fbpx

Investmentbolag – den perfekta nybörjaraktien

Investmentbolag

Investmentbolag är bolag vars verksamhet går ut på att äga aktier i andra bolag.

Några av de största investmentbolagen i Sverige är Kinnevik, Investor och Industrivärden.

Genom att som privatperson köpa aktier i investmentbolag blir du indirekt delägare till en stor mängd andra bolag, vilket gör investmentbolag generellt sett till bra nybörjaraktier. 

I denna artikel lär du dig grunderna i vad investmentbolag är och får en inblick i några av de börsnoterade investmentbolag som finns på den svenska marknaden.

  • Lästid: ca 10 min

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag som äger aktier i andra aktiebolag. Ägandet kan bestå i både noterade och onoterade aktiebolag.

Investmentbolagen har delvis olika inriktningar, där vissa primärt är ute efter en värdeökning för sina aktieägare, medan andra är så kallade maktbolag som primärt är skapade för att kontrollera andra företag via ett gemensamt bolag.

Gemensamt är att investmentbolagens långsiktiga ambition är att genom aktivt deltagande förädla bolagen de är delägare i.

Investmentbolagen tjänar framförallt pengar på de utdelningar som bolagen man är delägare i ger, men naturligtvis även via försäljningar.

Varför är investmentbolag generellt sett en bra nybörjaraktie?

Att investera i investmentbolag för dig som privatperson innebär ett relativt bra och säkert sätt att sprida risken i din egna portfölj.

Eftersom investmentbolaget är delägare av många bolag innebär det att du indirekt också blir delägare till dessa.

På så vis får du ta del av investmentsbolagets riskspridning och förvaltarnas expertis.

Investmentbolagens portföljer är uppbyggda av proffs vars uppdrag är att förvalta bolagets pengar på bästa möjliga sätt. Till skillnad från många av bankernas fonder och andra sparformer finns därför ingen dold agenda där banken eller fondförvaltarna ska tjäna pengar på dig, utan förhållandet är snarare det omvända.

Investmentbolagens utdelning är vanligtvis stabil vilket också är en god anledning att investera i investmentbolag, om ditt mål är att bygga en långsiktig portfölj.

Allt detta talar för att investmentbolag är bra breda aktier som passar bra som första nybörjaraktier.

Enligt Cleas Hemberg på Avanza är det snarare så att det är duktiga privatsparare som investerar i investmentbolag. Det är personer med många aktier på kontot och med portföljer som presterar bättre än index.

Detta är något som talar till investmentbolagens fördel.

Vad betyder att investmentbolag handlas med substansrabatt?

En vanligt förekommande term när investmentbolag utvärderas är den så kallade substansrabatten.

För att förstå vad rabatten innebär behöver begreppet substansvärde förklaras.

Ett bolags substansvärde är helt enkelt värdet på de tillgångar bolaget äger. I fallet med investmentbolag är tillgångarna de aktier bolaget äger i andra bolag. Därför borde priset på en aktie i investmentbolaget återspegla värdet på de aktier som investmentbolaget äger.

Så är det sällan, utan en investmentbolagens aktier handlas ofta till ett lägre pris. Det är denna skillnad mellan faktiskt pris och det pris aktien “borde” ha som kallas substansrabatt.

Varför investmentbolag handlas till en rabatt kan ha flera anledningar.

En del kan exempelvis vara att vissa bolag investmentbolaget äger anses vara övervärderade och att det inte finns någon kursutveckling att tjäna på inom den närmsta tiden.

För dig som primärt bygger en portfölj med fokus på långsiktig utdelning kan denna substansrabatt vara attraktiv, då du i praktiken betalar mindre för att få ta del av den summa av utdelningar som finns i investmentbolagets portfölj.

Det finns naturligtvis investmentbolag vars pris per aktie är högre än det borde vara sett till substansvärdet. Då talar man istället om en substanspremie. Bolag som handlas till en substanspremie har ofta många onoterade innehav vilket gör bedömningen av substansvärdet svårare. Därför tvingas du som investerare betala extra för osäkerheten detta kan innebära.

Rabatten och premien ändas naturligtvis över tid.

Kort genomgång av de tre mest populära svenska investmentbolagen

Det finns många svenska investmentbolag att botanisera bland. Indexet IBINDEX baseras på 14 av de största svenska investmentbolagen.

De tre mest populära investmentbolagen bland Avanzas kunder är Investor, Kinnevik och Industrivärden.

Investor

Investor AB är ett över hundra år gammalt investmentbolag, kontrollerat av familjen Wallenberg.

Investor är storägare i många av våra mest namnkunniga svenska företag såsom Atlas Copco, Ericsson, SAAB och ABB. Även banken SEB och läkemedelsföretaget AztraZeneca finns med på listan.

Investor aktiekurs
Investors aktiekurs 2008 – 2018

Investor har löpande höjt sin direktavkastning med en krona de senaste åren och 2018 ligger utdelningen per aktier på 12 kronor.

Investors utdelning 2008 - 2018
Investors utdelning 2008 – 2018

Investor är det investmentbolag jag själv lägger en del av mitt månadssparande i.

Kinnevik

Kinnevik grundades 1936 och kontrolleras primärt av Stenbeck-familjen.

Kinnevik äger idag framförallt aktier i digitala konsumentföretag. Några av deras största innehav är klädåterförsäljaren Zalando, telebolagen Milicon och Tele2 samt MTG som de nyligen utannonserat att de ska dela ut till sina ägare.

Kinneviks aktiekurs 2008 - 2018
Kinneviks aktiekurs 2008 – 2018

Kinneviks utdelning per aktie ligger 2018 på 8,25 kronor och har succesivt ökat de senaste tio åren.

Kinneviks utdelning 2008 – 2018

Industrivärden

Industrivärden har sin bakgrund i Handelsbanken och bildades 1944.

Industrivärden är en långsiktig kapitalförvaltare har en blandad portfölj med nordiska börsbolag. Bland andra äger de delar av Handelsbanken, Volvo, Ericsson och skogsbolaget SCA.

Industrivärdens aktiekurs 2008 - 2018
Industrivärdens aktiekurs 2008 – 2018

Industrivärdens utdelning per aktie ligger 2018 på 5,5 kronor, vilket är detsamma som 2017. Industrivärdens utdelning har gått upp och ner de senaste åren, men har sedan 2013 varit över 5 kronor per aktie.

Industrivärldens utdelning 2008 - 2018
Industrivärlens utdelning 2008 – 2018