig mellan försäkringsbolag, så kontrollera detta innan du väljer vilket bolag du väljer att öppna kontot via. 

Värdepappersdepå, aktie- och fondkonto

Om du investerar via ett traditionellt värdepappeskonto beskattas du endast när du säljer ditt innehav med vinst. 

Skatten är på 30% av vinsten och ska deklareras som inkomst av kapital. 

Har du samtidigt sålt aktier med förlust under samma period kan du kvitta förluster mot vinster och på så vis minska skatten. 

Här kan du läsa mer om hur du deklarerar försäljning av aktier via ett VP-konto. 

Skatt vid aktieutdelning

På ett VP-konto beskattas utdelningar som inkomst av kapital. Med andra ord beskattas alla utdelningar med 30%. 

Kommer utdelningen från ett utländskt bolag betalar du 15% skatt i Sverige och 15% källskatt i landet bolaget har sitt säte i. 

Det går inte att göra avräkningar för utländsk källskatt. 

Vem ärver mitt innehav?

ISK

När du avlider tillfallet kapitalet dödsboet. Rent praktiskt innebär det att din make eller maka ärver hela beloppet förutsatt att du är gift. Är du inte gift men har barn ärver barnen lika delar. Om du inte har några barn ärver dina föräldrar, syskon eller syskons barn. 

Det går även att kringgå arvsreglerna genom att upprätta ett testamente. 

Exakt hur dödsbon fördelas kan du läsa mer om här

Kapitalförsäkring

För en kapitalförsäkring kan du bestämma förmånstagare, dvs. den person som ärver kapitalet när du går bort. 

Det innebär att du kan “kringå” arvsrätten och exempelvis sätta ett barn eller en oregistrerad sambo som förmånstagare.  

Det går dessutom att byta förmånstagare för din försäkring om du skulle vilja det. 

Det här är anledningen till att många väljer kapitalförsäkring när de sparar till sina barn eller barnbarn, då man kan säkerställa att ingen annan tar del av kapitalet. 

Värdepappersdepå, aktie- och fondkonto

Samma regler gäller som för ett ISK. När du dör tillfaller kapitalet ditt dödsbo. 

Kan jag överföra aktier mellan mina konton?

ISK

Att överföra värdepapper mellan två ISK-konton är gratis och skattefritt. 

Att överföra värdepapper från en värdepappersdepå till ett ISK är däremot förenat med en kostnad. Då betalar du 30% i vinstskatt för eventuell vinst, vilket är samma effekt som om du skulle ha sålt aktierna och sedan köpt tillbaka dem. 

Det är inte möjligt att överföra värdepapper mellan ett ISK och en kapitalförsäkring. 

Kapitalförsäkring

Det är inte möjligt överföra värdepapper varken mellan två kapitalförsäkringar eller mellan andra kontotyper. Detta då innehavet rent juridiskt ägs av försäkringsbolaget. 

Värdepappersdepå, aktie- och fondkonto

Det är möjligt att överföra innehav mellan två depåer, men inte till eller från ett ISK ell en kapitalförsäkring. 

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 20, 2021.