Soliditet – hur används det?

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur mycket av det ett bolags tillgångar som finansieras med eget kapital.

Ett bolag som har 100% soliditet har inga lån, medan ett bolag med 0% i soliditet har finansierat alla tillgångar med hjälp av lån.

I den här artikeln förklarar jag vad soliditet innebär och om det är bra eller dåligt med hög soliditet.

Vad innebär soliditet?

Soliditet är ett procentuellt mått på hur stor andel av ett bolags tillgångar som är finansierat med eget kapital, alltså bolagets egna pengar.

Om ett bolag har finansierat alla tillgångar med eget kapital innebär det att soliditeten är 100%. Allt är betalat och det finns inga lån att betala tillbaka.

Är samtliga tillgångar finansierat med lånat kapital innebär det istället att soliditeten är 0%.

Soliditet är på så vis ett nyckeltal som är viktigt för att förstå ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Det är alltså ett bra nyckeltal att granska vid en fundamental analys.

Skulle ett bolag med hög soliditet av någon anledning drabbas av ekonomiska svårigheter kan tillgångar säljas av eller belånas för att betala av skulder.

Ett bolag med lägre soliditet, alltså ett bolag med stora skulder, har få egna tillgångar att sälja av eftersom de i praktiken är finansierade med lånat kapital.

På så vis är den långsiktiga betalningsförmågan sämre vid låg soliditet.

Är hög soliditet bra eller dåligt?

Om man bara ser till den direkta risken i ett bolag är högre soliditet bättre än lägre. Risken att ett bolag med hög soliditet ska gå i konkurs vid sämre tider är helt enkelt lägre än för ett bolag med låg soliditet.

Som ett exempel kan du titta på din egna ekonomi. Har du en buffert av sparade pengar som du kan ta av i kristider eller lever du på kredit och avbetalningar? Är du högt eller lågt belånad i förhållande till dina egna tillgångar?

Samtidigt är det inte svart eller vitt. För de allra flesta bolag, inte minst sådana som är noterade på börsen, har uttalade tillväxtmål.

Ett sätt att växa ett bolag är att producera mer, snabbare och mer effektivt. För att det ska vara möjligt krävs ofta investeringar i nya tillgångar. För ett litet jordbruk skulle en sådan tillgång kunna vara en ny traktor. Om vi istället tittar på en publicist av datorspel skulle en tillgång kunna vara en ny spelstudio.

Den typen av inköp är ofta kostsamma och såvida man inte är beredd att spara ett antal år det är inte säkert att det finns pengar i kassan för att finansiera det utan att ta ett lån.

Med hjälp av lån kan man alltså finansiera tillväxten.

Målet är då naturligtvis att vinsten den nya tillgången bidrar till ska vara stor nog för att både betala av lånen och samtidigt bidra till en ökad vinst.

Så som du ser är alltså inte alltid hög soliditet per automatik bättre. Små företag som växter snabb har ofta lägre soliditet än stora stabila som inte växer i samma hastighet.

Hur hör soliditet bör ett företag ha?

På den frågan är återigen svaret “det beror på”. Tittar man på den svenska börsen ligger snittet på omkring 30-50%.

Men som sagt – låg soliditet behöver inte nödvändigtvis vara negativt om tillväxten samtidigt är stark och bolaget är relativt nystartat.

Det du bör hålla utkik efter när du gör din analys är därför hur soliditeten förändras år efter år.

Önskvärt är att soliditeten på sikt förbättras eller är oförändrad.

Om soliditeten successivt försämras kan det vara en signal på att bolaget inte tjänar tillräckligt med pengar för att täcka sina skulder – eller att utdelningen till ägarna är för hög och därför äter av vinsten.

Hur beräknar man soliditet?

Du beräknar soliditeten genom att dela bolagets egna kapital med bolagets tillgångar.

Eget kapital / tillgångar = soliditet i %

Exempel
Ett bolag har eget kapital på 100 000 kronor och tillgångar på 300 000 kronor.

100 000 / 300 000 = 0,33 eller 33%.

Bolagets soliditet är alltså 33%, det vill säga två tredjedelar av bolagets tillgångar är betalade med hjälp av lån.

Hur kan man förbättra soliditeten?

Ett bolags soliditet förbättras genom att minska belåningen i förhållande till det egna kapitalet.

Det görs genom att betala av lån, antingen med hjälp av vinsten som verksamheten genererar eller genom att ägarna skjuter till egna pengar i bolaget.

Här är målet självklart att bolaget som sådant ska generera vinst, då det är det enda hållbara i längden.

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 19, 2021.