Allt du behöver veta om aktieutdelning och direktavkastning

Aktieutdelning

Utdelning är en andel av ett bolags vinst som delas ut till aktieägarna.

Ett bolags direktavkastning är ett mått på hur stor procentuell utdelningen är i förhållande till den nuvarande aktiekursen.

I den här artikeln lär du dig var direktavkastning är, hur du räknar ut den och vad som påverkar om ett bolag delar ut utdelning eller inte.

  • Lästid: ca 10 min

Aktieutdelning

Som aktieägare är du som bekant delägare i bolaget du äger aktier i. Som ägare av ett bolag har du rätt till att ta del av den vinst bolaget gör, förutsatt att styrelsen har beslutat att delar av vinsten ska delas ut till ägarna.

Aktieutdelning, eller kort och gott utdelning, är alltså en andel av ett företags vinst som delas ut till aktieägarna.

Utdelningen består vanligtvis i kontanter som betalas ut en eller ett par gånger per år, även om vissa bolag betalar ut kvartalsvis eller månadsvis.

Hur stor summan för dig som aktieägare är beror på:

  1. Hur hög utdelningen är per aktie
  2. Hur många aktier du äger i bolaget

Är utdelningen 5 kronor per aktie och du äger 10 aktier kommer din utdelning bli 50 kronor.

Direktavkastning

När man talar om utdelning talar man vanligtvis i mått av direktavkastning eller DA. Direktavkastning är ett mått på hur stor den årliga utdelningen är procentuellt i förhållande till den nuvarande aktiekursen.

Uträkningen är väldigt enkel.

Formeln lyder: Utdelning per aktie / Pris per aktie = Direktavkastning. 

Ett företag som delar ut 5 kronor när aktiekursen står i 100 kronor per aktier har en direktavkastning på 5%.

Stiger aktiekursen till 200 kronor och utdelningen är kvar på 5 kronor blir direktavkastningen 2,5%.

Yield on Cost (YOC)

Yield on Cost är ett mått på hur stor utdelningen är i relation till ditt inköpspris, ditt genomsnittliga anskaffningsvärde.

Man kan på sätt och vis säga att det är din personliga direktavkastning. Där direktavkastningen baseras på den aktuella aktiekursen baseras YOC på det genomsnittliga pris per aktie du gett för ditt innehav.

YOC är inte ett begrepp som används vid utvärdering av ett bolag, utan kan användas för att se hur väl din investering presterat under en längre tid.

Formeln för att räkna ut Yield on Cost lyder: Utdelning per aktie / Ditt genomsnittliga anskaffningsvärde = YOC

Vilka aktier ger utdelning?

Vanligtvis har bolag en utdelningspolicy där det står hur stor andel av bolagets vinst man har för avsikt att dela ut till aktieägarna.

Exempelvis kan det i policyn stå att bolaget ämnar dela ut 30 – 50 % av bolagets vinst till aktieägarna.

Om bolaget är vinstdrivande, stabilt och utan akuta investeringsbehov är utdelning ett bra tecken på att bolaget är välskött och sannolikt kommer fortsätta leverera värde till sina aktieägare.

Men det är långt ifrån alla bolag som delar ut till aktieägarna. Mindre bolag och tillväxtföretag behöver ofta återinvestera sin vinst för att kunna växa. Om du planerar att investera i sådana företag ska du inte räkna med att du kommer få ta del av någon utdelning inom de närmsta åren.

Även större bolag kan behöva göra investeringar och kan sänka utdelningen från ett år till ett annat. Detta kan vara ett första tecken på en att aktiekursen kan komma att sjunka, så håll ögonen öppna när ett bolag flaggar för sänkt utdelning.

Är du ute efter att investera i bolag med hög direktavkastning är det ofta en idé att titta i byggsektorn, telecom eller banksektorn. Alla är sektorer som traditionellt sett delar ut en stor andel av vinsten till sina aktieägare.

För stabila utdelare kan det även vara en idé att titta på investmentbolagen. Vanligtvis är direktavkastningen lägre, men den långsiktiga utdelningstillväxten har historiskt sett varit god.

Hur ofta betalas utdelningen ut?

I svenska bolag är det vanligt att utdelningen betalas ut en gång per år, i regel på vårkanten i mars, april eller maj.

På senare år har det dock blivit vanligare att bolagen gått över två utdelningstillfällen. Den andra utdelningen sker i regel ett halvår efter den första utdelningen. Bland bolag som delar ut två gånger per år hittar vi bland andra Telia, Castellum och Atlas Copco.

Att allt fler bolag väljer att dela upp utdelningen vid två tillfällen kan ha att göra med att man vill begränsa stora rörelser i aktiekursen mellan utdelningstillfällena. Många investerare väljer nämligen att sälja av sitt innehav efter att utdelningen betalats ut, för att sedan köpa in sig inför nästa utdelningstillfälle. Detta kan skapa stora rörelser som kan oroa sparare i onödan.

Ett antal bolag delar även ut kvartalsvis. Det är fortfarande ovanligt i Sverige, men bland andra Autoliv och Hemfosa gör detta.

I Sverige finns inga månadsutdelare. Det är däremot vanligare i USA. Är du intresserad av att få utdelning ofta kan du alltså behöva komplettera med amerikanska bolag, som Realty Income eller Boston Pizza.

Var hittar man information om ett bolags utdelning?

Information om ett bolags utdelning hittar du alltid i årsredovisningen.

Du bör även hitta det hos din bank eller nätmäklare när du är inne och titta på bolaget.

Själv använder jag främst verktyget Börsdata för att se historisk utveckling. Börsdata finns i en gratisversion som fungerar alldeles utmärkt för en privatsparare som börjar intressera sig för aktier.

Information om utdelning för amerikanska bolag hittar du på dividend.com. Dividend betyder aktieutdelning på engelska.

Varför sjunker aktier vid utdelning?

En akties pris sjunker alltid motsvarande den utdelning som ges, samma dag som den slutar handlas med rätt till utdelning.

Om priset på en aktie exempelvis är 100 kronor dagen innan utdelning och utdelningen är 3 kronor, kommer priset på aktien alltså att sjunka till 97 kronor.

Det betyder att det nästan aldrig är värt att köpa och sälja innan utdelning, i förhoppning att man ska gå plus endast till följd av utdelningen.

Marknaden prisar in utdelningen i aktiepriset.

Hög direktavkastning är inte per definition bra

Ett bolag som delar ut en del av vinsten är vanligtvis välskött och sunt. Men att stirra sig blind på just måttet direktavkastning kan vara förödande för din totala utvecklingen av din aktieportfölj, då procenten som sagt är baserad på den aktuella aktiekursen.

Ett exempel på detta är Hennes & Mauritz som i skrivande stund (2019) går igenom en stor omställning. Från att ha stora kostnader i lager och butiker måste de nu flytta över verksamheten online. Det har gett sjunkande vinster och en aktiekurs som på bara ett par år har halverats.

Utdelning H&M

Utdelningen i kronor per aktie har däremot varit mer eller mindre oförändrad de senaste åren.

När vi räknar på direktavkastningen (Utdelning per aktie / Pris per aktie = procentuell utdelning) ser vi att direktavkastningen har ökat med flera procentenheter.

Direktavkastning H&M

Det beror på att utdelningen i kronor mätt är densamma, medan aktiekursen har rasat.

Att köpa en aktie enbart för den höga direktavkastningen kan alltså vara direkt negativt.

Som alltid är det därför viktigt att läsa på om bolaget och förstå innebörden av varför utdelningen är på den nivå den är.

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 20, 2021.