Vad innebär en akitesplit?

Aktiesplit

En aktiesplit innebär att varje aktie i bolaget delas i flera delar. Det leder till att även priset per aktie delas.

Det man vill uppnå med aktiespliten är att uppmuntra handeln i aktien, genom att sänka priset på varje enskild aktie.

En aktiesplit påverkar varken bolaget som sådan eller det egentliga värdet på aktierna i bolaget, utan är bara ett verktyg för att sänka ribban för att investera i bolaget.

I den här artikeln går jag in på hur och varför en aktiesplit genomförs, samt effekten av en split.

Så genomförs en aktiesplit

En aktisesplit genomförs genom att aktierna i ett bolag delas – splittas. På så vis skapas det fler aktier i bolaget.

Eftersom fler aktier skapas sjunker även priset per aktie med motsvarande belopp.

Exempel
Investmentbolaget Investia AB beslutar att genomföra en aktiesplit.

Man beslutar att spliten ska göras med villkor 4:1, vilket innebär att varje aktie kommer delas i fyra.

När spliten genomförs finns det 1 000 000 utestående aktier och aktiekursen står i 800 kronor.

Efter att spliten har genomförts har antalet aktier ökat fyrfaldigt och är nu 4 000 000. Samtidigt har priset på en enskild aktie delats med 4 och står nu i 200 kronor.

Börsvärdet är dock detsamma: 800 000 000.

Alla som redan äger aktier innan spliten tilldelas per automatik motsvarande andel nya aktier.

En aktiesplit påverkar inte börsvärdet på bolaget och inte heller på det innehav du som ägare redan har. Men varför beslutar då ett bolag att genomföra en aktiesplit?

Varför genomförs en aktiesplit?

Anledningen till att ett bolag genomför en aktiesplit är för att sänka priset per aktie och därmed uppmuntra handel i aktien.

Det handlar helt enkelt om att få ner kostnaden så att fler känner sig manade att investera.

Det intressanta är att priset på bolaget egentligen inte sjunker, utan det handlar helt om det upplevda priset där 800 kronor – som i exemplet ovan – upplevs som “dyrt” för en enskild småsparare.

För en person som kanske investerar 1 500 kronor i månaden känns det helt enkelt inte lockande att bara ha råd med en eller två aktier, och man väljer helt enkelt att investera i andra bolag.

Det ska tilläggas att det – trots att det primärt är rent psykologiska anledningar som ligger bakom – finns fall där priset per aktie blivit så pass högt att de allra flesta faktiskt inte ens har råd att köpa en enda aktie.

Det kanske tydligaste exemplet är det amerikanska holdingbolaget Berkshire Hathaway – med Warren Buffet som största ägare – där en enskild A aktie idag kostar ungefär 3,5 miljoner svenska kronor. Berkshire Hathaway har aldrig splittat sin A-aktie.

Hur påverkas aktier av en split – är det bra eller dåligt?

Det har visat sig att statisktisk sett har en aktiesplit en positiv effekt på aktiepriset. Vanligt är att priset dels stiger innan spliten genomförs, dels fortsätter stiga mer än snittet i upp till ett år efter.

Det är sannolikt ett resultat av att fler småsparare får upp ögonen för aktien och väljer att plocka in den i sin portfölj.

Omvänd aktiesplit

Det finns tillfällen när ett bolag väljer att genomföra en så kallad omvänd aktiesplit.

En omvänd aktiesplit innebär att istället för att öka antalet aktier genom delning, slår man ihop aktier. På så vis minskar man antalet aktier och priset per aktier stiger.

Anledningen till att en omvänd aktiesplit genomförs är även de psykologiska. Priset per enskild aktie har sjunkit så lågt att bolaget uppfattas som oseriöst. Genom att slå samman aktier och därmed höja priset vill man framstå som mer seriösa. På så vis förväntas man locka fler investerare.

Exempel
Låsbolaget Lockitup beslutar att genomföra en omvänd aktiesplit.

Man beslutar att spliten ska göras med villkor 1:2, vilket innebär att två aktier slås samman och blir en.

När spliten genomförs finns det 1 000 000 utestående aktier och aktiekursen står i 1 krona.

Efter att den omvända aktiespliten genomförts finns det nu endast 500 000 aktier och kursen står i 2 kronor.

Börsvärdet är likväl detsamma: 1 000 000 kronor.

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 25, 2021.