Varför börsnoterar man ett bolag?

Vanligtvis börsnoteras ett bolag för att ägare och styrelse vill få in nytt kapital för att ha möjlighet att göra nya satsningar. Men en börsnotering innebär även andra fördelar. 

I den här artikeln benar jag ut varför man vill börsnotera ett företag. 

Vad betyder det att ett bolag är börsnoterat?

Att ett bolag är börsnoterat innebär att aktierna i bolaget – det vill säga ägarandelarna – går att köpa och säljas publikt på aktiemarknaden. 

Du som privatperson kan alltså köpa andelar av ett börsnoterat företag, via din bank eller en nätmäklare. 

Varför börsnoteras ett bolag?

Om ett bolag vill växa i snabb takt, finansiera nya projekt eller expandera till nya marknader behövs vanligtvis ett tillskott av kapital, alltså mer pengar i plånboken. 

På det stora hela kan ett bolag få tillskott av kapital på två sätt: 

  • Låna pengar 
  • Sälja delar av bolaget

Att sälja delar av bolaget kan antingen göras privat, till investerare – eller så väljer man att börsnotera företaget.

En börsintroduktion kallas ibland IPO, Intial Public Offering, och innebär kort och gott att aktierna i bolaget kan köpa och säljas av vem som helst via en aktiebörs. 

Genom att sälja delar av bolaget får man alltså in nya pengar som kan finansiera företagets acceleration. Detta är vanligtvis den största anledningen till att bolag börsnoteras.  

Men det finns fler fördelar med att börsnotera ett bolag. 

Börsen är ett utmärkt skyltfönster

För att ett bolag ska bli riktigt framgångsrikt krävs ett starkt varumärke. 

Börsen är i många fall ett av de bästa skyltfönstren och ger ökad kännedom om bolaget. 

Ett starkare varumärke innebär bland annat att: 

  • Bolaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och lockar därför talanger till bolaget
  • Allmänheten får ökad kännedom om bolaget, vilket innebär att varorna eller tjänsterna blir lättare att sälja 

Lättare att få in mer nya pengar genom nyemission

För att få in ytterligare pengar i bolaget kan man göra en så kallad nyemission. 

En nyemission betyder att nya aktier ges ut i bolaget. Det innebär att både befintliga och nya ägare kan köpa nya andelar av bolaget, vilket ger mer kapital som kan användas för expansion. 

En nyemission görs ofta i samband med börsnotering, men kan även göras i efterhand när nya behov av pengar uppstår. 

Visserligen spär man ut värdet av befintliga aktier när en nyemission görs, men det innebär också att investerare som vill behålla sin procentuella andel av bolaget behöver köpa fler aktier. 

Enklare för befintliga ägare att sälja delar av sitt innehav

Om aktierna i ett bolag ägs av exempelvis grundare, styrelse och anställda kan det vara svårt för de befintliga ägarna att sälja delar av sina aktier.  

Genom att börsnotera bolaget har de tidigare delägarna möjlighet att sälja delar av sitt innehav, vilket brukar vara lockande för många som varit ägare länge och vill få en extra klirr i kassan. 

Lättare att få lån 

Ett börsnoterat bolag har höga krav på insyn och rapportering. 

En kreditgivare – bank – ser bolag som klarar av dessa höga krav som en attraktiv kund med hög sannolikhet att betala tillbaka sina skulder. 

Använda aktier för att köpa andra bolag

Ett börsnoterat bolag har möjlighet att köpa upp konkurrenter och använda aktier som betalningsmedel istället för pengar

Genom en riktad emission, en så kalla apportemission, ger bolaget ut nya aktier som man använder till att betala ägarna av bolaget man köper upp. 

På så vis blir ägarna av bolaget som köps upp nu ägare av bolaget som köper. 

Börsnoterade företag i Sverige

I Sverige finns det två reglerade aktiebörser: Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market

Nasdaq OMX Stockholm kallas vanligtvis Stockholmsbörsen och är den börs som vanligtvis syftas till när man pratar om “börsen” i Sverige. 

Stockholmsbörsen är indelad i tre olika listor:

  • Large cap – för bolag värderade till över 1 miljard euro
  • Mid cap – för bolag värderade mellan 150 miljoner – 1 miljard euro
  • Small cap – för bolag värderade under 150 miljoner euro

På Stockholmsbörsen finns det i skrivande stund drygt 300 bolag. 

Det finns även ett antal oreglerade marknadsplatser där du kan köpa och sälja aktier utanför börsen. Här är kraven på insyn inte lika stränga och handeln med aktierna vanligtvis inte lika frekvent. 

Förutsättningar för börsnotering

Att notera ett bolag på börsen är långt ifrån enkelt.

Och långt ifrån billigt. 

För att ett bolag ska vara noterat på börsen krävs att en uppsjö av regler efterlevs. Dels direkta krave från börsen, dels krav på insyn och rapportering till allmänheten. 

Processen inför noteringen kostar vanligtvis flera miljoner kronor i form av kostnader till bland annat jurister och ekonomer. Utöver det finns direkta kostnader kopplat till att vara ansluten till börsen, eftersom börsen i sig också är ett företag som drivs av vinstintressen. 

Dessutom ökar pressen att leverera värde till aktieägarna, i form av ökade vinst eller omsättning. Tyvärr är aktiemarknaden ofta kortsiktig och ett bolag som missar kvartalsmål kan lätt bli avfärdat som misskött av allmänheten. 

En börsnotering innebär även att de tidigare ägarna förlorar delar av kontrollen av bolaget, eftersom det kommer in nya delägare. 

Med andra ord är en börsnotering långt ifrån något som passar alla bolag. 

Kan man köpa aktier innan ett bolag börsnoteras?

För det första: det är fullt möjligt att köpa aktier i bolag som inte är börsnoterade. 

Dels kan du göra det via oreglerade marknadsplatser, som nämndes ovan, dels är det naturligtvis fullt möjligt att helt enkelt fråga ägarna av ett bolag om det finns möjlighet att köpa in sig. 

För en privatperson kanske det senare är enklast om det berör det bolag man själv är anställd av. 

För det andra: vill du köpa aktier i ett bolag som är på väg att introduceras på börsen är även det möjligt. 

Då behöver du anmäla ett intresse innan introduktionen och du får på så vis möjlighet att köpa aktier till introduktionspriset i samband med lansering. 

Du anmäler ditt intresse antingen via din bank eller via det institut som håller i noteringen. 

Anmälan inför en börsintroduktion brukar pågå i ungefär två veckor. 

Är det en introduktion som många vill vara med på är det dock inte säkert att du tilldelas de aktier du vill. Du kanske tilldelas en mindre andel än du anmält intresse för, eller så blir du helt utan tilldelning. 

Om det är fler som anmäler intresse av att investera innan introduktionen än vad det finns aktier att tillgå kallas det för att introduktionen är övertecknad. 

Besök Nyemissioner.se för att se vilka börsintroduktioner som är på gång den närmsta tiden.

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 20, 2021.