Teknisk analys för nybörjare

Black Friday-deal

Upp till 60% rabatt

Till TradingView

 √ Ledande TA-verktyg
 √ Stort community
 √ Black Friday-deal!

(annonslänk)

Teknisk analys är en metod för att försöka förutsäga en akties framtida potential baserat på historisk kursdata.

I den här artikeln får du som nybörjare på aktier en introduktion i teknisk analys.

  • Lästid: ca 25 min

Innehållsförteckning

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en analysmetod som används för att försöka förutsäga rörelser i en aktiekurs, baserat på historisk data i kombination med sannolikhetslära.

Själva kärnan i teknisk analys är förutsägbarheten i det mänskliga beteendet. Vi människor har som bekant en tendens att göra samma sak om och om igen.

Genom att kombinera denna insikt med statistiskt underlag och verktyg för att hitta olika typer av handelsmönster kan teknisk analys vara en användbar metod för att hitta framtida kursvinnare.

Innan vi går djupare in på teknisk analys ska det nämnas att åsikterna går isär kring hur väl teknisk analys är en fungerande metod på sikt – och det är långt ifrån en exakt vetenskap. Teknisk analys som enskild analysmetod har utsatts för en hel del kritik (kanske rättmätigen) och man bör veta att det inte finns någon enskild analysmetod som är “vattentät”.

Det finns dock några delar som är värda att plocka upp, även för enskilda småsparare. Vi kommer in på dessa snart.

Liten hänsyn tas till bolags fundamenta

Vid teknisk analys gör man antagandet att all fundamental kunskap om bolaget redan är inprisat i aktiekursen.

Därför är det mindre fokus på nyckeltal och hur bolag faktiskt går, till skillnad från den fundamentala analysen som bygger på att analysera bolags nyckeltal för att skapa sig en uppfattning om var bolaget — och på sikt aktiekursen – är på väg.

Teknisk analys har funnits i hundratals år

Teknisk analys är – kanske lite förvånande – inte något nytt påfund.

På senare år har vi visserligen fått en mängd tekniska hjälpmedel för att få information i realtid och diagram som enkelt visualiserar data. Men många av de antaganden som tekniska analys bygger på gjordes redan i mitten av 1800-talet, där Wall Street Journal-grundaren Charles Dow är en av de mest tongivande figurerna.

Han upptäckte nämligen redan då att vissa handelsmönster återkom gång på gång och började därför utnyttja dessa mönster i sin handel.

Dows arbete ligger till grunden för dagens tekniska analys.

Hur gör man en teknisk analys?

För småsparare kan teknisk analys av aktier verka lite skrämmande. Mängden olika diagram, datapunkter och begrepp är enorm.

Men det behöver inte vara så komplicerat.

Enklare tekniska analyser kan alla småsparare göra och det kan vara en stor hjälp när du väljer att investera.

För att komma igång och göra en enkel teknisk analys behöver du vara bekant med tre begrepp:

  • Trender
  • Stöd och motstånd
  • Glidande medelvärde

Vi går igenom dessa var för sig.

Det underlättar även att ha tillgång till ett varktyg för att göra analysen. Är du kund hos Avanza (annonslänk) hittar du enklare verktyg i aktievyn.

Vill du göra mer avancerade analyser föreslår jag att du utforskar TradingView. TradingView finns både i en gratisversion och i betalversion.

Tjänst

Beskrivning

Hemsida

√ Från 0:-

√ Stort community

√  Passar nybörjare

(annonslänk)

√  Från 999:-/ mån

√  Integrerat med köp/sälj

√  Passar avancerade

(annonslänk)

√  Från 0:-

√  Inget inlogg krävs

√  För dig som vill testa på

Trender

Ett av de enklaste – och i många fall ett av de mer effektiva – sätten att applicera teknisk analys på en aktie är att studera trenden.

En trend är helt enkelt den riktning priset på en aktie har för tillfället.

En trend kan antingen vara stigande eller fallande.

I en stigande trend är varje topp högre än den föregående. I en fallande trend är varje bottennivå lägre än den föregående.

Trenden skapar man genom att binda ihop antingen topparna eller bottnarna under en längre period, med en rak linje.

Hur lång period du väljer att titta på aktien är upp till dig och hur långsiktig du är i dina investeringar.

En aktie kan ligga i en stigande trend under tre år, men samtidigt vara i en nedåtgående trend på ett års sikt.

I bilderna nedan ser vi exempel på just detta. Det är bolaget Fenix Outdoor som från 2016 visar en stigande trend på lång sikt, men under 2018 vänt och ligger i en sjunkande trend på medellång sikt.

Fenix Outdoor - Teknisk analys - Trend - 3 år
Fenix Outdoor ligger i en stigande trend under perioden 2016 – 2018.
Fenix Outdoor - Teknisk analys - Trend - 1 år
I den tekniska analysen av trenden på kortare sikt ligger Fenix Outdoor för närvarande i en negativ trend.

Sannolikheten är på din sida

Som du förstår är detta väldigt enkelt att göra. Det är i princip bara att dra ett streck i den riktning kursen är på väg.

Men hur kommer det sig att det är ett så pass användbart?

Det handlar helt enkelt om sannolikhetslära.

Sannolikheten att en aktie som är i en stigande trend ska fortsätta stiga är nämligen högre än att den ska sjunka.

Detsamma gäller en aktie i en fallande trend. Är trenden på priset fallande är sannolikheten alltså större att priset fortsätter falla än att det börjar stiga.

Genom att studera trenden kan du på så vis tajma din investering och köpa aktier som är i stigande trender och undvika aktier i fallande trender.

När trenden bryts

Du ska hålla ögonen öppna för aktier som är i ett trendbrott.

Genom att identifiera aktier som precis brutit en fallande trend har du möjlighet att investera i ett tidigt skede av en stigande trend.

På samma sätt kan du identifiera negativa trendbrott och hålla dig undan aktier som går in i en fallande trend.

Så kan du använda informationen

Trender kan vara intressant för både dig som är mer långsiktig och för dig som är mer kortsiktig.

Är du långsiktig och tror på ett bolag kan du invänta att en fallande trend ska brytas för att göra intressanta investeringar till ett lågt pris.

Är du kortsiktig eller vill göra dig av med en aktie kan trenden vara din vän då du kan använda den till att identifiera kortare faser inom en längre trend.

Glidande medelvärden

För att identifiera köp- och säljsignaler i en rådande trend använder man inom teknisk analys något som kallas indikatorer.

Det finns mängder med indikatorer som baseras på olika beräkningar och antaganden. För att bemästra dessa krävs det att du mer eller mindre arbetar heltid med teknisk analys.

Som nybörjare kan man komma en bra bit på vägen genom att sätta sig in i begreppet glidande medelvärde, eller simple moving average (MA) som det heter på engelska.

Det glidande medelvärdet får du fram genom att ta medelvärdet av stängningskursen under ett visst antal perioder.

Vanligt är att skapa tre glidande medelvärden baserade på tre olika perioder:

  • en lång på 200 dagar (MA200)
  • en medellång på 50 dagar (MA50)
  • en kort på 20 dagar (MA20)

Så använder du glidande medelvärde

Teorin bakom glidande medelvärde är att när en aktiekurs korsar sitt glidande medelvärde uppstår en signal om att det är dags att köpa eller sälja aktien.

Om aktiekursen korsar det glidande medelvärdet underifrån uppstår en köpsignal. Om det istället korsar kursen ovanifrån indikerar det att kursen är på väg neråt, vilket ger en säljsignal.

Detsamma gäller om ett kortare glidande medelvärde korsar ett längre glidande medelvärde.

Genom att dels titta på kursen, dels på medelvärden i kortare och längre perspektiv, kan du identifiera köp- och säljlägen.

I grafen nedan ser vi ett exempel på när Fenix Outdoor bryter sitt långa MA200 vid fyra tillfällen – två underifrån, vilket indikerar köp, och två gånger ovanifrån vilket indikerar sälj.

Vid fyra tillfällen bryter Fenix Outdoor sitt långa medelvärde MA200.

Som du ser sjunker och stiger priset på aktien mycket riktigt vid markeringarna. Hade vi i det här fallet köpt och sålt när signalerna uppstod hade vi kunnat göra oss en bra förtjänst.

Notera att detta är ett mönsterexempel och att inte alla fall är lika klockrena. Du ska därför aldrig lita blint på en enskild analysmetod.

Stöd och motstånd

När du lärt dig identifiera en trend är det läge att identifiera stödet och motståndet i trenden.

Stödet och motståndet är helt enkelt topparna och dalarna man ser i en akties pris under en kortare period.

Stöd och motstånd är parallella linjer i ett diagram som illustrerar den senaste botten eller toppen i en rådande trend.

En aktie som når stöd har en tendens att rekylera uppåt i det korta perspektivet. En aktie som når motståndet har istället en tendens att tappa i pris kortsiktig.

Är du intresserad av att köpa en aktie i en stigande trend kan det därför vara värt att invänta en stödnivå, då det vanligtvis innebär en tillfällig bottennotering och du kommer in i aktien billigt.

På samma vis kan du då undvika att investera när en aktie närmar sig sitt motstånd, eftersom det vanligtvis leder till en nedgång i pris.

I exemplet nedan ser du tre korta trender där stöd och motstånd markerats. Som du ser uppstår flera köpmöjligheter när stödet nås – och lika många säljmöjligheter när motståndet nås.

Fenix Outdoor - 1 år - Stöd och motstånd
Fenix Outdoor nåt stöd och motstånd flera gånger under 2018.

Stöd och motstånd håller i sig – ett tag

Både stöd och motstånd har en tendens att hålla i sig under en tid.

Anledningen till detta är helt enkelt att många använder sig av just denna metod för att sälja och köpa aktier, vilket leder till ett “vågmönster” i aktiepriset.

En investerare som köpt en aktie vid ett stöd kan alltså sälja i nivå med motståndet och har på så vis gjort en vinst. Sannolikheten är då att samma investerare återigen går in när priset närmar sig stödet, och mönstret upprepar sig.

Så småningom kommer dock både stöd och motstånd att brytas. Stöd och motstånd är ingen garanti för att aktien faktiskt kommer röra sig inom intervallet.

Förr eller senare kommer en nyhet eller rapport som gör att aktien bryter ett stöd eller ett motstånd. När det sker är det vanligt att aktien antingen faller rejält eller rusar upp, till nya stöd och motstånd infinner sig.

Vilken programvara behövs för att göra teknisk analys?

(annonslänk)

För att genomföra en enklare teknisk analys behöver du egentligen inga specialprogram.

De flesta banker har grundläggande teknisk analys tillgänglig på sin hemsida. Där kan du laborera med olika indikatorer för att sätta det du precis lärt dig i praktik.

Men det finns naturligtvis även mer raffinerade verktyg för tekniska analys.

TradingView (Annonslänk) är mycket populärt och erbjuder både ett stort community där du kan dela med dig av – och ta del av – andra investerares tekniska analyseravancerade diagramverktyg samt realtidsdata för över 50 marknader.

Aktiespararnas Hitta Kursvinnare är en populär hos många, där du hittar verktyg för både teknisk och fundamental analys.

Börsdata är ett annat verktyg som med fördel kan användas av småsparare, då det är en webbaserad tjänst med ett generöst gratiskonto.

Tjänst

Beskrivning

Hemsida

√ Från 0:-

√ Stort community

√  Passar nybörjare

(annonslänk)

√  Från 999:-/ mån

√  Integrerat med köp/sälj

√  Passar avancerade

(annonslänk)

√  Från 0:-

√  Inget inlogg krävs

√  För dig som vill testa på

Avslutande ord om teknisk analys

I denna artikel har vi endast skrapat på ytan vad gäller teknisk analys. Vi har berört tre av de mest grundläggande begreppen, men mängden möjligheter är som sagt mer eller mindre bottenlös.

Nästa steg för dig som vill lära dig skulle kunna vara att läsa på mer om:

  • Diagramtyper
  • PSI
  • Tekniska formationer

Med det sagt – det du lärt dig i denna artikel kommer kunna ta dig en bra bit på vägen.

Och kom ihåg: teknisk analys är ett verktyg för att identifiera sannolikhet i en akties kursrörelse.

Sannolikhet är dock inte detsamma som sanning och ingen metod kan på förhand förutspå exakt hur en kurs kommer röra sig.

Det finns alltid externa faktorer som kan påverka en aktiekurs.

Lita därför inte blint på din tekniska analys, utan ta även in andra faktorer när du väljer vilka bolag du investerar i.

Vanliga frågor och svar

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en metod för att försöka förutsäga en akties framtida potential baserat på historisk kursdata.

Fungerar teknisk analys?

Teknisk analys bygger dels på förutfattade meningar om mänsklig psykologi, dels på historisk data. Det betyder att teknisk analys fungerar tämligen väl så länge marknaden är rationell. I osäkra tider där marknaden handlar mer irrationellt är enklare tekniska analyser däremot inte lika tillförlitlig.

Man ska även ha med sig att inga metoder hundra procent tillförlitliga. Därför är det alltid bra att ha ett öppet sinna och hela tiden leta efter fel i sin strategi.

Detta inlägg uppdaterades senast juni 8, 2023.