Rich Dad, Poor Dad

Rich Dad Poor Dad
Rich Dad Poor Dad

Rich Dad, Poor Dad av Robert Kiyosaki och Sharon Lechter har blivit något av en klassiker i sparkretsar. 

Boken förespråkar vikten av att bli ekonomiskt läskunnig.

Genom att lära dig hur ekonomi fungerar, hur aktiemarknaden fungerar och hur redan rika människor gör för att bli ännu rikare menar författarna att också du bli mer ekonomiskt framgångsrik.

Enligt egen utsago är Rich Dad, Poor Dad den bäst säljande boken om privatsparande någonsin. Rich Dad, Poor Dad är en anekdotisk beskrivning av den unge Roberts uppfostran, där han får möjlighet att lära sig företagande och ekonomi av sin bästa väns far – läxor som han sedan reflekterar kring och exemplifierar hur han har haft nytta av dessa i sitt vuxna liv.

Personligen tycker jag den är något av en måste-bok om du är ny på området sparande. Inte för att boken är särskilt välskriven (tvärtom, den är bitvis mer eller mindre fabel-liknande och många av anekdoterna är fullständigt osannolika), utan för att den är väldigt inspirerande för dig som nybörjare.

Det ska dock tilläggas att Robert Kiyosaki framstår i boken som en ganska osympatisk ultrakapitalist med en förenklad syn på verkligheten.

Han slänger sig ständigt med nedsättande kommenterar om hur dumdristigt “fattiga” och “medelklassen” beter sig, och hur mycket klokare rika människor är. Detta är något han fått välförtjänt kritik för.

Kan man ha överseende med det slarviga språkbruket är det en bok att låta sig inspireras av, full med tänkvärda citat värda att lägga till sin egna ekonomiska ordlista.


Sammanfattning av Rich Dad, Poor Dad

Boken är uppbyggd kring anekdoter ur Roberts uppfostran – en uppfostran som lett till att han idag är en ekonomiskt framgångsrik talare, investerare och författare.

Robert uppfostrades av två fäder – en rik (sin bästa väns far) och en fattig (sin egna far).

Den fattiga fadern är en framstående akademiker som hävdar att studier och arbete är enda vägen till att bli ekonomiskt framgångsrik. I slutet av sitt liv är han dock utblottad för han har aldrig lärt sig vikten av att spara den lön han arbetar in.

Den rike fadern menar att utbildning och arbete inte nödvändigtvis leder till rikedom – så länge du “hanterar dina pengar som en fattig”. Istället måste du hantera dina pengar på samma vis rika hanterar sina pengar.

Hur rika beter sig och tänker är de lärdomar Robert vill förmedla i Rich Dad, Poor Dad.

Här följer min tolkning av de viktigaste läxorna jag tar med mig från boken.

1. Förstå skillnaden på tillgång och skuld

I boken målar Robert upp en förenklad balansräkning, för att förklara hur han ser på tillgångar och skulder.

Tillgångar = allt som gör att pengar kommer in på kontot.
Skulder = allt som gör att pengar går ut från kontot.

Han skriver själv att en ekonom antagligen inte skulle hålla med om hans förenklade syn på tillgångar och skulder. Enligt hans synsätt är exempelvis en bostadsrätt en skuld, eftersom hyran alltid kommer belasta ens konto.

Poängen han vill få fram är dock tydlig: se till att veta vad du har som bidrar till plus i kassan och vad som bidrar till minus i kassan.

Så länge något bidrar till att pengar åker ut så är det en skuld. Må så vara att det är en bostadsrätt som du kan sälja med vinst om ett antal år. Just nu är det en skuld, enligt Roberts synsätt.

När du har den delen klar för dig är det dags att börja kapa på minussida och öka på plussidan.

“Rika människor investerar i tillgångar. Fattiga människor investerar i skulder som de tror är tillgångar. “

2. Betala dig själv innan du betalar någon annan

Oavsett hur mycket eller lite du tjänar ska du alltid sätta av pengar till dig själv först innan du betalar andra.

Det första du ska göra när lönen kommer att sätta in pengar på ditt sparkonto och investera i tillgångar.

När det är gjort betalar du dina räkningar och skulder.

Pengarna du har kvar efter att räkningarna och skulderna är betalada kan du använda för konsumtion.

Att göra tvärtom, det vill säga konsumera först, betala räkningar sen och spara det som blir över kommer utan undantag leda till att du inte har några pengar kvar att spara.

Det är detta som – enligt Robert – skiljer en “fattig” från en “rik” person.

“Det är inte hur mycket pengar du tjänar som avgör. Det är hur mycket pengar du behåller.”

3. Investera i tillgångar

Tillgångar är – enligt Roberts förenkling – sådant som bidrar till ett positivt kassaflöde. Det vill säga sådant som ger återkommande plus på ditt konto.

Han förespråkar att låta ens pengar arbeta för att generera mer pengar och menar att en tillgång bara är en tillgång så länge den inte kräver ens fysiska närvaro. Om en tillgång kräver att du är på en viss plats är det inte en tillgång, då är det ett jobb – vilket är något annat.

Tillgångar Robert anser värda att investera i:

  • Aktier och fonder
  • Fastigheter som ger löpande intäkter (ex. en lägenhet du kan hyra ut med vinst)
  • Immateriella rättigheter, som musik, böcker eller webbsidor som genererar löpande intäkter
  • Räntebärande lån

“Fattiga människor arbetar för pengar. Rika människor låter pengar arbeta för dem.“


Positivt

En lättläst och underhållande bok, som får dig att fundera över hur du själv hanterar dina pengar och vad du kan förändra för att på sikt bli mer ekonomisk framgångsrik.

Negativt

Spåkbruket är raljerande och nedsättande mot människor som inte har det ekonomiskt förspänt och vissa av anekdoterna är nästintill fabel-lika och uppenbart saltade.

Detta inlägg uppdaterades senast augusti 18, 2021.