Hitta din aktiestrategi

När börsen svajar och alla andra säljer – gör du det samma, eller passar du på att handla?

När ett av dina innehav levererar en kanonrapport och stiger med 20% över en dag, hämtar du då hem vinst eller sitter du kvar?

Genom att ha en förutbestämd strategi som du inte avviker från undviker du psykologiska fallgropar som får dig att ligga vaken om nätterna.

I den här artikeln bekantar du dig med tre grundstrategier som du kan utgå från när du sätter dig och funderar kring vilken investerare du är.

Det är lätt att ryckas med när man läser om hur någon aktie raketstiger. Eller att dra öronen åt sig när man ser att en hel bransch pressas och aktierna faller. 

Att vara medveten om denna psykologiska aspekt av aktiesparande kan vara skillnaden mellan att tjäna pengar och att förlora pengar.

När du är medveten om börsens svängningar kan du också sätta upp ett regelverk för hur du själv ska agera.

Kanske sitter du säkert med ditt innehav för du har en sparhorisont på många årtionden. Eller så passar du på att handla och sälja för lite snabbare vinster när andra är oroliga.

Det finns mängder med goda råd att ta rygg på om du inte vill uppfinna en helt egen strategi.

Det är helt upp till dig att välja hur du vill investera dina pengar.

Här nedan följer förklaringar av ett antal grundstrategier som är populära och länkar till merläsning kring varje strategi.

Strategi med fokus på utdelning – utdelningsstrategi

(långsiktig strategi, lägre risk)

En strategi för dig som har tålamod, inte gillar risker och tänker spara långsiktigt är att köpa aktier med fokus på utdelning.

Det innebär att du köper aktier i bolag som historiskt sett delat ut en andel av vinsten till sina ägare.

Tanken är att du ska ha en så pass stor utdelningsportfölj att vinstutdelningen blir ett ordentligt tillskott i kassan.

Utdelningen återinvesterar du sedan i bolagen för att på så vis kunna få en ännu större utdelning kommande år.

Att bygga en portfölj som kan ge hög avkastning i form av utdelning tar tid för en småsparare, men på 10 – 20 års sikt kan det vara väl mödan värt.

Risken med denna strategi är också tämligen låg, då bolag som kommit så långt i sin resa att de delar ut en del av sin vinst tenderar att vara stabila investeringar.

I Sverige betalas vanligtvis vinsten ut en eller två gånger per år, en gång på våren och en på hösten.

Några typer av bolag som ofta betalar ut höga vinstandelar är banker, byggföretag och telecombolag. I sådana bolag kan direktavkastningen ligga uppemot 4-6%.

Exempel
Du har lyckats spara ihop 100 000 kronor och investerat i ett antal stabila bolag. Den genomsnittliga direktavkastningen på din investering är 5%.

Det innebär att när vinstutdelningarna betalas ut kommer du få ut 5 000 kronor.

Mer eller mindre alla investerarcoacher som förespråkar utdelningsstrategi säger att all utdelning ska återinvesteras. 

Det är genom återinvestering du snabbar på uppbyggnaden av din portfölj.

Exempel
Varje månad köper du aktier för 3 000 kronor. Efter ett år har du köpt aktier för 36 000 kronor. Direktavkastningen på dina investeringar är 5%. Det första året är din utdelning 1 800 kronor.

Du återinvesterar din utdelning och har på så vis har du nu köpt aktier för 37 800 kronor.

Du fortsätter att månadsspara 3 000 kronor och efter två år har du köpt aktier för 73 800 (36 000 + 1 800 + 36 000). Din direktavkastning är fortfarande 5%. Det innebär att du det här året får 3 690 kronor i utdelning, dvs. mer än en hel månads sparande extra sparande.

Notera att exemplet är en förenkling där värdeförändring eller direktavkastningen på aktierna inte tagits med i beräkningen, men grundprincipen är denna.

Strategi som bygger på att hitta undervärderade bolag – värdestrategin

(medellång till långsiktig strategi, medelhög risk)

Värdesstrategin passar dig som gillar att göra ordentliga förundersökningar och tycker om att sätta dig in i hur marknader rör sig.

Grunden i denna strategi är att du lär dig prissätta bolag bättre än övriga investerare på börsen, vilket leder till att du köper aktier som är “billigare” än vad de faktiskt borde vara sett till antaganden om framtida tillväxt och utdelningar.

Sedan behåller du aktierna under en längre tid, i förhoppning om att marknaden ska vakna och inse värdet på aktien vilket leder till kursruppgång och eventuellt säljläge för dig.

Detta är en strategi som investeringsgurun Warren Buffet framgångsrikt förfinat. Hans tonsättande uttalande “pris är vad du betalar, värde är vad du får” har citerats många gånger om och är på sätt och vis hela kärnan i värdestrategin.

Du har identifierat ett bolag där en aktie i dagsläget kostar 100 kr. Enligt dina beräkningar borde aktien snarare handlas för omkring 130 kr, baserat på bolagets tillväxttakt och framtida utdelningar.

Du ser därför till att köpa in dig i detta bolag och har sen helt enkelt is i magen till dess att marknaden vaknar och priset per aktie bättre matchar det faktiska värdet i bolaget.

Exempel
Du har identifierat ett bolag där en aktie i dagsläget kostar 100 kr.

Enligt dina beräkningar borde aktien snarare handlas för omkring 130 kr, baserat på bolagets tillväxttakt och framtida utdelningar.

Du ser därför till att köpa in dig i detta bolag och har sen helt enkelt is i magen till dess att marknaden vaknar och priset per aktie bättre matchar det faktiska värdet i bolaget.

  • Lästips: Jan Öberg har i sin bok “Slå börsproffsen” förklarat värdestrategin på ett enkelt och tydligt sätt. Han kallar sin metod för Reametoden.

Strategi som bygger på tillväxtmarknader – tillväxtstrategi

(kort till meddellång strategi, högre risk)

En mer aggressiv strategi som kan generera riktigt stora vinster på kort sikt är den så kallade tillväxtstrategin. Den passar dig som gillar att spekulera och har örat mot marken för att upptäcka nya trender.

Tillväxtstrategin bygger på att du investerar i bolag som växer kraftigt. Antingen genom att marknaden bolaget verkar i är på uppgång eller att  värdet på bolaget i sig ökar snabbt.

Tillväxtstrategin har en högre risk än ovan nämnda strategier. Den bygger på antaganden om bolag som verkar i en obeprövad marknad, är unga eller helt enkelt nya på börsen. Däremot är den potentiella utväxlingen betydligt större än i mogna bolag som har en mer stabil prissättning.

Att ha tillväxtstrategi som enda sätt att investera på är riskfyllt.

Risken att du förlorar mer på de bolag som aldrig lyckas än du vinner på de som lyckas är stor.

Därför rekommenderar många att du använder tillväxtstrategin som en extra krydda när du redan har en lönsam sparstrategi på plats.

Exempel
Du har hittat ett bolag som precis börsnoterats. Bolaget har tagit fram en lösning för ögonigenkänning som är mer pålitlig än fingeravtryck.

Bolaget har inga kunder just nu, men du är övertygad om att deras lösning kommer bli väldigt användbar i framtiden. Dessutom vet du att bolaget har flera offerter ute hos ett antal stora säkerhetsbolag och ett par mobiltillverkare.

Du köper in dig i förhoppning om att bolaget ska leverera lösningen inom kort och bli ett lönsamt bolag.

Följden av detta är att priset per aktie ökar och du kan sälja med god marginal.

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 25, 2021.