Det här innebär omsättning

Omsättning

Ett bolags omsättning innebär den totala försäljning av varor eller tjänster under en viss period.

I den här artikeln lär du dig vad omsättning innebär och hur du kan använda det när du analyserar aktier.

  • Lästid: ca 10 minuter

Vad betyder omsättning?

Ett bolags omsättning är den sammanlagda försäljningen av de varor och tjänster ett bolag erbjuder, det vill säga bolagets totala intäkter.

Börsnoterade bolag redovisar sin omsättning kvartalsvis, halvårsvis och årsvis i sina delårsrapporter och årsredovisningar.

Varför är omsättning ett viktigt nyckeltal?

När du utvärderar ett bolag du är intresserad av att investera i, vill du veta hur stabilt det är och vilken utveckling det haft historiskt.

På så vis kan du göra mer rimliga antaganden om bolagets framtid.

Om bolaget har ökat sin omsättning år efter år är det en indikation på att det är välskött och att produkterna eller tjänsterna är eftertraktade.

Visar bolaget istället upp sjunkande omsättning kan det vara ett tecken på att det kan komma ha det besvärligt kommande år om inga förändringar görs.

Det ska dock tilläggas att omsättningen inte nödvändigtvis speglar bolagets lönsamhet. Ett bolag som “rear ut” sina varor eller tjänster kanske gör det till en låg marginal eller till och med med förlust.

Det innebär att intäkterna kan vara höga, men lönsamheten ändå är låg.

Detta kan man ibland se hos nystartade bolag som vill bygga upp en stor volym av kunder med planen att de ska bli lönsamma på sikt. I sig är det inget negativt, men det är bra att vara medveten om när du väljer att investera.

Vad betyder omsättning per anställd

Omsättningen per anställd får du fram genom att dividera ett bolags omsättning med antalet anställda.

Detta blir på så vis ett mått på effektivitet inom bolaget.

Omsättning per anställd används vanligtvis inte vid enklare analyser. Det är också ett ganska trubbigt mått när man jämför olika bolag, då lönsamheten per anställd kan skilja markant från en bransch till en annan.

Bolag som handskas med stora värden i förhållande till antalet anställda – så som råvarubolag – kommer visa på en betydligt högre omsättning per anställd, än ett personaltungt bolag – exempelvis Securitas.

Om du gör en djupare analys av ett bolag kan det dock vara av värde att se den historiska utvecklingen. Normalt sett vill man se att bolaget effektiviseras över tid.

Är omsättning detsamma som vinst?

Ett bolags omsättning är inte det samma som vinst.

Vinsten är omsättning minus kostnader.  Med andra ord alla intäkter för försäljning av varor och tjänster minus kostnader för inköp, marknadsföring, etc.

Räknas omsättning inklusive eller exklusive moms?

Omsättningen beräknas utan moms.

Detta inlägg uppdaterades senast januari 22, 2021.