Blandfonder – för dig med kortare sparhorisont

En blandfond investerar både i aktier och räntebärande papper, det vill säga en mix av aktiefonder och räntefonder. 

I den här artikeln lär du dig mer om blandfonder och för vem sparande i blandfonder kan passa. 

  • Lästid: ca 10 min

Sparande i blandfonder passar dig som:

  • har en kortare sparhorisont och inte vill riskera en större värdeminskning vid en nedgång i aktiemarknaden som du inte har tid att vänta ut
  • vill ta ett steg upp i risknivå från ett tidigare väldigt defensivt sparande, men inte vill ta steget upp till aktier eller aktiefonder
  • vill ta ett steg ned i risknivå från ett mer offensivt sparande i aktier och aktiefonder, exempelvis för att parera en nedgång i aktiemarknaden

Blandfonder

Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och i räntebärande papper – såsom obligationer och statsskuldväxlar. Blandfonder är med andra ord en mix av aktiefonder och räntefonder.

Hur fördelningen mellan de olika placeringarna ser ut skiljer sig från fond till fond.

En blandfond kan ha 50% i aktier och 50% i obligationer, medan en annan har 25% aktier, 50% obligationer och svängrum på 25% där fondförvaltaren kan välja vilken investering som är lönsammast för tillfället.

Investeringar i blandfonder passar generellt bra när din sparhorisont är kort och du inte vill utsätta dig allt för mycket för den naturliga risk aktiemarknaden kommer med.

Kanske har du bara några år kvar till pensionen och vill skydda ditt sparande. Eller så anar du en kommande börsnedgång och vill ta en mer defensiv position och därför flyttar över ditt sparande till blandfonder.

Vilka blandfonder finns det?

I skrivande stund (2018) finns det 96 olika blandfonder att investera i via Avanza.

I denna lista har Sensor Sverige Select presterat bäst, med en värdeökning på strax över 97% under de senaste fem åren.

Den sämst presterande blandfonden är Schroder ISF som endast stigit med omkring 5% under de senaste fem åren.

Till skillnad från aktiefonder och räntefonder finns det inga tydliga underkategorier för blandfonder.

Annons från AdRecord

Hur riskfyllt är blandfonder?

Av de olika fondtyper som finns placerar sig blandfonder generellt sett under aktiefonder men över rena räntefonder i risk.

Eftersom fonden innehåller både aktier – som påverkas av aktiemarknadens rörelser – och räntebärande papper – som generellt sett är mindre känsliga – tar du som sparar del av både riskerna/möjligheterna med aktier och tryggheten i räntebärande papper.

På grund av att fördelningen mellan aktier och räntepapper skiljer sig från en fond till en annan skiljer sig även risknivån relativt mycket mellan olika blandfonder. En blandfond med stor andel aktier innebär högre risk än en blandfond med större delen investerat i räntebärande papper.

Risken med höga avgifter och låg avkastning

Blandfonder kritiserats emellanåt för att de har höga avgifter sett till den potentiella avkastningen fonden kan ge. Var därför noggrann i ditt val av blandfond så att du inte väljer en fond där avgiften “äter upp” större delen av avkastningen.

Valutarisk

Det du bör tänka på när du investerar i utländska fonder är att det alltid tillkommer en valutarisk. Där finns en risk att valutan fonden handlas i stärks eller försvagas i förhållande till kronan.

Köper du när valutan är stark i jämförelse med kronan kommer du betala mer för samma andel än om valutan är svagare. Det motsatta gäller om du säljer andelar, där risken ligger i att du får mindre ut av försäljningen på grund av stark krona.

Detta inlägg uppdaterades senast juli 18, 2020.