Fundamental analys för nybörjare

Fundamental analys

Fundamental analys är ett sätt att värdera ett bolag och dess framtida potential baserat på dess “fundamenta” – det vill säga bolagets redovisade siffror och den bransch bolaget verkar i. 

En fundamental analys kan vara väldigt djuplodande och komplicerad, men i den här artikeln kommer du som nybörjare lära dig hur du gör en grundläggande analys för att börja sålla bland alla bolag som finns att investera i. 

Jag utgår från de nyckeltal och de punkter som jag vanligtvis börjar med när jag letar nya bolag till min långsiktiga utdelningsportfölj, där jag letar bolag att äga i många många år. 

  • Lästid: ca 20 min

Vad innebär fundamental analys? 

Innan du investerar i ett bolag behöver du veta varför just det bolaget förtjänar ditt delägarskap. 

Att bara gå på rykten eller spekulationer är inte en hållbar strategi – ofta slutar det i att du förlorar pengarna istället för att tjäna pengar. 

Ett sätt att hitta intressanta bolag att investera i är att använda sig av så kallad fundamental analys. 

Fundamental analys är ett sätt att uppskatta värdet på en aktie, baserat på information om företagets redovisade siffror och omvärlden bolaget verkar i.

(Är du mer spekulativt lagd eller vill göra snabba affärer föreslår jag att du lär dig med om teknisk analys och läser på om hur du värderar tillväxtbolag.)

Vinstutvecklingen – det viktigaste för mig

Det finns som sagt mängder av värdefulla nyckeltal att ta del av när du analyserar ett företag. Men i slutänden är det ändå den vinst bolaget gör som avgör om det är framgångsrikt eller inte. 

Stiger vinsten i bolaget, stiger vanligtvis aktiepriset med den.

När jag tittar på vinstutveckling är det primärt tre nyckeltal jag tittar på. 

  • Vinst
  • Vinstmarginal
  • Vinst per aktie

Vinst

Vinsten är helt enkelt helt enkelt de pengar bolaget har kvar efter att alla kostnader är betalda. 

Stiger vinsten över tid innebär det att bolaget tjänar mer och mer pengar.

Att endast titta på vinstutveckling kan dock ge en falsk bild av verkligheten. Vinsten kan ju nämligen stiga som en följd av att bolaget säljer mer produkter eller tjänster. 

Men om samtidigt kostnaderna ökar i förhållande till vinsten, innebär det ju att bolaget procentuellt tjänar mindre än vad det gjorde tidigare. 

Exempel
Du köper en limpa för 10 kronor, som du sedan säljer för 20 kronor. Din vinst är då 10 kronor.

Nästa dag köper du två limpor. Priset har då höjts till 11 kronor per limpa. Du säljer dock dina vidare limporna för 20 kronor styck.

Du har nu tjänat 18 kronor.

Den totala vinsten är alltså 8 kronor högre än dagen innan, men vinsten per limpa har sjunkit med 1 krona.

Vinstmarginal

Det man vill se hos ett bolag är att de över tid tjänar mer pengar per investerad krona, inte mindre. 

Detta uttrycks i form av vinstmarginal. 

Vinstmarginalen räknar du ut genom att ta vinsten / omsättning = vinstmarginalen. 

Exempel
Du köper en limpa för 10 kronor, som du sedan säljer för 20 kronor. Din vinst är då 10 kronor.

Nästa dag köper du två limpor. Priset har då höjts till 11 kronor per limpa. Du höjer också priset och säljer vidare limporna för 22 kronor styck.

Du har nu tjänat 22 kronor.

Den totala vinsten är alltså 12 kronor högre än dagen innan, och vinsten per limpa har ökat med 1 krona.

Vinst per aktie

Vinsten per aktie är ett mått för att se hur vinstutvecklingen ser ut i förhållandet till antalet aktier bolaget gett ut. 

Om vinsten per aktie stiger över tid, innebär det att varje aktie helt enkelt blir mer och mer värdefull. 

Ett bolag som både visar upp stigande vinster, ökade vinstmarginaler och dessutom ger aktieägarvärde i form av stigande vinster per aktie ser i mina ögon ut som en sund utveckling. 

Axfoods vinst och vinstmarginal
Både Axfoods vinst och vinstmarginal har stigit över tid

Utdelning och utdelningstillväxt

Jag bygger min primära aktieportfölj i stabila storbolag som delar ut en andel av vinsten till aktieägarna. 

Därför är jag intresserad av bolag som dels angett att de delar ut en andel av vinsten till ägarna, dels att de har en historik av att inte sänka utdelningen. 

När jag utvärderar ett bolags utdelning är det två delar jag tittar på: 

  • Utdelningsandel
  • Utdelningstillväxt

Utdelningsandel

Ett bolags utdelningsandel är ett mått på hur stor andel av vinsten som de betalar ut till aktieägarna. 

Låt säga att bolaget har fastslagit att de ämnar betalar ut mellan 20 – 50% av vinsten till sina aktieägare. 

Då vet jag att bolaget förväntar sig att gå med vinst och jag kan förvänta mig en del av kakan. 

Utdelningstillväxt

Om ett bolag år efter år höjer utdelningen innebär det att du för varje år för en “löneökning” på ditt konto. 

Därför är en historisk ökning av utdelningen något som intresserar mig. 

Det jag inte vill se är att bolag sänker utdelningen, eller delar ut för stor del av vinsten så att de inte har några pengar kvar att investera i verksamheten. 

Axfoods utdelningstillväxt
Axfoods utdelning har varit oförändrad eller stigande de senaste 10 åren. 2015 gjorde de en extrautdelning, vilket innebär att det ser ut som att de sänkte utdelningen till 2016 – vilket alltså inte är fallet.

P/E-tal

P/E står för “price / earning” eller på svenska: aktuellt aktiepris delat med vinst per aktie.

Syftet med att P/E-talet är att på ett enkelt sätt se hur marknaden värderar ett bolag. 

Siffran man får fram är kort och gott det antal år det skulle ta för bolaget att tjäna in de pengar du har betalat för en aktie, med nuvarande intjäningstakt. 

Exempel
Ett bolags gör en vinst per aktie ligger på 10 kronor.

Det nuvarande priset per aktie är 100 kronor.

100/10 = 10.

Det skulle med andra ord ta 10 år för bolaget att tjäna in de 100 kronor som du betalt, förutsatt att nuvarande intjäningstakt inte förändras.

Att ett bolag har exakt samma intjäningstakt under flera år är naturligtvis orealistiskt.

P/E-talet ska snarare ses som en fingervisning hur marknaden ser på bolagets utveckling framöver och som ett jämförelsetal när du tittar på flera bolag inom samma bransch. 

När du tittar på P/E-talet ska du ha med dig att: 

  • P/E-snittet på svenska börsen är 14. Mogna bolag ligger vanligtvis inom spannet 10-25
  • Nya/små bolag eller bolag som verkar inom sektorer med snabb utveckling (gambling, ny teknik, etc.) tenderar att ha betydligt högre P/E. Det beror dels på att bolaget förväntas tjäna väldigt mycket pengar inom kort, dels att marknaden inte har haft möjlighet att analysera bolagets prestation över tid
  • Använd inte P/E för att ställa två bolag från olika branscher mot varandra, utan se det som en måttstock för att förstå hur marknaden värderar ett bolag inom en bransch
Axfoods P/E-tal har stigit kraftigt under det senaste året. Marknaden har alltså högre förväntningar på bolaget än de hade för tio år sedan, och är därför villig att betala mer för att bli delägare i bolaget.

Skapa en förståelse för bolagets verksamhet

Nu har du kommit en bra bit i att börja förstå ett bolags lönsamhet och värdering.

Men än så länge har du bara tittat på historiska siffror och förlitat dig på marknadens värdering. 

Nu är det din tur att börja fundera över hur du tror bolaget kommer utvecklas framöver. 

Hur tjänar bolaget pengar?

Vi har i den första delen identifierat att bolaget i fråga tjänar pengar. Men vi behöver naturligtvis ta reda på vad företaget tjänar pengar på. 

Säljer de varor? Tjänster? Är det ett investmentbolag vars affärsidé är att investera och driva andra bolag?

Om du ska bli delägare i en verksamhet är detta självklara frågor att ha svar på. 

Vilken branschen verkar bolaget i?

Vi lever en tid av förändring – och bolag som en gång var marknadsledande kan snabbt bli obsoleta när nya uppstickare springer förbi på insidan. 

Vi behöver därför skapa oss en förståelse för branschen som helhet och vilka utmaningar de står inför. 

Exempelvis står klädindustrin för ett stort skifte, där e-handeln tar en allt större andel av kakan, där konsumenter blir allt mer miljömedvetna och konkurrensen från uppstickare är påtaglig. 

På samma vis har bankindustrin på senare år fått se sig utmanas av mindre nischaktörer som specialiserar sig på enstaka tjänster – såsom med aktiehandel och bolån. 

Det du behöver fråga dig är helt enkelt om bolaget du intresserar dig för verkar i en bransch du tror på och som kommer fortsätta växa framöver. 

Hur agerar ledningen?

Ett företag leds av människor. Därför är det alltid av intresse att förstå VD:ns, ledningens och storägarnas ambition med bolaget. 

Äger VD:n själv aktier i företaget? Har ledningen historiskt visat sig kompetent? Finns det enskilda storägare vars övriga innehav kan skvallra om hur de vill att bolaget utvecklas?

Mycket av denna information hittar du i bolagets rapporter och årsredovisningar och är en värdefull nyckel till att förstå bolagets framtida potential. 

Slutord

I denna artikel har du lärt dig göra en enklare aktieanalys baserat på redovisade siffror och marknadens värdering. 

Som nämndes har du nu bara skrapat på ytan till den fundamentala analysen. Att analysera och värdera ett bolags verksamhet är komplext och de som på allvar besitter kunskapen att göra detta arbetar med investeringar på heltid. 

Men när du har börjat tänka i banorna av fundamental analys ska du snart se att du inspireras att fortsätta vrida och vända på rapporter för att förstå ett bolags inneboende värde. 

Alla grafer i detta inlägg kommer från gratisversionen av Börsdata.

Läsvärda böcker med fokus på fundamental analys och långsiktigt sparande är: 

Detta inlägg uppdaterades senast april 15, 2021.