Nyckeltal för analys av aktier

Nyckeltal används för att analysera och utvärdera ett bolags verksamhet innan man investerar i det.

Att endast titta på ett bolags resultat och jämföra med föregående år ger en ensidig bild av hur bolaget presterar. Därför används andra “nycklar” som ställs i relation till bolagets resultat, för att bättre förstå hur verksamheten utvecklats över tid.

Nyckeltal ger även en bättre bild ur konkurrensperspektiv, när man jämför ett bolag med andra inom samma bransch.

Genom att studera utvalda nyckeltal kan man med andra ord fatta bättre beslut innan man investerar i en aktie. Detta är grunden i fundamental analys.

Vanliga nyckeltal

Det finns hundratals nyckeltal att botanisera bland. Vissa är mer användbara än andra – och vissa passar bättre för att analysera en viss typ av bolag än andra.

De vanligaste går enkelt att hitta och jämföra hos din aktiemäklare, men vissa kan behöva förklaras för att de ska bli begripliga.

Här listar jag några av de vanligaste nyckeltalen (som jag hunnit skriva om).

Jag har försökt kategorisera nyckeltalen efter vad de visar.

Listan uppdateras löpande och är under uppbyggnad.

Nyckeltal som visar värdering

Dessa nyckeltal ger en bild av hur marknaden värderar ett bolag och används av många för att skapa en enkel uppfattning huruvida ett bolag är lågt eller högt värderat i jämförelse med konkurrenter.

  • P/E-talet – visar hur marknaden värderar bolagets vinst.
  • P/S-talet – visar hur marknaden värderar bolagets omsättning.

Nyckeltal som visar lönsamhet

Ett bolags lönsamhet är något av de mest intressanta att studera när man investerar långsiktigt. Bolag som över tid uppvisar stigande lönsamhet är generellt bolag värda att investera i.

  • Omsättning – summan av alla sålda varor och tjänster.
  • Utdelning – andel av vinsten som delas ut till aktieägarna.

Nyckeltal som visar risk

Är du en försiktig investerare som vill se dina pengar växa tryggt, eller är du mer aktiv och villig att ta större risker?

Här följer ett antal nyckeltal som hjälper dig identifiera aktier som passar din riskprofil.

  • Beta-talet – ett mått på hur mycket en aktiekurs svänger i jämförelse med börsen som helhet

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 25, 2021.