Aktieindex

Ett aktieindex är ett mått på hur ett visst urval av aktier värderas över tid.

När de på nyheterna pratar om hur “börsen går” hänvisar de egentligen till ett aktieindex och hur det har utvecklats.

I den här artikeln lär du dig mer om aktieindex och vilka index som man vanligtvis refererar till i ekonominyheterna.

  • Lästid: ca 10 min

Vad är ett aktieindex?

Ordet index är synonym till ordet register. Man kan därför beskriva ett aktieindex som ett register över ett antal aktier.

Det gemensamma värdet på de aktier som ingår i registret är vad som utgör indexet.

Exempel på ett antal vanliga aktieindex är:

  • OMXS: ett index över samtliga börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen
  • OMXS30: ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen
  • S&P 500: ett index över 500 av de största bolagen på den amerikanska börsen

Du kanske har hört att man på nyheterna pratar om att börsen stigit eller sjunkit?

Vad som egentligen menas är att ett visst index har stigit eller sjunkit, inte att samtliga noterade aktier har sjunkit.

Vad används index till?

Ett aktieindex används för att spegla den genomsnittliga värderingen över tid, av ett utsnitt av aktiemarknaden.

För dig som intresserar dig för aktier och fonder är index intressant, då du vill veta om dina investeringar går bättre eller sämre än aktiemarknaden i stort.

I och med att det finns många olika index är det viktigt att du jämför dig med ett relevant index, som är jämförbart med dina egna investeringar.

Har du exempelvis en portfölj med endast svenska storbolag kan det vara intressant att jämföra dina investeringar med OMXS30. Är det istället en mix av olika amerikanska fonder är det ett amerikanskt index du bör jämföra mot.

Om det visar sig att dina aktier och fonder år efter år presterar sämre än index är det därför en tydlig flagg för att du behöver se över dina investeringar.

Du ska ha med dig att det är ganska få – det gäller både proffs och amatörer – som år efter år lyckas slå index med sina investeringar. Detta har lett till att marknaden för så kallade Indexfonder – billiga fonder som följer ett förutbestämt index – vuxit på senare år.

Index med eller utan utdelning

Det finns flera olika sätt att “vikta” bolags värde i ett index. För oss småsparare är det framförallt viktigt att veta skillnaden på prisindex och avkastningsindex.

Ett prisindex avspeglar endast aktiekursernas rörelser och tar inte med utdelning i beaktning.

Ett avkastningsindex avspeglar både aktiekursens rörelser och inkluderar dessutom den utdelning bolagen gör. Detta för att återspegla den faktiska avkastningen en investerare kan få.

Det allra flesta aktieindex är kapitalviktade, vilket helt enkelt innebär att ett bolag som är högre värderat än ett annat också påverkar rörelserna i indexet mer.

Vanliga aktieindex att följa

Teoretiskt sett kan man skapa hur många olika index som helst.

Om du är intresserad av ett specifikt område, exempelvis svenska telecombolag, skulle du kunna skapa ett eget index som innehåller Telia, Tele2 och andra börsnoterade operatörer.

I praktiken används dock ett antal större index för att utvärdera börsen.

Här nedan beskrivs ett antal av de vanliga svenska och amerikanska index som man ofta talar om i media.

Svenska index

OMXSPI (OMX Stockholm Price Index)

Detta index innehåller samtliga drygt 300 bolag som är noterade på Stockholmsbörsen.

Det är detta index som man vanligtvis refererar till i ekonominyheter när man pratar om Stockholmsbörsens rörelser.

Inkluderar utdelningar: Nej

OMXSGI (OMX Stockholm Gross Index)

OMXSGI är snarlikt OMXSPI, med skillnaden att det är ett avkastningsindex.

Inkluderar utdelningar: Ja

OMXS30 (OMX Stockholm 30)

Detta index omfattar de 30 mest omsatta (köpta och sålda) aktierna på Stockholmsbörsen.

Det speglar med andra ord de mest populära bolagen att investera i. De senaste åren har det inneburit bolag som H&M, Volvo, Atlas Copco och Fingerprint Cards.

Inkluderar utdelningar: Nej

Amerikanska index

Nasdaq 100 (NDX)

Återspeglar rörelserna på 100 av de största bolagen noterade på Nasdaq. Inga finansbolag representeras i detta index, då dessa återfinns i ett separat index.

Inkluderar utdelningar: Nej

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Innehåller 30 av de största amerikanska bolagen, däribland Apple, Coca Cola och General Motors.

DJIA är det näst äldsta amerikanska indexet och publicerades i sin ursprungliga form redan 1896.

Inkluderar utdelningar: Nej

Standard & Poors 500 (S&P 500)

Ett index framtaget för att vara representativ för USA:s ekonomi och hålls av många som det bästa indexet för att spegla hur det går för USA. Innehåller 500 bolag noterade på Nasdaq eller New York Stock Exchange.

Inkluderar utdelningar: Nej

Detta inlägg uppdaterades senast april 15, 2021.