Så kommer du igång att spara till barn

Spara till barn

Har du barn eller barnbarn du vill ge en ekonomisk språngbräda ut i vuxenlivet – men du vet inte var du ska börja?

I den här artikeln beskriver jag hur du kommer igång med barnsparet och vilka val du behöver göra innan du kommer igång. 

  • Lästid: ca 10 min

Innan du börjar spara till ett barn behöver du ta några beslut. Du behöver bestämma: 

  1. Hur lång sparhorisont du har
  2. Om du ska månadsspara eller sätta av en engångssumma
  3. Om du vill spara i fonder, aktier eller på ett sparkonto med ränta
  4. Om du ska öppna konto i ditt egna namn eller i barnets

Nedan går jag igenom vad vart och ett av dessa innebär. 

I slutet av artikeln kommer jag även visa hur jag resonerar med sparandet till mina egna två barn. Klicka här om du vill läsa det direkt. 

1. Bestäm sparhorisont för ditt barnasparande

Redan innan sparandet påbörjas bör du ha en uppfattning om ungefär hur länge du hade tänkt spara. 

Det är nämligen avgörande för vilken sparform du ska välja: en med högre risk men mer potential, eller en med lägre och därmed mindre möjlighet till tillväxt. 

Historien har nämligen visat att investeringar i aktier är det absolut mest lönsamma över tid, men på kort sikt även det mest riskfyllda då marknaden är omöjlig att förutspå.  

På andra sidan är ett sparkonto med ränta en trygg investering, där du vet att värdet på pengarna aldrig kommer bli mindre än det du avsatt – men å andra sidan finns risken att missa den värdestegring som kan ske på aktiemarknaden i goda tider.

Därför behöver du ha ett hum om hur länge sparande kommer pågå. 

Är det kortare – säg fem år – väljer du sparkonto eller räntefonder, är det längre – kanske 18 – gör du sannolikt klokast i att välja att spara i aktier eller aktiefonder. 

Du kan naturligtvis kombinera olika typer av investeringar, för att på så vis både ha en del pengar i en kortsiktig och mindre riskfylld sparform och en del i en mer riskfylld sparform som du håller i över tid. 

Exempel 1.
Du har precis blivit förälder och kommer avsätta 500 kronor till dess att barnet är myndigt. Din sparhorosint är med andra ord 18 år.

Under den tiden kommer värdet på aktiemarknaden hinna svänga både en och två gånger, men genom att månadsvis sätta av en summa pengar kommer du köpa aktier i både ned och uppgång.

Ser man på hur marknaden utvecklats historiskt kan vi dock utgå från att värdet av aktiemarknaden kommer stiga och den första 500-lappen du investerar idag kommer ha mer än fördubblats när barnet fyllt 18.

Exempel 2.
Ditt barn hoppas kunna studera utomlands om tre år och du vill hjälpa till med sparandet för att ha råd med resan.

Eftersom aktiemarknaden är svår att förutse med så kort horisont gör du sannolikt klokast i att sätta av pengarna på ett sparkonto med ränta. Se dock till att inte öppna ett konto med längre bindningstid, då det vanligtvis kostar en slant att bryta denna.

2. Välj om du ska spara i sparkonto, fonder eller aktier

När du har en uppfattning om hur länge du kommer spara är det dags att ta ställning för vilken sparform du ska välja: sparkonto, fonder eller aktier  – eller kanske en kombination av dessa. 

I den här artikeln kommer jag inte gå in närmre på vad de olika sparformerna innebär, det kan du istället läsa i dessa artiklar:

Jag vill inte heller gå in och rekommendera det ena eller det andra – valet är helt upp till dig – men generellt brukar det vara en god idé att tänka så här: 

  • Välj sparkonto eller räntefonder om du bara ska spara några få år
  • Välj aktiefonder eller investera direkt i aktier om du planerar att spara en längre tid
Månadssparande

3. Månadsspara eller sätta av en engångssumma

Nu har du förhoppningsvis ett hum om vilken sparform som passar dig bäst. 

Nästa del du ska fundera över är om du ska månadsspara eller sätta av en engångssumma. 

Fördelen med månadssparande, framförallt om du sparar i fonder eller investerar i aktier, är att du får en automatisk riskspridning i det att du köper i både upp och nedgång. 

Har du däremot en klumpsumma som ska avsättas missar du denna möjlighet. Är det en större summa, säg 30 000 eller mer, kan det därför vara värdefullt att dela upp insättningarna över tid – förutsatt att det är fonder eller aktier du ska investera i. 

Är det däremot en fast summa som du planerar att sätta in på ett sparkonto så kan du göra det som en engångsinsättning – ju förr desto bättre eftersom räntan börjar räknas redan från dag ett. 

4. Spara i ditt eller i barnets namn

Nu börjar det närma sig, men innan du kan sätta in pengar behöver du välja om du vill öppna ett nytt konto i barnets namn, eller spara i ditt egna namn. 

Vilket val du gör får effekt på vem som har tillgång till pengarna och när pengarna tillfaller barnet.  

Spara i eget namn

Att spara i ditt egna namn är det enklaste. Då är det du som äger pengarna och du som väljer när de ska betalas ut till barnet. 

Detta kan vara skönt för dig om du inte vill att sparpengarna ska föras över direkt när barnet blir myndigt. 

Kanske vill du hellre behålla kontrollen till dess att första lägenheten ska köpas, till körkort eller till studier utomlands?

Välj kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare

Om du ska börja spara till ett barn i ditt egna namn är rekommendationen att du väljer att öppna en ny kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare. 

Den stora fördelen med detta är att du då kan ange barnet som förmånstagare om du skulle avlida innan du överlåtit pengarna. 

På så vis kan du kringgå arvsrätten – som annars anger att pengarna ska tillfalla dödsboet – och innehavet tillfaller oavkortat barnet om du skulle gå bort. 

Olika banker har olika namn för sina konton och inte sällan kallas de för saker som “Sparkonto Barn”, “Barnsparkonto” eller liknande. 

Oavsett vad den enskilda banken kallar sina kontot så rör det sig rent tekniskt om en av följande kontoformer:

  • Investeringssparkonto
  • Kapitalförsäkring
  • Aktie- och fondkonto

Var därför noggrann med att se till att det faktiskt är en kapitalförsäkring du öppnar. 

Jag har tidigare skrivit om skillnaderna på dessa konton här

Spara i barnets namn

Väljer du att spara i barnets namn behöver barnets förmyndare (vanligtvis föräldrarna) godkänna och signera att ett konto öppnas. Förmyndarna har då fullmakt till kontot, vilket betyder att de har tillåtelse att gå in och välja hur pengarna ska hanteras. 

Dagen då barnet fyller 18 tas förmyndarna fullmakt bort och kontot tillfaller (det numer vuxna) barnet.

I det fall du öppnar ett konto i barnets namn kan du antingen välja ett investeringssparkonto om du ska investera i svenska fonder och aktier, en kapitalförsäkring om du planerar att investera i utländska fonder och aktier, eller ett vanligt sparkonto. 

Så sparar jag till mina barn

Ibland kan det vara skönt att bara göra som någon annan. Därför visar jag här hur jag sparar till mina två söner. 

Jag vill dock vara noga med att poängtera att detta inte är en rekommendation utan endast en transparent presentation av hur jag valt att hantera sparandet till mina barn. 

Jag månadssparar i fonder, i kapitalförsäkringar hos Avanza

Jag har valt att skapa två kapitalförsäkringar, där jag ställt mina barn som förmånstagare. 

Det innebär att jag behåller kontrollen över pengarna – men om jag skulle gå bort innan jag lämnat över kontot kommer pengarna att gå till dem och inte till dödsboet. 

I nuläget månadssparar jag i aktiefonder i en kapitalförsäkring, via Avanza.

Jag sätter av 625 kronor, dvs. hela deras barnbidrag, till var och en av grabbarna. 

Jag planerar att fortsätta sätta in pengar ända till de blir myndiga och då skriva över kontot till var och en av dom. 

I skrivande stund är sparandet uppdelat i tre olika aktiefonder, där jag investerar 200 kronor per fond:

Jag har valt dessa tre då det ger sparandet en bra riskspridning till ett lågt pris, samtidigt som jag fokuserar helt på aktier eftersom sparhorisonten är åtminstone 18 år. 

Framöver kommer jag eventuellt skifta för att spara direkt i ett antal investmentbolag, men för närvarande är det fonder som gäller. 

Detta inlägg uppdaterades senast juni 18, 2021.