Marknadsrisk och bolagsrisk – så resonerar jag

I breda drag är investeringar i aktier förknippade med två typer av risker: marknadsrisk och bolagsrisk.

Marknadsrisk innefattar risker som påverkar den finansiella marknaden som helhet, medans bolagsrisk är risker direkt kopplade till ett specifikt bolag och dess aktiekurs.

I den här artikeln förklarar jag begreppen närmre och jag beskriver hur jag förhåller mig till de båda.

Investeringar är alltid förknippade med risk

Innan vi går in på vad marknadsrisk och bolagsrisk är vill jag påminna om det självklara: att investera i aktier innebär alltid risk.

Inga investeringar är riskfria, möjligheten att förlora delar av sitt kapital finns alltid.

Det är lätt att glömma i dagar som dessa. I skrivande stund ser vi positiva signaler på börsen trots den rådande pandemin.

När du investerar bör du alltid ställa dig frågan har jag råd att förlora delar av mitt investerade kapital, eller kommer jag behöva pengarna snart?

Är svaret att du behöver pengarna finns det fog att placera pengarna i andra former än aktier, exempelvis på sparkonto med lite ränta.

Vad innebär marknadsrisk?

Marknadsrisk (eller systematisk risk) kallas den risk som innefattar delar som påverkar hela den finansiella marknaden.

Det är risker som är svåra att värja sig mot som enskild sparare och som slår brett över hela börsen.

Enda sättet att sänka marknadsrisken är att helt eller delvis stå utanför marknaden. Med andra ord sluta investera i börsen och istället ha pengarna på sitt bankkonto eller i räntor.

Tittar vi bakåt i tiden har det dock statistiskt sett varit en större risk att stå utanför marknaden än att faktiskt sitta still över längre tid – även om stora kriser i marknaden kommer med jämna mellanrum.

Exempel på marknadsrisk

Vi lever i en global ekonomi och det finns mängder av faktorer som riskerar att påverka börsen. Här är ett antal av de vanligaste exemplen.

Valutarisk

Om du köper aktier i andra länder än Sverige betalar du också i det aktuella landets valuta. Valutarisken innebär risken att du växlar svenska kronor till en annan valuta, som sedan tappar i värde.

Låt säga att du kan köpa en amerikansk dollar för 10 svenska kronor. Du köper 10 dollar för 100 kronor, men några dagar senar har priset för en amerikansk dollar sjunkit till 9 svenska kronor.

Du har alltså betalat 100 kronor för något som nu bara är värd 9 kronor.

Politiska risker

Världen är i ständig rörelse och allianser, avtal mellan länder och konflikter förändras ständigt.

Detta påverkar naturligtvis den finansiella marknaden och vissa händelser är mer eller mindre omöjliga att förutspå.

Exempelvis påverkade terrorattentaten mot World Trade Center den amerikanska börsen kraftigt, eftersom det uppstod en oro över framtiden och investerare sålde av sina innehav vilket naturligtvis leder till kraftigt sänkta aktiekurser.

Ränterisk

Ränterisk innebär risken för att marknadsräntorna påverkar värdet på ett finansiellt instrument, exempelvis aktier och obligationer.

I korta ordalag innebär höjda räntor ofta att priset på aktiemarknaden går ner, eftersom räntebärande papper blir en mer attraktiv och säker investering.

Går däremot räntan ner innebär det vanligtvis att pengar flyttas över till aktiemarknaden, eftersom möjligheten till avkastning i förhållande till risk blir mer attraktiv.

Vad innebär bolagsrisk?

Bolagsrisker är risker som är direkt kopplade till det bolag man investerar i och bolagets aktiekurs.

Det är risker som man delvis kan värja sig mot genom att vara påläst och följa nyheter om det specifika bolaget.

Det viktigaste och enklaste sättet för en småsparare att minska bolagsrisken i sin aktieportfölj är dock att investera i flera olika bolag, inom flera olika branscher.

Generellt brukar man säga att för att sänka risken i din portfölj till en bra nivå bör du investera i 10-15 bolag, inom 4-6 olika branscher.

Här kan du läsa mer om hur många bolag du bör ha i din portfölj.

Exempel på bolagsrisk

Att driva ett bolag innebär per definiton att man tar risker: risker att ingen vill ha ens varor, att personalen strejkar eller att nya branschkollegor dyker upp och tar marknadsandelar.

Här följer några vanliga exempel som kan klassas som bolagsrisker.

Branschspecifika risker

Ett bolag verkar inom en eller flera branscher – det vill säga ett verksamhetsområde med andra aktörer och tydliga förutsättningar.

Inom varje bransch finns det utmaningar eller risker som påverkar hur branschen går som helhet.

Något vi sett senaste åren – som eskalerat under pandemin – är “butiksdöden”. Bolag som varit bundna till fysiska platser har helt enkelt fått det kämpigt.

Exempel på en bransch dom drabbats är modebranschen, där framförallt bolag med fysiska butiker har fått det motigt i och med att allt fler handlar på nätet istället för i butik.

Här har alltså inte bara ett bolag drabbats, utan en hel bransch.

Leverantörsrisker

Många bolag är beroende av underleverantörer, som levererar produkter eller komponenter till varorna bolaget skapar.

Ett bolag som får problem i leverantörsledet, kan drabbas av utebliven försäljning eller minskad produktivitet. Det leder i sin tur till att bolaget inte lever upp till sina finansiella mål.

Risken med låg innovationsförmåga

Alla bolag drivs av försäljning, om det så är försäljning av varor eller tjänster. En vara eller en tjänst blir efter en tid obsolet, marknaden är mättad eller nya produkter som bättre löser konsumenternas behov uppstår.

Ett bolag som inte avsätter resurser för nyutveckling eller som har ett för litet utbud av tjänster att balansera på tar större risker, än bolag som förnyar sig och breddar sin produktportfölj.

Låt inte riskerna avskräcka från att investera

Som du ser finns det mängder av risker man kan ta hänsyn till när man investerar.

Men behöver man ta hänsyn till alla?

Både ja och nej. Självklart bör du vara medveten om omvärlden och de branscher du investerar i. Naturligtvis ska du undvika att investera i bolag och branscher som du inte tror kommer ha möjlighet att växa framöver.

Men jag, som småsparare, sitter inte och följer varenda nyhet i detalj.

Istället försöker jag med hjälp av enkel fundamental analys hitta bolag som ökar vinsten och verkar i någorlunda stabila branscher. För att sprida mina risker investerar jag månadsvis i aktier, fonder och sparar pengar ett sparkonto med ränta.

Det gör mig kanske inte till börshaj, men det får mitt kapital att växa och jag sover gott om natten.

Detta inlägg uppdaterades senast mars 19, 2021.