P/E-talet förklarat

P/E-tal

P/E står för “price/earnings” och är ett mått för att beräkna priset på en aktie i förhållande till företagets vinst per aktie.

I denna artikel lär du dig hur du räknar ut P/E-talet och hur det kan vara till hjälp när du väljer vilka bolag du väljer att investera i.

  • Lästid: ca 10 minuter

Vad är P/E-talet?

P/E står för “price delat med earning” och är helt enkelt den siffra du får fram om du tar det nuvarande priset per aktie och delar med bolagets vinst per aktie.

Förenklat kan man säga att P/E-talet återspeglar antalet år det skulle ta för ett bolag att tjäna ihop de pengar du investerar, baserat på senaste resultatet och det nuvarande priset per aktie.

P/E-talet är ett populärt nyckeltal vid fundamental aktieanalys och ett enkelt sätt att skapa sig en uppfattning om förväntningarna marknaden har på ett bolag.

Genom att studera hur P/E-talet ändrats under de senaste åren skapar du dig en överblick vad marknaden tror om bolagets framtidsutsikter och därmed är villig att betala per aktie.

Ett högt P/E-tal innebär ofta att företaget för tillfället inte tjänar några stora pengar, men att marknaden tror att företagets lönsamhet ska växa.

Därför är man villig att ta en högre risk och betala mer för en aktie.

Är P/E-talet däremot lägre kan det betyda att bolaget är mer stabilt och marknadens förväntningar är lägre eller mer sunda.

Är P/E-talet negativ innebär det att bolaget går med förlust för tillfället.

Vanligt är att mogna bolag har ett P/E-tal mellan 10-20, medan yngre bolag kan ha betydligt högre P/E-tal.

Hur räknar man ut ett bolags P/E-tal?

P/E-talet räknar du ut genom att ta det nuvarande priset per aktie och dela med bolagets vinst per aktie.

Vinsten per aktie innebär bolagets vinst delat med antalet aktier som finns tillgängliga i bolaget.

Klicka för att läsa ett räkneexempel

Priset per aktie i ett bolag är 100 kronor.

Bolaget har 100 utestående aktier och rapporterade en vinst på 1 000 kronor.

Vinsten per aktie är då 10 kronor (vinst på 1 000 kronor / 100 aktier).

P/E-talet blir 10 (priset per aktie 100 kr / vinst per aktie 10 kr). Med andra ord skulle det ta 10 år för bolaget att tjäna in de 100 kronor du har betalat för aktien.

För- och nackdelar med P/E-talet

P/E-talet är ett i många fall användbart verktyg när du ska bedöma om en aktie är köpvärd eller inte. Samtidigt är finns det många om och men när det kommer till hur beräkningen görs och talet i sig bör endast betraktas som en del i en bredare aktieanalys.

Fördelar

  • P/E-talet ger en snabb överblick av marknadens förhoppningar på bolaget
  • Det ger en enkel insikt i hur väl bolaget går och har gått historisk
  • Beroende på din investeringsstrategi kan du med hjälp av P/E-talet hitta bolag som passar in i din portfölj

Nackdelar

  • Redovisningstekniska åtgärder kan leda till att P/E-talet inte ger en rättvis bild av bolagets vinster och förluster
  • Ett bolags skuldsättningsgrad är tas inte med i beräkningen
  • P/E-talet säger inget om var kursen faktisk är på väg. Ett högt P/E innebär inte att ett bolag kommer börja tjäna pengar, likaså betyder inte ett lågt P/E att ett bolag inte kommer expandera och växa i framtiden

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 20, 2021.