Vad betyder P/S-talet?

P/S-talet

P/S-talet står för “price-to-sales” – eller priset genom omsättning. Det är alltså ett sätt att beräkna en akties pris i relation till bolagets försäljning. 

I den här artikeln lär du dig hur du kan använda detta nyckeltal i din aktieanalys och hur du själv kan ta fram P/S-talet. 

  • Lästid: ca 10 min. 

Vad är P/S-talet?

P/S står för priset på en aktie delat med omsättningen per aktie. 

Det ger dig alltså en indikation om hur högt marknaden värderar ett bolags försäljning och dess framtida potential att öka försäljningen. 

Varför är P/S-talet intressant?

P/S-talet är ett sätt att ta fram marknadens förväntningar och förtroende för ett bolag.

Genom att jämföra ett bolags P/S-tal med andra bolag inom samma bransch får man en fingervisning om hur bolagets försäljning värderas i relation till konkurrenternas.

På så vis får man en siffra på marknadens bedömning av bolagets framtidsutsikter.  

Det är också ett sätt att analysera bolag som ännu inte går med vinst, då det mer vanliga P/E-talet (priset genom vinsten) inte blir applicerbart.

Därför används ofta P/S-talet i analyser av tillväxtbolag där all vinst återinvesteras i verksamheten. 

Är högt eller lågt P/S-tal bäst?

Frågan om ett högt ellet lågt P/S-tal är att föredra är – som så ofta – svårt att ge ett rakt svar på. 

Förenklat kan man säga att ett högt P/S-tal innebär att bolaget är högt värderat, medan ett lågt att bolaget helt enkelt värderas lägre. 

Betyder inte detta då att man alltid ska leta efter bolag som värderas lågt? 

Nej, riktigt så enkelt är det tyvärr inte. 

Ett högt P/S-tal kan nämligen innebära två saker: 

  1. Bolaget är helt enkelt för högt värderat, och därför inte intressant att investera i (i nuläget)
  2. Marknaden har höga förväntningar på att bolagets omsättning ska stiga kraftigt. Därför är man villig att betala ett högre pris idag för att ta del av vinster längre fram

På samma vis kan ett lågt P/S-tal innebära det motsatta: 

  1. Bolaget är lågt värderat, helt enkelt för att marknaden inte analyserat eller intresserat sig för bolaget. Därför kan det vara läge att gå in nu innan andra investerare upptäcker den låga värderingen
  2. Omsättningen sjunker eller förväntas sjunka, och därför vill marknaden inte betala ett för högt pris 

Ett högt P/S-tal kan alltså tolkas som både en säljsignal, för att bolaget är för högt värderat, eller köpsignal för att marknaden väntar sig att bolaget ska växa. 

För bättre förstå om bolaget är intressant att investera i behöver du därför bland annat sätta P/S-talet i relation till konkurrenternas P/S-tal, ta hänsyn hur stora skulder bolaget har, försäljningsmarginaler samt göra en bredare bedömning av verksamhetens potential.

Hur räknar man ut P/S-talet?

Du räknar ut P/S-talet genom att ta den aktuella aktiekursen och delar den med omsättningen per aktie. 

Men du behöver egentligen inte göra uträkningen själv.

Hos Börsdata hittar du de flesta vanliga nyckeltal och även din nätmäklare listar förmodligen P/S-talet på den aktuella aktiesidan. 

Som sagt – låt P/S-talet vara en del av en fundamental analys. Men lägg som alltid inte för stor vikt ett enskilt nyckeltal. 

Detta inlägg uppdaterades senast november 5, 2020.