Beta-talet – ett mått på hur mycket en aktie svänger

Vad betyder beta-talet

Beta-talet är ett nyckeltal som ger en fingervisning om en akties risk, i förhållande till börsen som helhet.

Genom att studera beta-talet kan du hitta aktier som passar din riskprofil, där en mer försiktig investerare söker aktier som rör sig mindre än en investerare som är beredd att ta större risker.

Hur tolkar man beta-talet?

Beta-talet är en måttstock på hur mycket en aktiekurs svänger i förhållande till den börs bolaget är noterat på.

Man utgår från börsens rörelser, som motsvaras av siffran 1.

Om en aktie har ett beta lägre än 1 innebär det att aktien har varit mer stabil än börsen som helhet, medan ett beta högre än 1 innebär att aktiekursen varit med rörlig.

En aktie med lågt beta-tal har historiskt sett haft lägre risk att sjunka mycket i värde, samtidigt som potentialen på uppsidan också varit begränsad.

En aktie med högre beta-tal har historiskt sett haft högre risk att sjunka i djupa dalar, men möjligheten på uppsidan har även varit större.

Hur kan man använda beta-talet i en beräkning?

För att ta fram ett potentiellt scenario för aktieprisets utveckling baserat på beta-talet, används följande uträkning:

Börsens rörelse i % x aktiens beta = aktiens sannolika rörelse i %

Exempel vid uppgång
Bolaget Tårtan har ett beta-tal på 1,3. Det innebär att aktiekursen historiskt sett har svängt mer än börsen som helhet.

Teoretiskt innebär det att om börsen stiger med 1% kommer Tårtans aktiekurs stiga med 1,3%.

Vi räknar på det:

1 x 1,3 = 1,3.

Exempel vid nedgång
Vi tittar återigen på Tårtan, med beta-talet 1,3.

Teoretiskt innebär det att om börsen sjunker med -0,5% kommer Tårtans aktiekurs sjunka med -0,65%, alltså mer än börsen som helhet.

Så här ser uträckningen ut:

-0,5 x 1,3 = -0,65

Kom ihåg att denna uträkning är långt ifrån en absolut sanning.

Beta-talet är baserat på historiska rörelser och det finns inget som säger att framtida rörelser kommer följa samma mönster.

Som bekant är aktier ägarandelar av bolag, och inget bolag är 100% stabilt: nyheter kan komma, nya trender kan påverka ett bolags lönsamhet eller – som i skrivande stund – kan en global pandemi ställa allt på ända.

Använd därför beta-talet som en del i din riskanalys, inte för att hitta aktier att köpa som kan avkasta mer än börsen i det korta loppet.

Är ett högt eller lågt beta-tal bra?

Huruvida ett högt ellet lågt beta är bra eller inte går inte att svara på, då det handlar om vilken typ av investerare du är.

Är du passiv och har kortare sparhorisont, ja då kanske mer stabila aktier passar dig bättre.

Är du däremot aktiv och har lång sparhorisont, då kan du kanske ta större risker för möjlighet till större avkasstning.

Detta inlägg uppdaterades senast mars 12, 2021.